Online Forum

Dash در یک نگاه 21:58:57

Property Amounts
Last 131.75
Rate 41,461,700
High 135.24
Low 122.45
Max Fluctuation 3.19
Max Fluctuation % 1.29%
Open 132.78
Time 21:58:57
Yesterday 132.96
Change % 0.92%
Change 1.21
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Dash

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات Dash در روز جاری

Performance Dash

One Week 49.78 27.4225% 2021-11-29
One Month 63.2530 32.4369% 2021-11-06
Six Month 53.5224 28.8885% 2021-06-06
One Year 28.7555 27.9194% 2020-12-06
Three Year 53.8471 69.1209% 2018-12-06
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Dash

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 153.15
Moving Average (EMA) 10 Day 164.46
Moving Average (EMA) 20 Day 177.38
Moving Average (EMA) 30 Day 184.63
Moving Average (EMA) 50 Day 188.70
Moving Average (EMA) 100 Day 198.11
Moving Average (EMA) 200 Day 187.28

‌میانگین متحرک (SMA) Dash

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 159.37
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 170.33
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 182.36
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 193.46
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 193.47
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 194.81
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 180.85

سطوح ‌Support & Resistance Dash

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 111.59 117.02 115.76 113.59 -
Support 2 (S2) 117.02 121.90 116.82 118.02 -
Support 1 (S1) 124.38 124.92 117.89 126.38 120.70
Pivot Point (PP) 129.81 129.81 129.81 130.81 127.97
Resistance 1 (R1) 137.17 134.69 145.60 139.17 133.49
Resistance 2 (R2) 142.60 137.71 146.67 143.60 -
Resistance 3 (R3) 149.96 142.60 147.73 151.96 -

نمودار کندل‌استیک Dash در روز جاری

نمودار نوسان Dash در همه ادوار

گزارشات Dash

در حال حاضر قیمت دش چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دش
131.75 دلار
می باشد

قیمت دش نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دش نسبت به روز گذشته
0.16 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

135.24 دلار

قیمت دش نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دش در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 181.34 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.34 درصدی یا 49.59 دلار دش نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دش نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دش در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 255.46984 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 48.42 درصدی یا 123.71984 دلار دش نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دش نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دش در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 102.18927 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 28.92 درصدی یا 29.56073 دلار دش نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دش چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.66262 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 48.42 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 28.92 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دش نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش، 31.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دش نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش،  31.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دش نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش،  31.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Dash

قیمت دش روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دش روز گذشته برابر با
131.59 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت دش در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دش برابر با 132.78 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

122.45 دلار

قیمت دش نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دش   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1400  با رقم 191.313231 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 31.13  درصدی یا 59.563231 دلار دش نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دش نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دش در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 185.738083 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 29.06 درصدی یا 53.988083 دلار دش نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت دش تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دش برابر است با 1,550.849976 دلار که در تاریخ پنجشنبه 30 آذر 1396  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید دش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 31.13 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  29.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دش نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش، 31.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دش نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش،  31.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دش نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش،  31.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دش نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 28. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دش،  31.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Dash

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-05 142.95 127.34 144.64 131.59 8.30% 10.92
2021-12-04 166.58 112.53 169.04 142.51 16.27% 23.19
2021-12-03 177.22 162.08 180.07 165.70 6.62% 10.97
2021-12-02 180.33 172.84 180.33 176.67 2.10% 3.71
2021-12-01 181.49 178.90 185.54 180.38 0.53% 0.96
2021-11-30 182.44 175.66 186.12 181.34 0.10% 0.19
2021-11-29 174.13 173.94 183.96 181.53 4.93% 8.53
2021-11-28 183.71 165.72 183.85 173.00 7.36% 12.73
2021-11-27 186.62 182.10 189.16 185.73 0.43% 0.79
2021-11-26 211.97 180.70 215.27 184.94 13.79% 25.5
2021-11-25 202.46 202.04 212.58 210.44 3.78% 7.67
2021-11-24 189.61 185.08 203.06 202.77 7.11% 13.46
2021-11-23 191.57 185.25 200.97 189.31 1.26% 2.39
2021-11-22 203.04 189.47 208.37 191.70 5.85% 11.21
2021-11-21 192.65 187.66 203.35 202.91 5.27% 10.16
2021-11-20 188.50 186.67 198.01 192.75 2.20% 4.15
2021-11-19 179.60 173.78 188.81 188.60 5.69% 10.15
2021-11-18 189.52 170.91 190.45 178.45 5.25% 9.37
2021-11-17 195.93 184.90 202.24 187.82 6.04% 11.34
2021-11-16 227.44 190.44 227.44 199.16 14.10% 28.08
2021-11-15 224.91 224.87 239.86 227.24 0.85% 1.9307
2021-11-14 221.4168 217.4629 230.3270 229.1707 3.41% 7.5615
2021-11-13 232.6293 212.4177 235.8036 221.6092 5.45% 12.0722
2021-11-12 217.9228 213.6114 235.0118 233.6814 7.32% 15.9292
2021-11-11 234.4445 209.4888 247.3402 217.7522 7.32% 15.9292
Full Historical Data

Dash در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
131.75 21:58:57 0.22 0.17% 1.21 0.92%
131.97 21:58:19 0.07 0.05% 0.99 0.75%
131.90 21:57:38 0.15 0.11% 1.06 0.80%
131.75 21:57:29 0.15 0.11% 1.21 0.92%
131.90 21:56:42 0.18 0.14% 1.06 0.80%
131.72 21:56:33 0.18 0.14% 1.24 0.94%
131.90 21:56:23 0.13 0.10% 1.06 0.80%
131.77 21:55:59 0.13 0.10% 1.19 0.90%
131.90 21:55:58 0.13 0.10% 1.06 0.80%
131.77 21:55:45 0.05 0.04% 1.19 0.90%
131.72 21:55:33 0.05 0.04% 1.24 0.94%
131.77 21:55:18 0.11 0.08% 1.19 0.90%
131.66 21:54:56 0.11 0.08% 1.3 0.99%
131.77 21:54:43 0.11 0.08% 1.19 0.90%
131.66 21:54:34 0.11 0.08% 1.3 0.99%
131.77 21:53:54 0.11 0.08% 1.19 0.90%
131.66 21:53:41 0.11 0.08% 1.3 0.99%
131.77 21:53:24 0.11 0.08% 1.19 0.90%
131.66 21:52:19 0.43 0.33% 1.3 0.99%
132.09 21:51:18 0.17 0.13% 0.87 0.66%
132.26 21:51:06 0.17 0.13% 0.7 0.53%
132.09 21:50:49 0.17 0.13% 0.87 0.66%
132.26 21:50:20 0.17 0.13% 0.7 0.53%
132.09 21:50:00 0.44 0.33% 0.87 0.66%
132.53 21:49:54 0.44 0.33% 0.43 0.32%
Full list

Comments Dash