Online Forum

Orange Juice

Orange Juice
Last: 125.3 3.43
Softs CFDs

Last : 125.3 3.43

Unit : British Pound

Last : 125.3 3.43

Currency : USD

Country : United States

Category : Softs CFDs

Unit : British Pound

Market Type : World Market

Orange Juice در یک نگاه 21:59:46

Property Amounts
Last 125.3
High 125.45
Low 120.05
Max Fluctuation 2.8
Max Fluctuation % 0.56%
Open 121.25
Time 21:59:46
Yesterday 121.15
Change % 3.43%
Change 4.15
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Orange Juice

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات Orange Juice در روز جاری

Performance Orange Juice

One Week 0.0500 0.0399% 2021-11-29
One Month 7.07 5.9799% 2021-11-02
Six Month 3.22 2.6376% 2021-06-04
One Year 1.57 1.2689% 2020-12-04
Three Year 16.10 11.3861% 2018-12-06
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Orange Juice

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 122.37
Moving Average (EMA) 10 Day 124.19
Moving Average (EMA) 20 Day 124.29
Moving Average (EMA) 30 Day 124.58
Moving Average (EMA) 50 Day 127.33
Moving Average (EMA) 100 Day 129.00
Moving Average (EMA) 200 Day 125.09

‌میانگین متحرک (SMA) Orange Juice

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 122.60
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 125.34
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 125.80
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 124.84
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 126.52
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 132.00
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 124.17

سطوح ‌Support & Resistance Orange Juice

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 116.35 118.2 118.55 113.15 -
Support 2 (S2) 118.2 120.26 119.00 116.6 -
Support 1 (S1) 121.75 121.53 119.45 118.55 122.67
Pivot Point (PP) 123.6 123.6 123.6 122 124.06
Resistance 1 (R1) 127.15 125.66 131.14 123.95 128.07
Resistance 2 (R2) 129 126.93 131.59 127.4 -
Resistance 3 (R3) 132.55 129 132.05 129.35 -

نمودار کندل‌استیک Orange Juice در روز جاری

نمودار نوسان Orange Juice در همه ادوار

گزارشات Orange Juice

در حال حاضر قیمت آب پرتقال چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آب پرتقال
125.3 دلار
می باشد

قیمت آب پرتقال نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آب پرتقال نسبت به روز گذشته
4.15 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آب پرتقال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

125.45 دلار

قیمت آب پرتقال نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آب پرتقال در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 123.38 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.55 درصدی یا 1.92 دلار آب پرتقال نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آب پرتقال نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آب پرتقال در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 144.53 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.3 درصدی یا 19.23 دلار آب پرتقال نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آب پرتقال نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آب پرتقال در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 122.33 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.42 درصدی یا 2.97 دلار آب پرتقال نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آب پرتقال چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آب پرتقال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.574477 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آب پرتقال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به آب پرتقال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.3 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آب پرتقال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به آب پرتقال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آب پرتقال نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آب پرتقال، 5.82 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آب پرتقال نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آب پرتقال،  5.82 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آب پرتقال نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آب پرتقال،  5.82 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Orange Juice

قیمت آب پرتقال روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آب پرتقال روز گذشته برابر با
121.15 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت آب پرتقال در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آب پرتقال برابر با 121.25 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آب پرتقال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

120.05 دلار

قیمت آب پرتقال نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آب پرتقال   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1400  با رقم 118.4 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.82  درصدی یا 6.9 دلار آب پرتقال نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آب پرتقال نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آب پرتقال در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 125.35 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.03 درصدی یا 0.05 دلار آب پرتقال نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت آب پرتقال تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آب پرتقال برابر است با 232.85 دلار که در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1395  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید آب پرتقال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آب پرتقال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.82 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آب پرتقال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به آب پرتقال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.03 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آب پرتقال نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آب پرتقال، 5.82 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آب پرتقال نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آب پرتقال،  5.82 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آب پرتقال نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آب پرتقال،  5.82 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آب پرتقال نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 27.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آب پرتقال،  5.82 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Orange Juice

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-03 121.88 120.95 122.30 121.15 0.58% 0.7
2021-12-02 121 121 123.57 121.85 0.45% 0.55
2021-12-01 122.78 120.88 124.10 121.30 1.71% 2.08
2021-11-30 125.53 122.85 126.15 123.38 1.60% 1.97
2021-11-29 124.03 124.03 126.55 125.35 0.36% 0.45
2021-11-26 127.10 123.48 128.18 124.90 2.28% 2.85
2021-11-24 129.63 126.70 130 127.75 1.68% 2.15
2021-11-23 130.45 127.75 131.93 129.90 0.52% 0.68
2021-11-22 127.88 127.83 131.65 130.58 2.58% 3.28
2021-11-19 127.15 126.93 130.23 127.30 0.99% 1.25
2021-11-18 131.45 126.05 131.68 126.05 4.24% 5.35
2021-11-17 128.85 128.85 132.23 131.40 0.52% 0.68
2021-11-16 129.75 129.70 132.25 132.08 2.05% 2.65
2021-11-15 129.80 125.62 130.15 129.43 0.19% 0.25
2021-11-12 127.10 126.90 130.60 129.68 1.61% 2.05
2021-11-11 122.40 122.40 128.10 127.63 4.42% 5.4
2021-11-10 123.90 119.25 124.20 122.23 1.08% 1.32
2021-11-09 122.60 120.50 124.05 123.55 1.16% 1.42
2021-11-08 118.98 117.20 122.15 122.13 3.15% 3.73
2021-11-07 118.40 118.40 118.40 118.40 0.14% 0.17
2021-11-02 123.40 118.10 124.20 118.23 4.42% 5.22
2021-11-01 124.43 122.85 124.45 123.45 - -
2021-10-29 121 119.13 126.03 123.45 2.76% 3.32
2021-10-28 123.93 119.80 123.93 120.13 2.85% 3.42
2021-10-27 122.38 121.63 123.55 123.55 2.85% 3.42
Full Historical Data

Orange Juice در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
125.3 21:59:46 0.15 0.12% 4.15 3.43%
125.45 21:59:06 0.15 0.12% 4.3 3.55%
125.3 21:58:54 0.05 0.04% 4.15 3.43%
125.25 21:54:50 - - 4.1 3.38%
125.25 21:54:40 0.1 0.08% 4.1 3.38%
125.15 21:53:49 - - 4 3.30%
125.15 21:53:48 0.22 0.18% 4 3.30%
124.93 21:52:55 - - 3.78 3.12%
124.93 21:52:54 0.37 0.30% 3.78 3.12%
125.3 21:51:49 0.15 0.12% 4.15 3.43%
125.15 21:51:14 0.2 0.16% 4 3.30%
124.95 21:44:47 - - 3.8 3.14%
124.95 21:44:43 0.05 0.04% 3.8 3.14%
125 21:41:14 - - 3.85 3.18%
125 21:41:13 0.02 0.02% 3.85 3.18%
124.98 21:39:59 - - 3.83 3.16%
124.98 21:39:58 0.3 0.24% 3.83 3.16%
124.68 21:37:00 0.02 0.02% 3.53 2.91%
124.7 21:36:23 - - 3.55 2.93%
124.7 21:36:07 0.02 0.02% 3.55 2.93%
124.72 21:34:57 - - 3.57 2.95%
124.72 21:34:46 0.07 0.06% 3.57 2.95%
124.65 21:32:00 - - 3.5 2.89%
124.65 21:31:59 0.05 0.04% 3.5 2.89%
124.7 21:27:52 - - 3.55 2.93%
Full list

Comments Orange Juice