Online Forum

Live Cattle

Live Cattle
Last: 138.3 0.01
Meats CFDs

Last : 138.3 0.01

Unit : British Pound

Last : 138.3 0.01

Currency : USD

Country : United States

Category : Meats CFDs

Unit : British Pound

Market Type : World Market

Live Cattle در یک نگاه 19:59:47

Property Amounts
Last 138.3
High 138.57
Low 137.95
Max Fluctuation 0.23
Max Fluctuation % 0.22%
Open 138.23
Time 19:59:47
Yesterday 138.32
Change % 0.01%
Change 0.02
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Live Cattle

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,132,139 Rial
Coin
10,870,206 Rial
USD
9,997,484 Rial
Euro
9,913,173 Rial

نوسانات Live Cattle در روز جاری

Performance Live Cattle

One Week 2.32 1.7061% 2021-11-30
One Month 6.60 5.0114% 2021-11-05
Six Month 20.29 17.1935% 2021-06-07
One Year 27.44 24.7519% 2020-12-07
Three Year 16.80 13.8272% 2018-12-07
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Live Cattle

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 137.85
Moving Average (EMA) 10 Day 137.62
Moving Average (EMA) 20 Day 136.08
Moving Average (EMA) 30 Day 135.00
Moving Average (EMA) 50 Day 133.11
Moving Average (EMA) 100 Day 129.60
Moving Average (EMA) 200 Day 125.88

‌میانگین متحرک (SMA) Live Cattle

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 137.76
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 137.39
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 135.86
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 134.43
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 131.19
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 128.52
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 124.04

سطوح ‌Support & Resistance Live Cattle

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 137.35 137.65 137.52 137.3 -
Support 2 (S2) 137.65 137.89 137.57 137.62 -
Support 1 (S1) 137.97 138.03 137.62 137.92 138.12
Pivot Point (PP) 138.27 138.27 138.27 138.24 138.34
Resistance 1 (R1) 138.59 138.51 138.97 138.54 138.74
Resistance 2 (R2) 138.89 138.65 139.02 138.86 -
Resistance 3 (R3) 139.21 138.89 139.07 139.16 -

نمودار کندل‌استیک Live Cattle در روز جاری

نمودار نوسان Live Cattle در همه ادوار

گزارشات Live Cattle

در حال حاضر قیمت گاو زنده چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گاو زنده
138.3 دلار
می باشد

قیمت گاو زنده نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گاو زنده نسبت به روز گذشته
0.02 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گاو زنده به ثبت رسید چقدر بوده است؟

138.57 دلار

قیمت گاو زنده نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گاو زنده در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 136.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.57 درصدی یا 2.15 دلار گاو زنده نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گاو زنده نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گاو زنده در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 123.175 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.27 درصدی یا 15.125 دلار گاو زنده نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گاو زنده نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گاو زنده در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 110.84 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 24.77 درصدی یا 27.46 دلار گاو زنده نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گاو زنده چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گاو زنده تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.501344 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گاو زنده چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به گاو زنده، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.27 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گاو زنده چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به گاو زنده، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 24.77 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده، 4.71 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 18.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده،  4.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده،  4.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Live Cattle

قیمت گاو زنده روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گاو زنده روز گذشته برابر با
138.32 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت گاو زنده در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گاو زنده برابر با 138.23 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گاو زنده به ثبت رسید چقدر بوده است؟

137.95 دلار

قیمت گاو زنده نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گاو زنده   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 132.07 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.71  درصدی یا 6.23 دلار گاو زنده نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گاو زنده نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گاو زنده در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 117.81 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 17.39 درصدی یا 20.49 دلار گاو زنده نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت گاو زنده تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گاو زنده برابر است با 171 دلار که در تاریخ دوشنبه 26 آبان 1393  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید گاو زنده چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گاو زنده تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.71 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گاو زنده چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به گاو زنده تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  17.39 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده، 4.71 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده،  4.71 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده،  4.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گاو زنده نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گاو زنده،  4.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Live Cattle

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-06 137.77 137.38 138.32 138.32 0.50% 0.69
2021-12-05 137.63 137.63 137.63 137.63 0.04% 0.05
2021-12-04 137.68 137.68 137.68 137.68 0.04% 0.05
2021-12-03 138.13 136.90 138.52 137.63 0.04% 0.06
2021-12-02 136.10 136.10 138 137.57 1.04% 1.42
2021-12-01 136.68 136.02 137.43 136.15 0.13% 0.17
2021-11-30 136 135.60 136.88 135.98 0.71% 0.97
2021-11-29 138.13 136.70 139.07 136.95 0.69% 0.95
2021-11-28 137.90 137.90 137.90 137.90 0.15% 0.2
2021-11-27 138.10 138.10 138.10 138.10 0.15% 0.2
2021-11-26 136.40 136.40 138.18 137.90 0.09% 0.13
2021-11-24 136.30 136.15 137.98 137.77 1.68% 2.27
2021-11-23 134.43 134.38 135.57 135.50 0.73% 0.98
2021-11-22 133.85 133.85 134.52 134.52 0.75% 1
2021-11-21 133.52 133.52 133.52 133.52 0.01% 0.01
2021-11-20 133.53 133.53 133.53 133.53 0.01% 0.01
2021-11-19 133.38 133.02 133.60 133.52 0.29% 0.39
2021-11-18 132.45 132.45 133.27 133.13 0.68% 0.9
2021-11-17 131.95 131.93 132.35 132.23 0.38% 0.5
2021-11-16 131.85 131.70 132.15 131.73 0.03% 0.04
2021-11-15 131.68 131.52 132.30 131.77 - -
2021-11-12 131.75 131.50 132.57 131.77 0.08% 0.11
2021-11-11 132.13 131.48 132.25 131.88 0.09% 0.12
2021-11-10 132.10 131.32 132.35 132 0.19% 0.25
2021-11-09 131.55 131.40 132.35 132.25 0.19% 0.25
Full Historical Data

Live Cattle در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
138.3 19:59:47 - - 0.02 0.01%
138.3 19:59:39 0.05 0.04% 0.02 0.01%
138.35 19:57:35 0.03 0.02% 0.03 0.02%
138.32 19:56:49 - - - -
138.32 19:56:46 0.12 0.09% - -
138.2 19:55:38 0.07 0.05% 0.12 0.09%
138.13 19:54:48 - - 0.19 0.14%
138.13 19:54:45 0.03 0.02% 0.19 0.14%
138.1 19:53:30 0.12 0.09% 0.22 0.16%
137.98 19:51:07 0.03 0.02% 0.34 0.25%
137.95 19:48:54 - - 0.37 0.27%
137.95 19:48:52 0.03 0.02% 0.37 0.27%
137.98 19:47:51 - - 0.34 0.25%
137.98 19:47:47 0.02 0.01% 0.34 0.25%
138 19:45:02 0.05 0.04% 0.32 0.23%
138.05 19:44:35 0.02 0.01% 0.27 0.20%
138.07 19:43:51 - - 0.25 0.18%
138.07 19:43:51 0.03 0.02% 0.25 0.18%
138.1 19:42:57 0.05 0.04% 0.22 0.16%
138.15 19:39:56 0.17 0.12% 0.17 0.12%
137.98 19:37:59 - - 0.34 0.25%
137.98 19:37:59 0.07 0.05% 0.34 0.25%
138.05 19:36:48 0.02 0.01% 0.27 0.20%
138.07 19:36:13 - - 0.25 0.18%
138.07 19:36:11 0.02 0.01% 0.25 0.18%
Full list

Comments Live Cattle