Online Forum

US Soybean Oil

US Soybean Oil
Last: 57.8 0.87
Grains CFDs

Last : 57.8 0.87

Unit : British Pound

Last : 57.8 0.87

Currency : USD

Country : United States

Category : Grains CFDs

Unit : British Pound

Market Type : World Market

US Soybean Oil در یک نگاه 21:51:48

Property Amounts
Last 57.8
High 57.84
Low 57.04
Max Fluctuation 0.28
Max Fluctuation % 0.38%
Open 57.67
Time 21:51:48
Yesterday 57.3
Change % 0.87%
Change 0.5
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در US Soybean Oil

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات US Soybean Oil در روز جاری

Performance US Soybean Oil

One Week 0.4700 0.8066% 2021-11-29
One Month 1.06 1.8009% 2021-11-05
Six Month 13.64 19.0929% 2021-06-04
One Year 19.39 50.4816% 2020-12-04
Three Year 29.13 101.6045% 2018-12-06
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) US Soybean Oil

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 56.78
Moving Average (EMA) 10 Day 57.68
Moving Average (EMA) 20 Day 58.12
Moving Average (EMA) 30 Day 59.04
Moving Average (EMA) 50 Day 59.24
Moving Average (EMA) 100 Day 59.85
Moving Average (EMA) 200 Day 59.46

‌میانگین متحرک (SMA) US Soybean Oil

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 56.49
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 58.22
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 58.51
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 59.24
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 60.12
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 59.53
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 60.56

سطوح ‌Support & Resistance US Soybean Oil

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 56.48 56.76 56.8 56.47 -
Support 2 (S2) 56.76 57.06 56.86 56.75 -
Support 1 (S1) 57.28 57.25 56.93 57.27 57.42
Pivot Point (PP) 57.56 57.56 57.56 57.55 57.63
Resistance 1 (R1) 58.08 57.86 58.66 58.07 58.22
Resistance 2 (R2) 58.36 58.05 58.73 58.35 -
Resistance 3 (R3) 58.88 58.36 58.8 58.87 -

نمودار کندل‌استیک US Soybean Oil در روز جاری

نمودار نوسان US Soybean Oil در همه ادوار

گزارشات US Soybean Oil

در حال حاضر قیمت روغن سویا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روغن سویا
57.8 دلار
می باشد

قیمت روغن سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روغن سویا نسبت به روز گذشته
0.5 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روغن سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

57.84 دلار

قیمت روغن سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روغن سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 55.4 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.33 درصدی یا 2.4 دلار روغن سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روغن سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روغن سویا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 57.48 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.55 درصدی یا 0.32 دلار روغن سویا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روغن سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روغن سویا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 37.98 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 52.18 درصدی یا 19.82 دلار روغن سویا نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.487779 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.55 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 52.18 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روغن سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 0.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روغن سویا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا،  0.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روغن سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا،  0.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات US Soybean Oil

قیمت روغن سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روغن سویا روز گذشته برابر با
57.3 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت روغن سویا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روغن سویا برابر با 57.67 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روغن سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

57.04 دلار

قیمت روغن سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روغن سویا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 58.02 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.37  درصدی یا 0.22 دلار روغن سویا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روغن سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روغن سویا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 71.01 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.6 درصدی یا 13.21 دلار روغن سویا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت روغن سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روغن سویا برابر است با 72.31 دلار که در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید روغن سویا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.37 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  18.6 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روغن سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 0.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روغن سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا،  0.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روغن سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا،  0.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روغن سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 28.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا،  0.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های US Soybean Oil

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-03 56.45 56.37 58.01 57.30 1.49% 0.84
2021-12-02 55.05 54.65 56.62 56.46 2.54% 1.4
2021-12-01 55.52 55.06 56.12 55.06 0.62% 0.34
2021-11-30 58.34 54.70 58.34 55.40 5.18% 2.87
2021-11-29 59.12 58.23 60.25 58.27 1.27% 0.74
2021-11-26 58.79 58.70 59.45 59.01 2.91% 1.72
2021-11-25 60.61 60.61 60.73 60.73 0.18% 0.11
2021-11-24 60.04 60.04 61.91 60.62 0.92% 0.55
2021-11-23 59.38 58.41 60.12 60.07 1.18% 0.7
2021-11-22 58.12 58.06 59.44 59.37 2.26% 1.31
2021-11-21 58.06 58.06 58.06 58.06 0.41% 0.24
2021-11-19 59.17 57.91 59.76 58.30 1.48% 0.86
2021-11-18 59.14 58.85 60.26 59.16 0.05% 0.03
2021-11-17 59.12 59.02 60.48 59.19 0.10% 0.06
2021-11-16 58.35 58.27 59.65 59.13 1.35% 0.79
2021-11-15 58.92 57.48 59.04 58.34 0.93% 0.54
2021-11-12 59.16 58.69 59.46 58.88 0.46% 0.27
2021-11-11 59.29 58.51 59.73 59.15 0.25% 0.15
2021-11-10 58.55 58.51 59.80 59.30 1.25% 0.73
2021-11-09 58.03 57.47 59.16 58.57 0.95% 0.55
2021-11-08 58.83 57.78 59.38 58.02 1.45% 0.84
2021-11-05 59.45 58.15 59.59 58.86 1.05% 0.62
2021-11-04 61.03 59.35 61.45 59.48 2.59% 1.54
2021-11-03 61.89 60.67 62.42 61.02 1.38% 0.84
2021-11-02 62.11 61.41 62.34 61.86 1.38% 0.84
Full Historical Data

US Soybean Oil در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
57.8 21:51:48 0.04 0.07% 0.5 0.87%
57.76 21:51:14 0.01 0.02% 0.46 0.80%
57.77 21:48:45 - - 0.47 0.82%
57.77 21:48:44 0.02 0.03% 0.47 0.82%
57.75 21:47:46 0.03 0.05% 0.45 0.79%
57.78 21:46:53 - - 0.48 0.84%
57.78 21:46:49 0.04 0.07% 0.48 0.84%
57.74 21:45:50 0.02 0.03% 0.44 0.77%
57.76 21:45:32 0.04 0.07% 0.46 0.80%
57.8 21:44:47 - - 0.5 0.87%
57.8 21:44:42 0.02 0.03% 0.5 0.87%
57.82 21:43:01 - - 0.52 0.91%
57.82 21:43:01 0.02 0.03% 0.52 0.91%
57.84 21:42:09 0.01 0.02% 0.54 0.94%
57.83 21:41:12 - - 0.53 0.92%
57.83 21:41:12 0.01 0.02% 0.53 0.92%
57.84 21:39:59 0.02 0.03% 0.54 0.94%
57.82 21:39:57 0.01 0.02% 0.52 0.91%
57.83 21:38:52 0.01 0.02% 0.53 0.92%
57.84 21:38:06 - - 0.54 0.94%
57.84 21:38:01 0.07 0.12% 0.54 0.94%
57.77 21:37:00 0.04 0.07% 0.47 0.82%
57.73 21:36:06 0.01 0.02% 0.43 0.75%
57.74 21:34:57 0.01 0.02% 0.44 0.77%
57.73 21:34:46 0.01 0.02% 0.43 0.75%
Full list

Comments US Soybean Oil