Online Forum

Cardano در یک نگاه 20:34:25

Property Amounts
Last 1.34
Rate 426,100
High 1.40
Low 1.26
Max Fluctuation 0.02
Max Fluctuation % 0.75%
Open 1.35
Time 20:34:25
Yesterday 1.34
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Cardano

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات Cardano در روز جاری

Performance Cardano

One Week 0.26 16.25% 2021-11-29
One Month 0.6462 32.5347% 2021-11-06
Six Month 0.3190 19.2289% 2021-06-06
One Year 1.1803 739.2423% 2020-12-06
Three Year 1.3057 3,812.2609% 2018-12-06
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Cardano

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 1.47
Moving Average (EMA) 10 Day 1.51
Moving Average (EMA) 20 Day 1.63
Moving Average (EMA) 30 Day 1.72
Moving Average (EMA) 50 Day 1.84
Moving Average (EMA) 100 Day 2.11
Moving Average (EMA) 200 Day 1.88

‌میانگین متحرک (SMA) Cardano

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 1.52
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 1.54
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 1.67
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 1.80
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 1.91
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 2.16
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 1.85

سطوح ‌Support & Resistance Cardano

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 1.12 1.19 1.16 1.14 -
Support 2 (S2) 1.19 1.24 1.17 1.2 -
Support 1 (S1) 1.26 1.27 1.18 1.28 1.23
Pivot Point (PP) 1.33 1.33 1.33 1.34 1.31
Resistance 1 (R1) 1.40 1.38 1.49 1.42 1.37
Resistance 2 (R2) 1.47 1.41 1.50 1.48 -
Resistance 3 (R3) 1.54 1.47 1.51 1.56 -

نمودار کندل‌استیک Cardano در روز جاری

نمودار نوسان Cardano در همه ادوار

گزارشات Cardano

در حال حاضر قیمت کاردانو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کاردانو
1.34 دلار
می باشد

قیمت کاردانو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کاردانو نسبت به روز گذشته
0.02 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کاردانو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.4 دلار

قیمت کاردانو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کاردانو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 1.57 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.64 درصدی یا 0.23 دلار کاردانو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کاردانو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کاردانو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 2.831897 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.68 درصدی یا 1.491897 دلار کاردانو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کاردانو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کاردانو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 0.158867 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 743.47 درصدی یا 1.181133 دلار کاردانو نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کاردانو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کاردانو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.333333 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کاردانو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کاردانو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 52.68 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کاردانو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کاردانو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 743.47 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کاردانو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو، 33.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کاردانو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو،  33.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کاردانو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو،  33.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Cardano

قیمت کاردانو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کاردانو روز گذشته برابر با
1.32 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت کاردانو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کاردانو برابر با 1.35 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کاردانو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.26 دلار

قیمت کاردانو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کاردانو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1400  با رقم 2.006609 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 33.22  درصدی یا 0.666609 دلار کاردانو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کاردانو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کاردانو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 1.678248 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.15 درصدی یا 0.338248 دلار کاردانو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت کاردانو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کاردانو برابر است با 2.968239 دلار که در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید کاردانو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کاردانو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 33.22 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کاردانو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کاردانو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  20.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کاردانو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو، 33.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کاردانو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو،  33.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کاردانو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو،  33.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کاردانو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 27.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو،  33.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Cardano

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-05 1.43 1.29 1.44 1.32 9.09% 0.12
2021-12-04 1.58 1.23 1.59 1.44 8.33% 0.12
2021-12-03 1.73 1.54 1.74 1.56 10.26% 0.16
2021-12-02 1.56 1.52 1.76 1.72 9.55% 0.15
2021-12-01 1.56 1.55 1.62 1.57 - -
2021-11-30 1.61 1.55 1.63 1.57 1.91% 0.03
2021-11-29 1.50 1.50 1.64 1.60 7.38% 0.11
2021-11-28 1.55 1.44 1.56 1.49 5.37% 0.08
2021-11-27 1.58 1.53 1.58 1.57 - -
2021-11-26 1.70 1.50 1.71 1.57 8.92% 0.14
2021-11-25 1.63 1.62 1.75 1.71 4.27% 0.07
2021-11-24 1.76 1.59 1.77 1.64 7.93% 0.13
2021-11-23 1.78 1.76 1.82 1.77 - -
2021-11-22 1.88 1.76 1.88 1.77 5.65% 0.1
2021-11-21 1.90 1.86 1.93 1.87 2.14% 0.04
2021-11-20 1.87 1.86 1.96 1.91 1.60% 0.03
2021-11-19 1.83 1.76 1.89 1.88 3.30% 0.06
2021-11-18 1.88 1.71 1.91 1.82 2.20% 0.04
2021-11-17 1.86 1.81 1.91 1.86 1.61% 0.03
2021-11-16 2.03 1.79 2.03 1.89 6.88% 0.13
2021-11-15 2.03 2.02 2.09 2.02 1.64% 0.0331
2021-11-14 2.0462 2.0237 2.0795 2.0531 0.36% 0.0073
2021-11-13 2.0822 1.9941 2.1030 2.0458 1.94% 0.0398
2021-11-12 2.1018 2.0636 2.1525 2.0855 0.78% 0.0163
2021-11-11 2.2689 1.9446 2.3595 2.1018 0.78% 0.0163
Full Historical Data

Cardano در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
1.34 20:34:25 0.01 0.75% - -
1.33 20:33:53 0.01 0.75% 0.01 0.75%
1.34 20:33:39 0.01 0.75% - -
1.33 20:33:24 0.01 0.75% 0.01 0.75%
1.34 20:32:59 0.01 0.75% - -
1.33 20:32:49 0.01 0.75% 0.01 0.75%
1.34 20:32:21 0.01 0.75% - -
1.33 20:26:55 0.01 0.75% 0.01 0.75%
1.34 20:26:47 0.01 0.75% - -
1.33 20:26:00 0.01 0.75% 0.01 0.75%
1.34 20:25:47 0.01 0.75% - -
1.33 20:25:21 0.01 0.75% 0.01 0.75%
1.34 20:24:56 0.01 0.75% - -
1.33 20:24:41 0.01 0.75% 0.01 0.75%
1.34 20:11:02 0.01 0.75% - -
1.33 20:10:58 0.01 0.75% 0.01 0.75%
1.34 20:10:17 0.01 0.75% - -
1.33 20:09:01 0.01 0.75% 0.01 0.75%
1.34 20:08:40 0.01 0.75% - -
1.33 19:28:28 0.01 0.76% 0.01 0.75%
1.32 19:27:11 0.01 0.76% 0.02 1.52%
1.33 19:26:37 0.01 0.76% 0.01 0.75%
1.32 19:26:15 0.01 0.76% 0.02 1.52%
1.33 19:24:20 0.01 0.76% 0.01 0.75%
1.32 19:23:36 0.01 0.76% 0.02 1.52%
Full list

Comments Cardano