Online Forum

Monero در یک نگاه 21:29:27

Property Amounts
Last 197.58
Rate 62,395,800
High 201.69
Low 186.30
Max Fluctuation 3.36
Max Fluctuation % 0.43%
Open 198.62
Time 21:29:27
Yesterday 198.71
Change % 0.57%
Change 1.13
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Monero

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات Monero در روز جاری

Performance Monero

One Week 36.91 15.7405% 2021-11-29
One Month 58.9536 22.9809% 2021-11-06
Six Month 66.7283 25.2464% 2021-06-06
One Year 64.2194 48.1548% 2020-12-06
Three Year 145.9134 282.4132% 2018-12-06
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Monero

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 212.36
Moving Average (EMA) 10 Day 220.50
Moving Average (EMA) 20 Day 230.34
Moving Average (EMA) 30 Day 238.54
Moving Average (EMA) 50 Day 248.06
Moving Average (EMA) 100 Day 262.20
Moving Average (EMA) 200 Day 246.65

‌میانگین متحرک (SMA) Monero

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 217.81
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 226.31
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 233.56
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 245.11
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 254.33
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 260.92
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 251.84

سطوح ‌Support & Resistance Monero

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 173.3 179.8 178.34 175.53 -
Support 2 (S2) 179.8 185.67 179.62 180.91 -
Support 1 (S1) 188.69 189.31 180.90 190.92 184.24
Pivot Point (PP) 195.19 195.19 195.19 196.30 192.96
Resistance 1 (R1) 204.08 201.06 214.25 206.31 199.63
Resistance 2 (R2) 210.58 204.70 215.53 211.69 -
Resistance 3 (R3) 219.47 210.58 216.81 221.70 -

نمودار کندل‌استیک Monero در روز جاری

نمودار نوسان Monero در همه ادوار

گزارشات Monero

در حال حاضر قیمت مونرو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر مونرو
197.58 دلار
می باشد

قیمت مونرو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت مونرو نسبت به روز گذشته
0.18 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مونرو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

201.69 دلار

قیمت مونرو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مونرو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 246.44 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.82 درصدی یا 48.86 دلار مونرو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت مونرو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مونرو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 314.772356 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 37.23 درصدی یا 117.192356 دلار مونرو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت مونرو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مونرو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 134.650559 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 46.73 درصدی یا 62.929441 دلار مونرو نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در مونرو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مونرو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.110111 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در مونرو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به مونرو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 37.23 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در مونرو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به مونرو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 46.73 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو، 24.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو،  24.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو،  24.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Monero

قیمت مونرو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت مونرو روز گذشته برابر با
197.76 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت مونرو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای مونرو برابر با 198.62 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای مونرو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

186.3 دلار

قیمت مونرو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مونرو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1400  با رقم 260.169257 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.05  درصدی یا 62.589257 دلار مونرو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت مونرو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مونرو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 272.594685 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.51 درصدی یا 75.014685 دلار مونرو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت مونرو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای مونرو برابر است با 483.583612 دلار که در تاریخ دوشنبه 20 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید مونرو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مونرو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 24.05 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در مونرو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به مونرو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  27.51 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو، 24.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو،  24.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو،  24.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 27.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو،  24.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Monero

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-05 199.22 193.73 206.25 197.76 1.12% 2.22
2021-12-04 223.40 179.20 225.73 199.98 11.10% 22.19
2021-12-03 238.40 219.31 244.13 222.17 7.45% 16.55
2021-12-02 230.97 225.69 241.68 238.72 3.60% 8.3
2021-12-01 245.97 229.68 245.97 230.42 6.95% 16.02
2021-11-30 235.37 228.58 250.07 246.44 5.10% 11.95
2021-11-29 235.78 233.72 240.14 234.49 0.03% 0.08
2021-11-28 231.18 220.29 235.53 234.41 0.37% 0.87
2021-11-27 226.94 223.50 233.90 233.54 3.69% 8.31
2021-11-26 247.36 219.00 249.88 225.23 9.99% 22.49
2021-11-25 245.63 241.95 250.92 247.72 0.94% 2.31
2021-11-24 238.26 233.37 246.27 245.41 3.21% 7.64
2021-11-23 231.08 225.95 237.91 237.77 3.15% 7.26
2021-11-22 248.82 229.30 253.93 230.51 7.57% 17.45
2021-11-21 245.09 242.48 250.80 247.96 1.21% 2.96
2021-11-20 237.67 236.27 251.97 245.00 2.77% 6.61
2021-11-19 230.70 224.17 239.67 238.39 3.54% 8.14
2021-11-18 242.33 225.70 244.04 230.25 4.38% 10.08
2021-11-17 241.95 231.88 247.06 240.33 1.82% 4.37
2021-11-16 269.25 232.96 269.73 244.70 10.39% 25.42
2021-11-15 271.44 270.10 278.74 270.12 0.33% 0.8785
2021-11-14 260.7347 258.1951 274.8564 270.9985 4.12% 10.7182
2021-11-13 264.1001 252.4079 267.0063 260.2802 2.01% 5.2217
2021-11-12 267.5236 261.3183 271.1938 265.5019 0.90% 2.3952
2021-11-11 289.3899 260.3492 292.9381 267.8972 0.90% 2.3952
Full Historical Data

Monero در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
197.58 21:29:27 0.37 0.19% 1.13 0.57%
197.21 21:29:13 0.37 0.19% 1.5 0.76%
197.58 21:28:59 0.37 0.19% 1.13 0.57%
197.21 21:27:44 0.24 0.12% 1.5 0.76%
197.45 21:27:33 0.24 0.12% 1.26 0.64%
197.21 21:27:16 0.24 0.12% 1.5 0.76%
197.45 21:26:58 0.24 0.12% 1.26 0.64%
197.21 21:26:51 0.24 0.12% 1.5 0.76%
197.45 21:26:41 0.24 0.12% 1.26 0.64%
197.21 21:26:31 0.24 0.12% 1.5 0.76%
197.45 21:26:05 0.27 0.14% 1.26 0.64%
197.72 21:25:55 0.27 0.14% 0.99 0.50%
197.45 21:25:17 0.27 0.14% 1.26 0.64%
197.72 21:24:57 0.27 0.14% 0.99 0.50%
197.45 21:24:50 0.27 0.14% 1.26 0.64%
197.72 21:24:41 0.27 0.14% 0.99 0.50%
197.45 21:24:23 0.27 0.14% 1.26 0.64%
197.72 21:23:35 0.3 0.15% 0.99 0.50%
197.42 21:23:26 0.3 0.15% 1.29 0.65%
197.72 21:22:51 0.3 0.15% 0.99 0.50%
197.42 21:22:33 0.3 0.15% 1.29 0.65%
197.72 21:21:56 0.26 0.13% 0.99 0.50%
197.46 21:21:37 0.04 0.02% 1.25 0.63%
197.42 21:21:26 0.04 0.02% 1.29 0.65%
197.46 21:20:27 0.1 0.05% 1.25 0.63%
Full list

Comments Monero