Online Forum

Budapesti Ingatlan Hasznositasi

Budapesti Ingatlan Hasznositasi
Last: 255 0
Hungary
Last : 255 0
Unit :
Last : 255 0
Currency : -
Country : Hungary
Category : Hungary
Unit :
Market Type : World Market

Moving Average (MA)

Indicator Period Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 253.59
Moving Average (EMA) 10 Day 255.02
Moving Average (EMA) 20 Day 258.65
Moving Average (EMA) 30 Day 261.78
Moving Average (EMA) 50 Day 266.68
Moving Average (EMA) 100 Day 263.55
Moving Average (EMA) 200 Day 608.12

Moving Average (MA)

Indicator Period Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 253.2
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 255.2
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 260.3
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 263.33
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 269.48
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 267.24
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 337.01

‌Support & Resistance

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 255 255 255 - -
Support 2 (S2) 255 255 255 127.5 -
Support 1 (S1) 255 255 255 - 255
Pivot Point (PP) 255 255 255 127.5 255
Resistance 1 (R1) 255 255 255 - 255
Resistance 2 (R2) 255 255 255 127.5 -
Resistance 3 (R3) 255 255 255 - -