Online Forum

usd-harat

usd-harat
Last: 290,900 -
بازارهای ارزی

Last : 290,900 -

Unit :

Last : 290,900 -

Currency : Rial

Country : United States

Category : بازارهای ارزی

Unit :

Market Type : Local Market

usd-harat در یک نگاه 30 Nov

Property Amounts
Last 290,900
High 290,900
Low 290,900
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open -
Time 30 Nov
Yesterday 290,900
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در usd-harat

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,123,690 Rial
Coin
10,871,845 Rial
USD
9,998,922 Rial
Euro
9,915,708 Rial

نوسانات usd-harat در روز جاری

Performance usd-harat

One Week - - -
One Month 12,300 4.4149% 2021-11-07
Six Month 51,600 21.5629% 2021-06-07
One Year 34,600 13.4998% 2020-12-07
Three Year 177,300 156.0739% 2018-12-07
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) usd-harat

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 291,438.27
Moving Average (EMA) 10 Day 288,934.68
Moving Average (EMA) 20 Day 286,382.06
Moving Average (EMA) 30 Day 283,931.45
Moving Average (EMA) 50 Day 281,784.16
Moving Average (EMA) 100 Day 275,148.80
Moving Average (EMA) 200 Day 264,480.64

‌میانگین متحرک (SMA) usd-harat

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 291,380
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 288,290
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 285,380
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 282,210
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 279,048
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 274,369
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 257,584.75

سطوح ‌Support & Resistance usd-harat

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 290,900 290,900 290,900 - -
Support 2 (S2) 290,900 290,900 290,900 145,450 -
Support 1 (S1) 290,900 290,900 290,900 - 290,900
Pivot Point (PP) 290,900 290,900 290,900 145,450 290,900
Resistance 1 (R1) 290,900 290,900 290,900 - 290,900
Resistance 2 (R2) 290,900 290,900 290,900 145,450 -
Resistance 3 (R3) 290,900 290,900 290,900 - -

نمودار کندل‌استیک usd-harat در روز جاری

نمودار نوسان usd-harat در همه ادوار

گزارشات usd-harat

در حال حاضر قیمت دلار هرات چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار هرات
290,900 ریال
می باشد

قیمت دلار هرات نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار هرات نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هرات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

290,900 ریال

قیمت دلار هرات نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هرات در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار هرات نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار هرات نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هرات در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 275,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.7 درصدی یا 15,700 ریال دلار هرات نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار هرات نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هرات در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 257,400 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.01 درصدی یا 33,500 ریال دلار هرات نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار هرات چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار هرات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.953354 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار هرات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هرات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.7 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار هرات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار هرات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.01 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هرات نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هرات، 4.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هرات نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هرات،  4.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هرات نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هرات،  4.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات usd-harat

قیمت دلار هرات روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار هرات روز گذشته برابر با
290,900 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت دلار هرات در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار هرات برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هرات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

290,900 ریال

قیمت دلار هرات نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هرات   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 279,300 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.15  درصدی یا 11,600 ریال دلار هرات نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هرات نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هرات در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 240,100 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21.15 درصدی یا 50,800 ریال دلار هرات نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار هرات تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار هرات برابر است با 317,800 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید دلار هرات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هرات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.15 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار هرات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هرات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  21.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هرات نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.45  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هرات، 4.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هرات نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هرات،  4.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هرات نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هرات،  4.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هرات نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هرات،  4.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های usd-harat

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-11-30 290,900 290,900 290,900 290,900 0.96% 2800
2021-11-29 294,900 292,500 294,900 293,700 0.58% 1700
2021-11-28 290,500 290,500 292,500 292,000 0.55% 1600
2021-11-27 292,600 289,500 293,100 290,400 0.17% 500
2021-11-25 291,900 285,000 292,400 289,900 0.48% 1400
2021-11-24 287,500 287,500 291,600 291,300 1.85% 5300
2021-11-23 285,400 285,220 287,000 286,000 0.60% 1700
2021-11-22 283,400 282,900 284,700 284,300 0.46% 1300
2021-11-21 280,700 280,400 283,500 283,000 0.57% 1600
2021-11-20 281,300 281,100 282,200 281,400 0.04% 100
2021-11-18 283,200 280,600 283,200 281,500 0.57% 1600
2021-11-17 283,400 282,500 283,700 283,100 0.32% 900
2021-11-16 281,000 281,000 282,600 282,200 0.07% 200
2021-11-15 284,800 281,600 284,900 282,400 0.74% 2100
2021-11-14 285,900 284,400 287,000 284,500 0.67% 1900
2021-11-13 283,500 282,800 287,200 286,400 1.13% 3200
2021-11-11 283,000 281,500 283,700 283,200 0.35% 1000
2021-11-10 281,200 280,100 282,300 282,200 0.82% 2300
2021-11-09 279,700 279,100 280,900 279,900 0.21% 600
2021-11-08 279,300 279,100 281,000 279,300 0.25% 700
2021-11-07 277,400 276,600 278,900 278,600 0.40% 1100
2021-11-06 276,900 276,650 277,800 277,500 0.76% 2100
2021-11-04 276,500 275,000 276,500 275,400 0.47% 1300
2021-11-03 275,200 275,100 277,100 276,700 0.73% 2000
2021-11-02 274,500 274,300 275,200 274,700 0.73% 2000
Full Historical Data

usd-harat در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
Full list

Comments usd-harat