Online Forum

Ancoria/Carneige Sverige

Ancoria/Carneige Sverige
Last: 355.448 -
Sweden

Last : 355.448 -

Unit :

Last : 355.448 -

Currency : USD

Country : -

Category : Sweden

Unit :

Market Type : World Market

Ancoria/Carneige Sverige در یک نگاه 19:37:58

Property Amounts
Last 355.448
High 355.448
Low 355.448
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open -
Time 19:37:58
Yesterday 355.448
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Ancoria/Carneige Sverige

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,646,183 Rial
Coin
10,548,853 Rial
USD
10,110,141 Rial
Euro
9,942,439 Rial

نوسانات Ancoria/Carneige Sverige در روز جاری

Performance Ancoria/Carneige Sverige

One Week - - -
One Month - - -
Six Month - - -
One Year - - -
Three Year - - -
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Ancoria/Carneige Sverige

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 355.44
Moving Average (EMA) 10 Day 355.91
Moving Average (EMA) 20 Day 358.73
Moving Average (EMA) 30 Day 356.15
Moving Average (EMA) 50 Day 352.83
Moving Average (EMA) 100 Day 351.86
Moving Average (EMA) 200 Day 350.75

‌میانگین متحرک (SMA) Ancoria/Carneige Sverige

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 355.66
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 356.62
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 359.73
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 357.81
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 351.66
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 213.54
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 106.77

سطوح ‌Support & Resistance Ancoria/Carneige Sverige

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 355.44 355.44 355.44 - -
Support 2 (S2) 355.44 355.44 355.44 177.72 -
Support 1 (S1) 355.44 355.44 355.44 - 355.44
Pivot Point (PP) 355.44 355.44 355.44 177.72 355.44
Resistance 1 (R1) 355.44 355.44 355.44 - 355.44
Resistance 2 (R2) 355.44 355.44 355.44 177.72 -
Resistance 3 (R3) 355.44 355.44 355.44 - -

نمودار کندل‌استیک Ancoria/Carneige Sverige در روز جاری

نمودار نوسان Ancoria/Carneige Sverige در همه ادوار

گزارشات Ancoria/Carneige Sverige

در حال حاضر قیمت Ancoria/Carneige Sverige چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Ancoria/Carneige Sverige 355.448 دلار می باشد

قیمت Ancoria/Carneige Sverige نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Ancoria/Carneige Sverige نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Ancoria/Carneige Sverige به ثبت رسید چقدر بوده است؟

355.448 دلار

قیمت Ancoria/Carneige Sverige نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Ancoria/Carneige Sverige در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار Ancoria/Carneige Sverige نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Ancoria/Carneige Sverige نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Ancoria/Carneige Sverige در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 348.714 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.93 درصدی یا 6.734 دلار Ancoria/Carneige Sverige نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Ancoria/Carneige Sverige نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Ancoria/Carneige Sverige در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 350.265 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.47 درصدی یا 5.183 دلار Ancoria/Carneige Sverige نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Ancoria/Carneige Sverige چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Ancoria/Carneige Sverige تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.08925 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Ancoria/Carneige Sverige چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Ancoria/Carneige Sverige، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Ancoria/Carneige Sverige چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Ancoria/Carneige Sverige، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.47 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ancoria/Carneige Sverige نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ancoria/Carneige Sverige، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ancoria/Carneige Sverige نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ancoria/Carneige Sverige،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ancoria/Carneige Sverige نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ancoria/Carneige Sverige،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Ancoria/Carneige Sverige

قیمت Ancoria/Carneige Sverige روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Ancoria/Carneige Sverige روز گذشته برابر با 355.448 دلار بود

نرخ بازگشایی قیمت Ancoria/Carneige Sverige در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Ancoria/Carneige Sverige برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Ancoria/Carneige Sverige به ثبت رسید چقدر بوده است؟

355.448 دلار

قیمت Ancoria/Carneige Sverige نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Ancoria/Carneige Sverige در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار Ancoria/Carneige Sverige نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Ancoria/Carneige Sverige نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Ancoria/Carneige Sverige در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 350.265 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.47 درصدی یا 5.183 دلار Ancoria/Carneige Sverige نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت Ancoria/Carneige Sverige تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Ancoria/Carneige Sverige برابر است با 367.246 دلار که در تاریخ چهارشنبه 26 آبان 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید Ancoria/Carneige Sverige چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Ancoria/Carneige Sverige تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Ancoria/Carneige Sverige چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Ancoria/Carneige Sverige تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.47 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ancoria/Carneige Sverige نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.92  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ancoria/Carneige Sverige، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ancoria/Carneige Sverige نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ancoria/Carneige Sverige،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ancoria/Carneige Sverige نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ancoria/Carneige Sverige،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Ancoria/Carneige Sverige نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Ancoria/Carneige Sverige،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Ancoria/Carneige Sverige

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-17 355.4480 355.4480 355.4480 355.4480 1.09% 3.83
2021-12-16 351.6180 351.6180 351.6180 351.6180 0.96% 3.365
2021-12-15 354.9830 354.9830 354.9830 354.9830 0.56% 1.983
2021-12-14 356.9660 356.9660 356.9660 356.9660 0.66% 2.341
2021-12-13 359.3070 359.3070 359.3070 359.3070 0.01% 0.041
2021-12-10 361.8890 359.3480 361.8890 359.3480 1.03% 3.689
2021-12-08 363.0370 363.0370 363.0370 363.0370 2.15% 7.645
2021-12-07 351.93 351.93 355.3920 355.3920 0.17% 0.594
2021-12-03 354.7980 354.7980 354.7980 354.7980 0.15% 0.545
2021-12-02 354.0170 354.0170 355.3430 355.3430 0.11% 0.396
2021-12-01 355.7390 355.7390 355.7390 355.7390 0.75% 2.651
2021-11-29 353.0880 353.0880 353.0880 353.0880 3.31% 11.7
2021-11-26 364.7880 364.7880 364.7880 364.7880 1.40% 5.04
2021-11-25 359.7480 359.7480 359.7480 359.7480 1.02% 3.669
2021-11-24 363.4170 363.4170 363.4170 363.4170 1.02% 3.721
2021-11-23 367.1380 367.1380 367.1380 367.1380 0.43% 1.568
2021-11-22 365.57 365.57 365.57 365.57 0.38% 1.372
2021-11-19 367.0940 366.9420 367.0940 366.9420 0.08% 0.304
2021-11-17 367.2460 367.2460 367.2460 367.2460 0.70% 2.554
2021-11-16 364.6920 364.6920 364.6920 364.6920 0.39% 1.429
2021-11-15 363.2630 363.2630 363.2630 363.2630 0.87% 3.118
2021-11-12 356.2390 356.2390 360.1450 360.1450 1.37% 4.861
2021-11-10 355.2840 355.2840 355.2840 355.2840 0.16% 0.573
2021-11-09 355.8570 355.8570 355.8570 355.8570 0.14% 0.487
2021-11-08 355.37 355.37 355.37 355.37 0.14% 0.487
Full Historical Data

Ancoria/Carneige Sverige در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
Full list

Comments Ancoria/Carneige Sverige