Online Forum

Saffron Negin / Khordad

Saffron Negin / Khordad
Last: 122,300 -
بازارهای آتی

Last : 122,300 -

Unit :

Last : 122,300 -

Currency : Rial

Country : Iran

Category : بازارهای آتی

Unit :

Market Type : Local Market

Saffron Negin / Khordad در یک نگاه 8 June

Property Amounts
Last 122,300
High 126,700
Low 122,100
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open -
Time 8 June
Yesterday 122,300
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Saffron Negin / Khordad

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات Saffron Negin / Khordad در روز جاری

Performance Saffron Negin / Khordad

One Week - - -
One Month - - -
Six Month - - -
One Year - - -
Three Year - - -
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Saffron Negin / Khordad

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 126,055.55
Moving Average (EMA) 10 Day 130,758.73
Moving Average (EMA) 20 Day 140,108.62
Moving Average (EMA) 30 Day 139,879.26
Moving Average (EMA) 50 Day 140,467.32
Moving Average (EMA) 100 Day 139,018.98
Moving Average (EMA) 200 Day 137,207.74

‌میانگین متحرک (SMA) Saffron Negin / Khordad

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 127,300
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 132,610
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 142,725
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 146,240
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 93,108
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 46,554
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 23,277

سطوح ‌Support & Resistance Saffron Negin / Khordad

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 116,100 119,100 116,550 -6,900 -
Support 2 (S2) 119,100 120,857.2 116,933.64 57,600 -
Support 1 (S1) 120,700 121,942.8 117,316.82 -2,300 122,200
Pivot Point (PP) 123,700 123,700 123,700 62,200 124,450
Resistance 1 (R1) 125,300 125,457.2 127,283.18 2,300 126,800
Resistance 2 (R2) 128,300 126,542.8 127,666.36 66,800 -
Resistance 3 (R3) 129,900 128,300 128,050 6,900 -

نمودار کندل‌استیک Saffron Negin / Khordad در روز جاری

نمودار نوسان Saffron Negin / Khordad در همه ادوار

گزارشات Saffron Negin / Khordad

در حال حاضر قیمت زعفران نگین / خرداد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زعفران نگین / خرداد
122,300 ریال
می باشد

قیمت زعفران نگین / خرداد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زعفران نگین / خرداد نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زعفران نگین / خرداد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

126,700 ریال

قیمت زعفران نگین / خرداد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران نگین / خرداد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران نگین / خرداد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زعفران نگین / خرداد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران نگین / خرداد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران نگین / خرداد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زعفران نگین / خرداد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران نگین / خرداد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران نگین / خرداد نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / خرداد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زعفران نگین / خرداد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.569106 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زعفران نگین / خرداد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران نگین / خرداد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زعفران نگین / خرداد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران نگین / خرداد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / خرداد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / خرداد، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / خرداد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / خرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / خرداد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / خرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Saffron Negin / Khordad

قیمت زعفران نگین / خرداد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زعفران نگین / خرداد روز گذشته برابر با
122,300 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت زعفران نگین / خرداد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زعفران نگین / خرداد برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زعفران نگین / خرداد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

122,100 ریال

قیمت زعفران نگین / خرداد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران نگین / خرداد   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال زعفران نگین / خرداد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زعفران نگین / خرداد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران نگین / خرداد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران نگین / خرداد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت زعفران نگین / خرداد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زعفران نگین / خرداد برابر است با 175,100 ریال که در تاریخ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید زعفران نگین / خرداد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران نگین / خرداد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زعفران نگین / خرداد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران نگین / خرداد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / خرداد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / خرداد، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / خرداد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / خرداد،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / خرداد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / خرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران نگین / خرداد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 26.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران نگین / خرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Saffron Negin / Khordad

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2019-06-08 122,600 122,100 126,700 122,300 0.57% 700
2019-06-03 124,200 122,900 125,800 123,000 2.60% 3200
2019-06-02 128,900 126,200 131,100 126,200 4.99% 6300
2019-06-01 133,000 132,200 133,600 132,500 - -
2019-05-30 133,600 131,300 134,500 132,500 0.98% 1300
2019-05-29 134,500 130,200 134,500 133,800 1.42% 1900
2019-05-28 136,800 135,400 138,000 135,700 2.80% 3800
2019-05-26 139,200 137,600 141,100 139,500 0.29% 400
2019-05-25 142,200 136,900 143,500 139,100 1.73% 2400
2019-05-23 143,600 140,900 144,500 141,500 0.92% 1300
2019-05-22 145,500 141,900 149,100 142,800 1.61% 2300
2019-05-21 142,800 138,600 147,900 145,100 0.55% 800
2019-05-20 145,300 144,300 147,900 144,300 2.15% 3100
2019-05-19 157,300 146,900 158,500 147,400 6.24% 9200
2019-05-18 147,700 147,700 156,600 156,600 5.31% 7900
2019-05-16 151,800 148,300 152,500 148,700 4.17% 6200
2019-05-15 161,200 154,900 161,200 154,900 4.39% 6800
2019-05-14 162,700 160,800 166,000 161,700 0.06% 100
2019-05-13 157,900 157,700 167,300 161,600 2.29% 3700
2019-05-12 167,400 165,300 168,500 165,300 3.51% 5800
2019-05-11 179,900 171,000 181,400 171,100 2.34% 4000
2019-05-09 171,600 167,500 175,100 175,100 3.86% 6500
2019-05-08 163,000 156,800 169,000 168,600 3.37% 5500
2019-05-07 158,700 157,400 163,100 163,100 4.89% 7600
2019-05-06 146,800 145,000 155,500 155,500 4.89% 7600
Full Historical Data

Saffron Negin / Khordad در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
Full list

Comments Saffron Negin / Khordad