Online Forum

Saffron Negin / Mordad

Saffron Negin / Mordad
Last: 91,100 -
بازارهای آتی

Last : 91,100 -

Unit :

Last : 91,100 -

Currency : Rial

Country : Iran

Category : بازارهای آتی

Unit :

Market Type : Local Market

Saffron Negin / Mordad در یک نگاه 17 August

Property Amounts
Last 91,100
High 94,700
Low 90,000
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open -
Time 17 August
Yesterday 91,100
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Saffron Negin / Mordad

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات Saffron Negin / Mordad در روز جاری

Performance Saffron Negin / Mordad

One Week - - -
One Month - - -
Six Month - - -
One Year - - -
Three Year - - -
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Saffron Negin / Mordad

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 92,900
Moving Average (EMA) 10 Day 96,815.56
Moving Average (EMA) 20 Day 102,273.94
Moving Average (EMA) 30 Day 106,783.00
Moving Average (EMA) 50 Day 116,921.78
Moving Average (EMA) 100 Day 125,609.02
Moving Average (EMA) 200 Day 132,713.20

‌میانگین متحرک (SMA) Saffron Negin / Mordad

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 93,240
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 97,810
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 104,915
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 109,590
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 121,092
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 75,628
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 37,814

سطوح ‌Support & Resistance Saffron Negin / Mordad

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 84,466.66 87,233.33 85,225 -7,050 -
Support 2 (S2) 87,233.33 89,028.73 85,616.98 41,475 -
Support 1 (S1) 89,166.66 90,137.93 86,008.49 -2,350 90,550
Pivot Point (PP) 91,933.33 91,933.33 91,933.33 46,175 92,625
Resistance 1 (R1) 93,866.66 93,728.73 96,191.51 2,350 95,250
Resistance 2 (R2) 96,633.33 94,837.93 96,583.02 50,875 -
Resistance 3 (R3) 98,566.66 96,633.33 96,975 7,050 -

نمودار کندل‌استیک Saffron Negin / Mordad در روز جاری

نمودار نوسان Saffron Negin / Mordad در همه ادوار

گزارشات Saffron Negin / Mordad

در حال حاضر قیمت زعفران نگین / مرداد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زعفران نگین / مرداد
91,100 ریال
می باشد

قیمت زعفران نگین / مرداد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زعفران نگین / مرداد نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زعفران نگین / مرداد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

94,700 ریال

قیمت زعفران نگین / مرداد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران نگین / مرداد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران نگین / مرداد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زعفران نگین / مرداد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران نگین / مرداد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران نگین / مرداد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زعفران نگین / مرداد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران نگین / مرداد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران نگین / مرداد نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / مرداد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زعفران نگین / مرداد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.545852 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زعفران نگین / مرداد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران نگین / مرداد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زعفران نگین / مرداد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران نگین / مرداد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / مرداد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / مرداد، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / مرداد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / مرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / مرداد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / مرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Saffron Negin / Mordad

قیمت زعفران نگین / مرداد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زعفران نگین / مرداد روز گذشته برابر با
91,100 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت زعفران نگین / مرداد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زعفران نگین / مرداد برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زعفران نگین / مرداد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

90,000 ریال

قیمت زعفران نگین / مرداد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران نگین / مرداد   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال زعفران نگین / مرداد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زعفران نگین / مرداد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران نگین / مرداد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران نگین / مرداد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت زعفران نگین / مرداد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زعفران نگین / مرداد برابر است با 154,100 ریال که در تاریخ پنجشنبه 30 خرداد 1398  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید زعفران نگین / مرداد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران نگین / مرداد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زعفران نگین / مرداد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران نگین / مرداد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / مرداد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / مرداد، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / مرداد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / مرداد،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / مرداد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / مرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / مرداد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 26.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / مرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Saffron Negin / Mordad

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2019-08-17 92,500 90,000 94,700 91,100 0.55% 500
2019-08-15 94,200 91,100 94,800 91,600 2.07% 1900
2019-08-14 93,000 92,400 96,500 93,500 0.32% 300
2019-08-13 98,500 92,100 98,800 93,200 3.86% 3600
2019-08-11 90,300 89,600 98,500 96,800 2.76% 2600
2019-08-10 98,700 94,200 99,800 94,200 5.31% 5000
2019-08-08 98,600 98,300 101,900 99,200 2.92% 2900
2019-08-07 106,800 102,100 106,800 102,100 5.19% 5300
2019-08-06 110,000 107,300 110,000 107,400 1.49% 1600
2019-08-05 108,500 107,400 109,300 109,000 1.30% 1400
2019-08-04 108,800 107,300 109,500 107,600 1.95% 2100
2019-08-03 113,000 109,100 113,000 109,700 1.46% 1600
2019-08-01 108,300 108,300 111,800 111,300 2.39% 2600
2019-07-31 112,400 108,600 112,400 108,700 3.86% 4200
2019-07-30 113,200 112,600 114,100 112,900 0.44% 500
2019-07-29 113,000 112,900 114,400 113,400 0.35% 400
2019-07-28 115,700 113,000 115,700 113,800 0.53% 600
2019-07-27 114,000 113,500 118,400 114,400 0.70% 800
2019-07-25 113,900 112,900 114,700 113,600 1.06% 1200
2019-07-24 118,800 114,300 119,300 114,800 4.36% 5000
2019-07-23 119,500 118,800 120,000 119,800 0.76% 900
2019-07-22 120,800 117,600 120,800 118,900 1.18% 1400
2019-07-21 120,600 119,500 121,700 120,300 0.33% 400
2019-07-20 120,000 117,500 121,200 119,900 0.17% 200
2019-07-18 120,700 119,300 123,200 119,700 0.17% 200
Full Historical Data

Saffron Negin / Mordad در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
Full list

Comments Saffron Negin / Mordad