Online Forum

Bitcoin Cash در یک نگاه 21:39:41

Property Amounts
Last 565.13
Rate 169,030,400
High 572.97
Low 559.45
Max Fluctuation 3.39
Max Fluctuation % 0.78%
Open 572.97
Time 21:39:41
Yesterday 572.97
Change % 1.39%
Change 7.84
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Bitcoin Cash

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات Bitcoin Cash در روز جاری

Performance Bitcoin Cash

One Week 58.18 9.3340% 2021-11-25
One Month 22.5428 3.8359% 2021-11-02
Six Month 126.2739 18.2634% 2021-06-02
One Year 276.9942 96.1332% 2020-12-02
Three Year 393.0067 228.3286% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Bitcoin Cash

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 568.99
Moving Average (EMA) 10 Day 569.56
Moving Average (EMA) 20 Day 594.62
Moving Average (EMA) 30 Day 590.97
Moving Average (EMA) 50 Day 596.70
Moving Average (EMA) 100 Day 611.23
Moving Average (EMA) 200 Day 674.34

‌میانگین متحرک (SMA) Bitcoin Cash

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 566.68
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 573.64
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 595.20
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 603.61
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 605.12
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 607.20
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 599.77

سطوح ‌Support & Resistance Bitcoin Cash

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 545.21 552.33 548.23 552.69 -
Support 2 (S2) 552.33 557.49 549.35 556.07 -
Support 1 (S1) 558.73 560.68 550.48 566.21 555.53
Pivot Point (PP) 565.85 565.85 565.85 569.59 564.25
Resistance 1 (R1) 572.25 571.01 579.77 579.73 569.05
Resistance 2 (R2) 579.37 574.20 580.90 583.11 -
Resistance 3 (R3) 585.77 579.37 582.03 593.25 -

نمودار کندل‌استیک Bitcoin Cash در روز جاری

نمودار نوسان Bitcoin Cash در همه ادوار

گزارشات Bitcoin Cash

در حال حاضر قیمت بیت کوین کش چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیت کوین کش
565.13 دلار
می باشد

قیمت بیت کوین کش نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیت کوین کش نسبت به روز گذشته
7.77 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین کش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

572.97 دلار

قیمت بیت کوین کش نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت کوین کش در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 561.4 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.66 درصدی یا 3.73 دلار بیت کوین کش نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیت کوین کش نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت کوین کش در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 664.838872 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.99 درصدی یا 99.708872 دلار بیت کوین کش نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیت کوین کش نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت کوین کش در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 294.251055 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 92.05 درصدی یا 270.878945 دلار بیت کوین کش نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیت کوین کش چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین کش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.034922 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین کش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین کش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.99 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیت کوین کش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین کش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 92.05 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کوین کش نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین کش، 5.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کوین کش نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین کش،  5.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کوین کش نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین کش،  5.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Bitcoin Cash

قیمت بیت کوین کش روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیت کوین کش روز گذشته برابر با
572.9 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت بیت کوین کش در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیت کوین کش برابر با 572.97 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کوین کش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

559.45 دلار

قیمت بیت کوین کش نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت کوین کش   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 598.34138 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.55  درصدی یا 33.21138 دلار بیت کوین کش نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیت کوین کش نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت کوین کش در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 697.912956 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.02 درصدی یا 132.782956 دلار بیت کوین کش نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیت کوین کش تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیت کوین کش برابر است با 3,923.070068 دلار که در تاریخ پنجشنبه 30 آذر 1396  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید بیت کوین کش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین کش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.55 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیت کوین کش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین کش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  19.02 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کوین کش نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین کش، 5.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کوین کش نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین کش،  5.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کوین کش نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین کش،  5.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کوین کش نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کوین کش،  5.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Bitcoin Cash

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 574.41 568.18 587.00 572.90 0.03% 0.2
2021-11-30 571.28 557.53 586.90 572.70 0.40% 2.29
2021-11-29 553.94 553.44 581.18 570.41 3.45% 19.02
2021-11-28 562.81 537.42 566.95 551.39 2.65% 14.61
2021-11-27 564.77 555.83 573.63 566.00 0.82% 4.6
2021-11-26 624.07 546.13 625.43 561.40 11.03% 61.91
2021-11-25 598.03 597.18 634.35 623.31 3.96% 23.74
2021-11-24 567.21 558.72 605.34 599.57 6.05% 34.21
2021-11-23 553.61 548.18 567.27 565.36 2.16% 11.94
2021-11-22 581.44 550.32 584.14 553.42 4.76% 26.34
2021-11-21 581.12 570.54 585.30 579.76 0.31% 1.81
2021-11-20 572.14 567.39 587.01 581.57 1.39% 7.98
2021-11-19 564.10 549.72 577.79 573.59 1.83% 10.33
2021-11-18 592.61 545.39 601.12 563.26 4.49% 25.3
2021-11-17 595.79 579.08 608.83 588.56 1.89% 11.14
2021-11-16 669.84 578.46 671.30 599.70 11.55% 69.28
2021-11-15 663.09 663.09 686.25 668.98 0.30% 2.0242
2021-11-14 668.6370 655.6126 670.5091 666.9558 0.20% 1.3263
2021-11-13 676.9334 647.4675 683.9831 668.2821 1.30% 8.7115
2021-11-12 665.5735 659.8368 681.4470 676.9936 1.54% 10.2996
2021-11-11 717.2833 651.1315 729.1342 666.6940 7.44% 49.6246
2021-11-10 638.9241 637.7783 729.9757 716.3186 12.11% 77.3767
2021-11-09 601.4351 600.7613 642.2826 638.9419 6.33% 38.0606
2021-11-08 588.7461 587.5602 600.9898 600.8813 1.97% 11.6323
2021-11-07 598.8545 578.3322 602.7745 589.2490 1.97% 11.6323
Full Historical Data

Bitcoin Cash در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
565.13 21:39:41 0.43 0.08% 7.84 1.39%
564.70 21:39:27 0.43 0.08% 8.27 1.46%
565.13 21:39:13 0.43 0.08% 7.84 1.39%
564.70 21:38:59 0.57 0.10% 8.27 1.46%
565.27 21:38:50 0.14 0.02% 7.7 1.36%
565.13 21:38:37 0.14 0.02% 7.84 1.39%
565.27 21:36:39 0.46 0.08% 7.7 1.36%
564.81 21:36:26 0.46 0.08% 8.16 1.44%
565.27 21:35:44 0.4 0.07% 7.7 1.36%
565.67 21:35:31 0.86 0.15% 7.3 1.29%
564.81 21:35:14 0.46 0.08% 8.16 1.44%
565.27 21:34:00 0.4 0.07% 7.7 1.36%
565.67 21:33:13 0.33 0.06% 7.3 1.29%
566.00 21:32:54 0.33 0.06% 6.97 1.23%
565.67 21:32:29 0.33 0.06% 7.3 1.29%
566.00 21:32:13 0.33 0.06% 6.97 1.23%
565.67 21:31:55 0.14 0.02% 7.3 1.29%
565.81 21:31:38 0.19 0.03% 7.16 1.27%
566.00 21:31:28 0.19 0.03% 6.97 1.23%
565.81 21:31:12 - - 7.16 1.27%
565.81 21:30:52 0.19 0.03% 7.16 1.27%
566.00 21:30:36 0.57 0.10% 6.97 1.23%
565.43 21:30:17 0.38 0.07% 7.54 1.33%
565.81 21:29:59 0.19 0.03% 7.16 1.27%
566.00 21:29:53 0.57 0.10% 6.97 1.23%
Full list

Comments Bitcoin Cash