Online Forum

Saffron Pooshal / Khordad

Saffron Pooshal / Khordad
Last: 109,600 -
بازارهای آتی

Last : 109,600 -

Unit :

Last : 109,600 -

Currency : Rial

Country : Iran

Category : بازارهای آتی

Unit :

Market Type : Local Market

Saffron Pooshal / Khordad در یک نگاه 18 June

Property Amounts
Last 109,600
High 116,900
Low 109,600
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open -
Time 18 June
Yesterday 109,600
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Saffron Pooshal / Khordad

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات Saffron Pooshal / Khordad در روز جاری

Performance Saffron Pooshal / Khordad

One Week - - -
One Month - - -
Six Month - - -
One Year - - -
Three Year - - -
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Saffron Pooshal / Khordad

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 113,725.92
Moving Average (EMA) 10 Day 113,378.90
Moving Average (EMA) 20 Day 116,710.97
Moving Average (EMA) 30 Day 120,757.81
Moving Average (EMA) 50 Day 118,036.69
Moving Average (EMA) 100 Day 116,223.42
Moving Average (EMA) 200 Day 113,946.37

‌میانگین متحرک (SMA) Saffron Pooshal / Khordad

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 114,740
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 113,030
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 117,035
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 122,343.33
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 100,014
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 50,007
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 25,003.5

سطوح ‌Support & Resistance Saffron Pooshal / Khordad

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 99,866.66 104,733.33 100,475 -10,950 -
Support 2 (S2) 104,733.33 107,521.93 101,083.82 49,325 -
Support 1 (S1) 107,166.66 109,244.73 101,691.91 -3,650 109,600
Pivot Point (PP) 112,033.33 112,033.33 112,033.33 56,625 113,250
Resistance 1 (R1) 114,466.66 114,821.93 117,508.09 3,650 116,900
Resistance 2 (R2) 119,333.33 116,544.73 118,116.18 63,925 -
Resistance 3 (R3) 121,766.66 119,333.33 118,725 10,950 -

نمودار کندل‌استیک Saffron Pooshal / Khordad در روز جاری

نمودار نوسان Saffron Pooshal / Khordad در همه ادوار

گزارشات Saffron Pooshal / Khordad

در حال حاضر قیمت زعفران پوشال / خرداد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زعفران پوشال / خرداد
109,600 ریال
می باشد

قیمت زعفران پوشال / خرداد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زعفران پوشال / خرداد نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زعفران پوشال / خرداد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

116,900 ریال

قیمت زعفران پوشال / خرداد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران پوشال / خرداد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران پوشال / خرداد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زعفران پوشال / خرداد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران پوشال / خرداد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران پوشال / خرداد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زعفران پوشال / خرداد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران پوشال / خرداد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران پوشال / خرداد نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زعفران پوشال / خرداد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زعفران پوشال / خرداد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.111986 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زعفران پوشال / خرداد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران پوشال / خرداد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زعفران پوشال / خرداد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران پوشال / خرداد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران پوشال / خرداد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران پوشال / خرداد، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران پوشال / خرداد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران پوشال / خرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران پوشال / خرداد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران پوشال / خرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Saffron Pooshal / Khordad

قیمت زعفران پوشال / خرداد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زعفران پوشال / خرداد روز گذشته برابر با
109,600 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت زعفران پوشال / خرداد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زعفران پوشال / خرداد برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زعفران پوشال / خرداد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

109,600 ریال

قیمت زعفران پوشال / خرداد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران پوشال / خرداد   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال زعفران پوشال / خرداد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زعفران پوشال / خرداد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زعفران پوشال / خرداد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زعفران پوشال / خرداد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت زعفران پوشال / خرداد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زعفران پوشال / خرداد برابر است با 139,900 ریال که در تاریخ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید زعفران پوشال / خرداد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران پوشال / خرداد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زعفران پوشال / خرداد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به زعفران پوشال / خرداد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران پوشال / خرداد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران پوشال / خرداد، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران پوشال / خرداد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران پوشال / خرداد،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران پوشال / خرداد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران پوشال / خرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زعفران پوشال / خرداد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 27.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زعفران پوشال / خرداد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Saffron Pooshal / Khordad

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2019-06-18 116,900 109,600 116,900 109,600 4.29% 4700
2019-06-17 124,900 113,700 124,900 114,300 4.99% 5700
2019-06-16 118,400 116,900 121,500 120,000 4.17% 4800
2019-06-15 117,000 112,700 117,000 115,200 0.52% 600
2019-06-13 105,300 105,300 115,300 114,600 4.28% 4700
2019-06-12 107,900 107,900 112,000 109,900 2.82% 3100
2019-06-11 110,500 110,500 115,000 113,000 0.27% 300
2019-06-10 103,300 103,300 113,800 113,300 5.49% 5900
2019-06-09 107,600 107,400 113,000 107,400 5.21% 5600
2019-06-08 112,700 112,700 114,000 113,000 1.06% 1200
2019-06-03 113,900 109,500 116,500 114,200 0.09% 100
2019-06-02 118,200 114,100 118,200 114,100 5.17% 5900
2019-06-01 120,000 119,300 120,200 120,000 0.33% 400
2019-05-30 120,000 119,400 121,000 120,400 0.92% 1100
2019-05-29 119,500 118,600 119,600 119,300 2.18% 2600
2019-05-28 123,000 120,100 123,000 121,900 1.97% 2400
2019-05-26 123,200 122,600 124,600 124,300 0.16% 200
2019-05-25 125,000 122,700 125,000 124,500 - -
2019-05-23 126,900 124,500 127,100 124,500 2.17% 2700
2019-05-22 127,500 125,400 129,000 127,200 0.16% 200
2019-05-21 124,000 123,600 127,900 127,000 0.79% 1000
2019-05-20 131,500 126,000 131,500 126,000 3.89% 4900
2019-05-19 129,600 129,200 141,400 130,900 3.67% 4800
2019-05-18 131,000 130,900 135,700 135,700 0.22% 300
2019-05-16 123,300 123,300 135,500 135,400 0.22% 300
Full Historical Data

Saffron Pooshal / Khordad در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
Full list

Comments Saffron Pooshal / Khordad