Online Forum

Stocks

United States of America Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
US30
39903 0.24% 96 0.87% 4.35% 19.88% May 21 -
US500
5327.56 0.37% 19.67 1.54% 6.33% 27.07% May 21 -
USNDX
16377 0.14% 23 3.73% 3.57% 39.48% Dec 13 -
Europe Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
GB100
8416 -0.09% 8 -0.14% 4.89% 8.31% May 21 -
DE40
18727 -0.22% 42 0.06% 4.85% 15.43% May 21 -
FR40
8141 -0.67% 55 -1.03% 1.26% 8.87% May 21 -
IT40
34604 -0.64% 221 -1.56% 2.61% 26.70% May 21 -
ES35
11335 -0.04% 5 0.85% 4.08% 21.82% May 21 -
MOEX
3428 -1.20% 42 -1.05% -1.44% 30.20% May 21 -
NL25
912 -0.38% 3 0.10% 5.19% 18.75% May 21 -
BIST 100
10895 1.45% 156 7.10% 12.96% 143.95% May 21 -
CH20
12002 -0.30% 36 1.85% 5.95% 3.88% May 21 -
Stockholm
2631 -0.03% 1 -0.05% 4.78% 15.25% May 21 -
WIG
88740 -0.75% 674 1.07% 5.06% 35.62% May 21 -
BE20
3984 -0.57% 23 0.38% 3.13% 6.62% May 21 -
Oslo
1655 0.73% 12 0.51% 6.01% 19.37% May 21 -
ATX
3775 0.30% 11 1.43% 6.23% 18.43% May 21 -
Copenhagen
2771 1.55% 42 1.62% 5.15% 28.99% May 21 -
Helsinki
10382 -0.39% 41 0.20% 4.39% 0.42% May 21 -
Helsinki 25
4710 -0.07% 3 0.34% 4.96% 1.78% May 21 -
ISEQ
10025 0.13% 13 0.57% 1.99% 15.78% May 16 -
Athens General
1496 -0.43% 6 1.67% 5.35% 24.56% May 21 -
PSI Geral
4746 0.09% 4 1.14% 9.11% 3.62% May 20 -
PSI 20
6906 0.04% 3 -0.20% 5.99% 15.19% May 21 -
PX
1565 -0.15% 2 0.61% 0.52% 18.64% May 21 -
BET
17290 -0.15% 26 -0.15% 2.44% 40.83% May 20 -
BUX
68088 -1.11% 766 -1.61% 3.68% 46.83% May 17 -
PFTS
507 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% May 21 -
SAX
309 0.00% 0 0.00% -2.38% 0.17% May 16 -
LuxX
1439 -0.60% 9 1.24% -0.42% -3.10% May 21 -
CROBEX
2828 -0.13% 4 0.60% 0.88% 24.76% May 21 -
SOFIX
863 0.00% 0 1.64% 7.01% 31.46% May 21 -
SBITOP
1496 0.41% 6 1.81% 6.14% 22.71% May 21 -
Vilnius
967 -0.55% 5 -1.08% 1.62% -4.10% May 21 -
BELEX 15
983 -0.29% 3 -0.83% -1.98% 7.58% May 21 -
Riga
1211 -1.48% 18 -4.06% -9.88% 6.18% May 21 -
ICEX
2080 0.04% 1 0.99% -0.49% 2.64% May 21 -
MBI 10
7251 -0.13% 9 -0.94% 2.02% 23.32% May 21 -
MSE
3738 -0.55% 21 -0.45% 0.15% 2.39% May 20 -
SASX-10
1006 1.13% 11 1.57% 4.66% -2.94% May 21 -
Tallinn
1746 -0.08% 1 -1.81% -1.57% -7.06% May 21 -
EU350
2127.37 0.17% 3.52 0.50% 4.25% 11.81% May 20 -
EU1200
2767.93 1.96% 53.29 -1.48% 0.37% -21.66% Nov 04 -
CSE General
158 0.04% 0 5.04% 8.79% 44.41% May 17 -
EU50
5046 -0.55% 28 -0.64% 2.21% 15.05% May 21 -
EU100
1548 -0.41% 6 -0.24% 3.00% 12.24% May 21 -
EU600
522.96 -0.18% 0.93 0.25% 4.11% 11.53% May 21 -
Monex
15057.11 1.06% 157.68 1.19% 3.09% 2.62% May 17 -
America Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
US30
39903 0.24% 96 0.87% 4.35% 19.88% May 21 -
US500
5327.56 0.37% 19.67 1.54% 6.33% 27.07% May 21 -
USNDX
16377 0.14% 23 3.73% 3.57% 39.48% Dec 13 -
Ecuador General
1148 0.17% 2 -0.82% 0.58% -6.94% May 16 -
CATSX
21984 -0.47% 103 0.62% 2.67% 12.97% Mar 22 -
IBOVESPA
127412 -0.27% 339 -0.86% 1.46% 15.61% May 21 -
IPC Mexico
55682 -0.21% 115 -1.69% 0.24% 2.38% Apr 17 -
Peru General
30708 1.92% 578 3.54% 10.65% 41.83% May 20 -
Merval
1581107 2.97% 45,596 12.14% 24.66% 366.43% May 21 -
IBC
62860 14.77% 8,090 -0.64% -2.56% 97.76% May 17 -
COLCAP
1441 -0.06% 1 2.71% 7.18% 28.34% May 21 -
IGPA
33941 0.86% 291 0.31% 5.21% 16.84% May 20 -
BVPSI
413 0.02% 0 0.23% 0.97% 7.60% May 21 -
BSX
2510 -0.04% 1 -0.89% 9.98% 18.13% May 20 -
JSE
319217 -0.40% 1,289 0.94% 0.30% -3.90% May 21 -
Asia Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
JP225
38933 -0.35% 137 1.50% 3.99% 25.24% May 21 -
SHANGHAI
3158 -0.42% 13 0.39% 3.72% -4.20% May 21 -
CSI 300
3676 -0.43% 16 0.49% 4.10% -7.40% May 21 -
SHANGHAI 50
2524 -0.37% 9 1.11% 4.11% -5.05% May 21 -
CH50
12821.95 -0.19% 25 1.74% 5.11% -2.24% May 21 -
SENSEX
73953 -0.07% 53 1.16% 0.41% 19.35% May 21 -
DSE Broad
5527 -2.46% 139 -2.46% -2.95% -12.01% May 20 -
JCI
7202 -0.89% 64 1.67% 1.82% 7.02% May 21 -
TASI
12122 -0.02% 3 0.01% -3.09% 7.00% May 21 -
TAIEX
20450 -1.38% 287 0.16% 2.87% 28.10% Apr 15 -
ADX General
9009 -0.32% 29 -0.55% -0.74% -5.45% May 21 -
SET 50
845 -0.72% 6 -0.35% 2.07% -9.12% May 21 -
FKLCI
1622 -0.33% 5 1.01% 4.01% 14.31% May 21 -
STI
3308 -0.19% 6 -0.16% 2.57% 3.01% May 21 -
TA-125
1976 -0.63% 13 -2.83% 1.75% 9.65% May 21 -
HK50
19221 -2.12% 416 0.77% 16.41% -2.33% May 21 -
PSEi
6634 -0.74% 49 0.38% 2.94% 0.19% May 21 -
KSE 100
75106 0.05% 38 0.75% 5.14% 82.28% May 21 -
KASE
5116 0.21% 11 2.23% 4.02% 42.64% May 21 -
QE
9716 0.40% 39 0.73% 0.53% -8.66% May 21 -
HNX
243.29 0.30% 0.72 2.68% 7.98% 12.69% May 21 -
VN
1309 -0.30% 4 2.45% 8.45% 22.23% May 21 -
MSM 30
4782 0.14% 7 0.07% 1.65% 1.44% May 19 -
ASPI
12235 -0.69% 85 -2.11% 3.44% 42.02% May 20 -
Blom
1742 0.00% 0 0.00% 0.00% -4.04% May 20 -
ASE
2393 0.10% 2 0.31% -2.05% -3.33% May 21 -
LSX Composite
1086 -0.07% 1 -0.46% -0.98% 6.44% May 21 -
MSE 20
42379 0.00% 0 -0.82% 0.87% 17.53% May 21 -
DFM General
4086 -1.23% 51 -1.23% -1.96% 15.12% May 20 -
Kuwait All Share
7175.51 -0.28% 19.83 1.33% 3.54% 5.30% May 15 -
JPVIX
17.11 -0.64% 0.11 -6.14% -21.08% -9.85% May 21 -
NIFTY 50
22509 0.03% 7 1.31% 0.77% 22.90% May 21 -
TEDPIX
2113726.00 0.00% 0 -2.40% -8.23% -8.83% May 21 -
Estirad
2010.22 -0.64% 12.86 -0.99% -1.56% 3.71% May 15 -
Australia Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
AUALL
8034 -0.75% 60 -0.50% 0.46% 8.10% Apr 03 -
AU50
7690 -0.29% 23 1.64% 2.57% 8.54% May 21 -
AU200
7770 -0.23% 18 -0.24% 1.23% 5.27% Apr 15 -
NZX 50
11704 -0.27% 32 0.74% -1.26% -2.41% May 21 -
Africa Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
NSE-All Share
98285 0.11% 107 0.83% -1.43% 87.68% May 21 -
SA40
73439 -0.40% 295 1.47% 8.80% 0.93% May 21 -
SAALL
79808 -0.33% 265 1.49% 8.51% 2.37% May 21 -
EGX 30
27225 -0.01% 4 7.44% -3.27% 62.40% May 21 -
CFG 25
13427 -0.13% 17 -0.55% 0.94% 24.78% May 21 -
Nairobi 20
1703 0.55% 9 1.67% 2.18% 16.52% May 21 -
Nairobi All Share
114 1.30% 1 4.24% 6.78% 16.19% May 21 -
DSEI
1781 0.17% 3 0.17% 0.30% -1.65% May 20 -
TUN
9292 0.68% 63 1.74% 2.83% 8.67% May 21 -
GGSECI
3745 0.00% 0 0.02% 6.87% 46.33% May 21 -
SEMDEX
2189 -0.82% 18 0.57% 1.57% 10.35% May 20 -
USE All Share
1051.71 -0.21% 2.25 0.50% 0.64% 0.92% May 20 -
NSX Overall
1740 0.45% 8 1.73% 13.99% 13.41% May 20 -
Gaborone
9151 0.00% 0 0.00% 0.46% 14.13% May 16 -
ZSI Industrials
95.36 0.96% 0.91 1.39% -0.89% -99.97% May 20 -
United States of America Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
US30
39903 0.24% 96 39,522 39,139 38,759 38,383
US500
5327.56 0.37% 19.67 5,255.81 5,204.86 5,154.44 5,104.55
USNDX
16377 0.14% 23 15,723 15,369 15,023 14,685
Europe Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
GB100
8416 -0.09% 8 8,345 8,274 8,202 8,131
DE40
18727 -0.22% 42 18,640 18,465 18,292 18,118
FR40
8141 -0.67% 55 8,098 8,017 7,938 7,860
IT40
34604 -0.64% 221 34,925 34,551 34,180 33,817
ES35
11335 -0.04% 5 11,216 11,101 10,986 10,873
MOEX
3428 -1.20% 42 3,450 3,418 3,386 3,354
NL25
912 -0.38% 3 902 893 885 877
BIST 100
10895 1.45% 156 9,927 9,686 9,451 9,221
CH20
12002 -0.30% 36 11,834 11,733 11,631 11,531
Stockholm
2631 -0.03% 1 2,579 2,553 2,527 2,501
WIG
88740 -0.75% 674 87,393 86,161 84,947 83,750
BE20
3984 -0.57% 23 3,923 3,880 3,838 3,796
Oslo
1655 0.73% 12 1,618 1,601 1,584 1,568
ATX
3775 0.30% 11 3,663 3,628 3,594 3,560
Copenhagen
2771 1.55% 42 2,695 2,650 2,605 2,560
Helsinki
10382 -0.39% 41 10,221 10,108 9,997 9,887
Helsinki 25
4710 -0.07% 3 4,636 4,585 4,535 4,484
ISEQ
10025 0.13% 13 9,867 9,743 9,620 9,498
Athens General
1496 -0.43% 6 1,470 1,449 1,430 1,410
PSI Geral
4746 0.09% 4 4,698 4,648 4,599 4,550
PSI 20
6906 0.04% 3 6,842 6,769 6,697 6,627
PX
1565 -0.15% 2 1,543 1,532 1,521 1,509
BET
17290 -0.15% 26 17,135 16,981 16,827 16,677
BUX
68088 -1.11% 766 68,208 67,505 66,809 66,119
PFTS
507 0.00% 0 507 507 507 507
SAX
309 0.00% 0 307 304 302 299
LuxX
1439 -0.60% 9 1,407 1,388 1,370 1,352
CROBEX
2828 -0.13% 4 2,797 2,777 2,759 2,740
SOFIX
863 0.00% 0 842 836 829 823
SBITOP
1496 0.41% 6 1,459 1,448 1,436 1,425
Vilnius
967 -0.55% 5 971 967 963 959
BELEX 15
983 -0.29% 3 982 974 967 959
Riga
1211 -1.48% 18 1,241 1,223 1,206 1,190
ICEX
2080 0.04% 1 2,039 2,011 1,983 1,956
MBI 10
7251 -0.13% 9 7,253 7,214 7,175 7,137
MSE
3738 -0.55% 21 3,715 3,685 3,655 3,626
SASX-10
1006 1.13% 11 981 972 962 953
Tallinn
1746 -0.08% 1 1,756 1,745 1,735 1,725
EU350
2127.37 0.17% 3.52 2,109.69 2,088.38 2,067.28 2,046.41
EU1200
2767.93 1.96% 53.29 2,713.12 2,659.41 2,606.75 2,555.14
CSE General
158 0.04% 0 155 154 152 151
EU50
5046 -0.55% 28 5,029 4,978 4,928 4,878
EU100
1548 -0.41% 6 1,539 1,523 1,508 1,492
EU600
522.96 -0.18% 0.93 518.37 513.14 507.95 502.82
Monex
15057.11 1.06% 157.68 14,813.01 14,726.60 14,641.67 14,556.74
America Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
US30
39903 0.24% 96 39,522 39,139 38,759 38,383
US500
5327.56 0.37% 19.67 5,255.81 5,204.86 5,154.44 5,104.55
USNDX
16377 0.14% 23 15,723 15,369 15,023 14,685
Ecuador General
1148 0.17% 2 1,149 1,139 1,128 1,117
IBOVESPA
127412 -0.27% 339 126,517 125,019 123,547 122,087
IPC Mexico
55682 -0.21% 115 56,027 54,713 53,433 52,183
Peru General
30708 1.92% 578 29,646 29,298 28,956 28,617
Merval
1581107 2.97% 45,596 1,407,601 1,340,804 1,277,111 1,216,374
IBC
62860 14.77% 8,090 61,554 59,890 58,277 56,702
COLCAP
1441 -0.06% 1 1,389 1,371 1,354 1,337
IGPA
33941 0.86% 291 33,575 33,160 32,749 32,341
BVPSI
413 0.02% 0 412 409 407 404
BSX
2510 -0.04% 1 2,453 2,392 2,333 2,275
JSE
319217 -0.40% 1,289 316,449 313,123 309,829 306,599
Asia Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
JP225
38933 -0.35% 137 38,262 37,707 37,159 36,620
SHANGHAI
3158 -0.42% 13 3,087 3,052 3,018 2,984
CSI 300
3676 -0.43% 16 3,601 3,560 3,520 3,480
SHANGHAI 50
2524 -0.37% 9 2,463 2,435 2,408 2,380
CH50
12821.95 -0.19% 25 12,487.22 12,346.12 12,206.61 12,068.67
SENSEX
73953 -0.07% 53 72,934 72,324 71,714 71,110
DSE Broad
5527 -2.46% 139 5,632 5,598 5,564 5,530
JCI
7202 -0.89% 64 7,190 7,132 7,074 7,016
TASI
12122 -0.02% 3 12,096 11,991 11,886 11,784
ADX General
9009 -0.32% 29 8,981 8,931 8,883 8,834
SET 50
845 -0.72% 6 841 832 824 815
FKLCI
1622 -0.33% 5 1,602 1,592 1,583 1,573
STI
3308 -0.19% 6 3,278 3,250 3,223 3,197
TA-125
1976 -0.63% 13 1,987 1,959 1,930 1,903
HK50
19221 -2.12% 416 19,047 18,682 18,323 17,971
PSEi
6634 -0.74% 49 6,554 6,480 6,408 6,336
KSE 100
75106 0.05% 38 73,688 72,642 71,610 70,593
KASE
5116 0.21% 11 4,952 4,919 4,887 4,856
QE
9716 0.40% 39 9,532 9,426 9,322 9,218
HNX
243.29 0.30% 0.72 236.68 233.39 230.15 226.95
VN
1309 -0.30% 4 1,290 1,272 1,255 1,237
MSM 30
4782 0.14% 7 4,748 4,720 4,693 4,665
ASPI
12235 -0.69% 85 12,257 12,118 11,982 11,846
Blom
1742 0.00% 0 1,700 1,659 1,619 1,580
ASE
2393 0.10% 2 2,382 2,371 2,359 2,348
LSX Composite
1086 -0.07% 1 1,055 1,041 1,028 1,015
MSE 20
42379 0.00% 0 41,780 41,269 40,761 40,258
DFM General
4086 -1.23% 51 4,071 4,048 4,026 4,004
Kuwait All Share
7175.51 -0.28% 19.83 7,117.39 7,059.98 7,002.58 6,945.89
JPVIX
17.11 -0.64% 0.11 17.14 16.89 16.64 16.4
NIFTY 50
22509 0.03% 7 22,239 22,052 21,867 21,683
TEDPIX
2113726.00 0.00% 0 2,131,813.10 2,099,562.09 2,067,960.43 2,036,791.68
Estirad
2010.22 -0.64% 12.86 2,014.49 2,005.79 1,997.29 1,988.59
Australia Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
AUALL
8034 -0.75% 60 8,012 7,872 7,735 7,601
AU50
7690 -0.29% 23 7,653 7,583 7,513 7,444
AU200
7770 -0.23% 18 7,759 7,624 7,492 7,361
NZX 50
11704 -0.27% 32 11,646 11,564 11,483 11,403
Africa Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
NSE-All Share
98285 0.11% 107 95,957 94,643 93,349 92,065
SA40
73439 -0.40% 295 72,332 71,413 70,506 69,611
SAALL
79808 -0.33% 265 78,579 77,584 76,597 75,626
EGX 30
27225 -0.01% 4 25,049 24,417 23,803 23,202
CFG 25
13427 -0.13% 17 13,337 13,234 13,130 13,028
Nairobi 20
1703 0.55% 9 1,665 1,652 1,639 1,625
Nairobi All Share
114 1.30% 1 108 107 106 105
DSEI
1781 0.17% 3 1,768 1,759 1,750 1,741
TUN
9292 0.68% 63 9,078 9,038 8,999 8,959
GGSECI
3745 0.00% 0 3,701 3,657 3,615 3,572
SEMDEX
2189 -0.82% 18 2,178 2,171 2,164 2,157
USE All Share
1051.71 -0.21% 2.25 1,024.98 1,003.94 983.43 963.24
NSX Overall
1740 0.45% 8 1,703 1,674 1,645 1,617
Gaborone
9151 0.00% 0 9,135 9,118 9,102 9,085
ZSI Industrials
95.36 0.96% 0.91 2.27 0.06 0 0
  • -->
    101