Online Forum

Cobalt

Cobalt
Last: 50,567 -
نرخ‌های پایه

Last : 50,567 -

Unit :

Last : 50,567 -

Currency : USD

Country : United Kingdom

Category : نرخ‌های پایه

Unit :

Market Type : World Market

Cobalt در یک نگاه 11 Nov

Property Amounts
Last 50,567
High 50,567
Low 50,567
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open -
Time 11 Nov
Yesterday 50,567
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Cobalt

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات Cobalt در روز جاری

Performance Cobalt

One Week - - -
One Month 14 0.0277% 2021-11-01
Six Month 6,952 15.9395% 2021-05-22
One Year 4,933 8.8883% 2018-12-25
Three Year 4,683 8.4760% 2018-11-20
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Cobalt

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 50,544.97
Moving Average (EMA) 10 Day 50,463.57
Moving Average (EMA) 20 Day 50,989.22
Moving Average (EMA) 30 Day 51,279.84
Moving Average (EMA) 50 Day 49,823.22
Moving Average (EMA) 100 Day 50,201.93
Moving Average (EMA) 200 Day 59,344.11

‌میانگین متحرک (SMA) Cobalt

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 50,544
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 50,480
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 51,093
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 51,537.16
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 50,188.9
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 49,888.75
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 60,957.47

سطوح ‌Support & Resistance Cobalt

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 50,567 50,567 50,567 - -
Support 2 (S2) 50,567 50,567 50,567 25,283.5 -
Support 1 (S1) 50,567 50,567 50,567 - 50,567
Pivot Point (PP) 50,567 50,567 50,567 25,283.5 50,567
Resistance 1 (R1) 50,567 50,567 50,567 - 50,567
Resistance 2 (R2) 50,567 50,567 50,567 25,283.5 -
Resistance 3 (R3) 50,567 50,567 50,567 - -

نمودار کندل‌استیک Cobalt در روز جاری

نمودار نوسان Cobalt در همه ادوار

گزارشات Cobalt

در حال حاضر قیمت کبالت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کبالت
50,567 دلار
می باشد

قیمت کبالت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کبالت نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کبالت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

50,567 دلار

قیمت کبالت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کبالت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار کبالت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کبالت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کبالت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 50,505 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.12 درصدی یا 62 دلار کبالت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کبالت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کبالت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 دی 1399  با رقم 55,410 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.74 درصدی یا 4,843 دلار کبالت نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کبالت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کبالت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.027694 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کبالت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کبالت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.12 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کبالت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 1 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به کبالت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.74 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کبالت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کبالت، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کبالت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کبالت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کبالت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کبالت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Cobalt

قیمت کبالت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کبالت روز گذشته برابر با
50,567 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت کبالت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کبالت برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کبالت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

50,567 دلار

قیمت کبالت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کبالت   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  با رقم 50,567 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار کبالت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کبالت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کبالت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 42,500 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 18.98 درصدی یا 8,067 دلار کبالت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت کبالت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کبالت برابر است با 95,500 دلار که در تاریخ پنجشنبه 2 فروردین 1397  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید کبالت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کبالت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کبالت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کبالت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  18.98 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کبالت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کبالت، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کبالت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کبالت،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کبالت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کبالت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کبالت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کبالت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Cobalt

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-11-11 50,567 50,567 50,567 50,567 0.03% 14
2021-11-01 50,553 50,553 50,553 50,553 0.01% 7
2021-10-04 50,560 50,560 50,560 50,560 - -
2021-09-08 50,480 50,480 50,480 50,480 0.01% 5
2021-09-07 50,485 50,485 50,485 50,485 0.03% 15
2021-09-04 50,500 50,500 50,500 50,500 0.01% 5
2021-09-03 50,505 50,505 50,505 50,505 0.01% 5
2021-09-02 50,500 50,500 50,500 50,500 0.82% 410
2021-09-01 50,090 50,090 50,090 50,090 0.04% 20
2021-08-27 50,110 50,110 50,110 50,110 2.12% 1060
2021-08-26 51,170 51,170 51,170 51,170 0.02% 10
2021-08-24 51,180 51,180 51,180 51,180 0.04% 20
2021-08-20 51,200 51,200 51,200 51,200 1.55% 795
2021-08-19 51,995 51,995 51,995 51,995 0.01% 5
2021-08-18 52,000 52,000 52,000 52,000 0.63% 330
2021-08-17 52,330 52,330 52,330 52,330 0.04% 20
2021-08-12 52,350 52,350 52,350 52,350 0.02% 10
2021-08-11 52,360 52,360 52,360 52,360 0.01% 5
2021-08-10 52,365 52,365 52,365 52,365 0.05% 25
2021-08-06 52,390 52,390 52,390 52,390 0.01% 5
2021-08-05 52,395 52,395 52,400 52,395 0.01% 5
2021-08-04 52,400 52,400 52,400 52,400 0.01% 5
2021-08-03 52,405 52,405 52,405 52,405 0.04% 20
2021-07-30 52,425 52,425 52,425 52,425 0.04% 20
Full Historical Data

Cobalt در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
Full list

Comments Cobalt