Online Forum

Ripple در یک نگاه 21:08:00

Property Amounts
Last 0.795385
Rate 252,000
High 0.809604
Low 0.753288
Max Fluctuation 0.01
Max Fluctuation % 0.19%
Open 0.797941
Time 21:08:00
Yesterday 0.798673
Change % 0.41%
Change 0.0033
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Ripple

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات Ripple در روز جاری

Performance Ripple

One Week 0.1876 19.0798% 2021-11-29
One Month 0.3658 31.4929% 2021-11-06
Six Month 0.1276 13.8152% 2021-06-06
One Year 0.2113 36.1574% 2020-12-06
Three Year 0.4575 135.2552% 2018-12-06
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Ripple

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 0.87
Moving Average (EMA) 10 Day 0.91
Moving Average (EMA) 20 Day 0.97
Moving Average (EMA) 30 Day 1.02
Moving Average (EMA) 50 Day 1.05
Moving Average (EMA) 100 Day 1.08
Moving Average (EMA) 200 Day 1.02

‌میانگین متحرک (SMA) Ripple

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 0.90
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 0.93
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 1.00
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 1.06
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 1.08
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 1.08
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 0.95

سطوح ‌Support & Resistance Ripple

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 0.70 0.72 0.72 0.71 -
Support 2 (S2) 0.72 0.75 0.72 0.73 -
Support 1 (S1) 0.76 0.76 0.73 0.76 0.74
Pivot Point (PP) 0.78 0.78 0.78 0.78 0.77
Resistance 1 (R1) 0.81 0.80 0.85 0.82 0.80
Resistance 2 (R2) 0.84 0.82 0.86 0.84 -
Resistance 3 (R3) 0.87 0.84 0.86 0.88 -

نمودار کندل‌استیک Ripple در روز جاری

نمودار نوسان Ripple در همه ادوار

گزارشات Ripple

در حال حاضر قیمت ریپل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریپل
0.795732 دلار
می باشد

قیمت ریپل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریپل نسبت به روز گذشته
0.0057 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریپل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.809604 دلار

قیمت ریپل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریپل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 1 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.42 درصدی یا 0.204268 دلار ریپل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریپل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریپل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 1.389413 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.72 درصدی یا 0.593681 دلار ریپل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریپل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریپل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 0.619851 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 28.37 درصدی یا 0.175881 دلار ریپل نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریپل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریپل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.483377 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریپل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریپل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.72 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریپل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریپل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 28.37 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 30.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل،  30.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل،  30.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Ripple

قیمت ریپل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریپل روز گذشته برابر با
0.789986 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت ریپل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریپل برابر با 0.797941 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریپل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.753288 دلار

قیمت ریپل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریپل   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1400  با رقم 1.152454 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 30.95  درصدی یا 0.356722 دلار ریپل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریپل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریپل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 0.945286 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.82 درصدی یا 0.149554 دلار ریپل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریپل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریپل برابر است با 3.37781 دلار که در تاریخ دوشنبه 18 دی 1396  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید ریپل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریپل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 30.95 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریپل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریپل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  15.82 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 30.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل،  30.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل،  30.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 26.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل،  30.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Ripple

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-05 0.8342 0.7825 0.8638 0.7900 5.80% 0.0458
2021-12-04 0.9275 0.6145 0.9342 0.8358 9.80% 0.0819
2021-12-03 0.9795 0.9060 0.9853 0.9177 6.79% 0.0623
2021-12-02 0.9958 0.9599 0.9958 0.9801 1.74% 0.0171
2021-12-01 1.01 0.9915 1.02 0.9972 0.29% 0.0028
2021-11-30 0.9900 0.9737 1.03 1.00 1.69% 0.0166
2021-11-29 0.9326 0.9313 0.9979 0.9834 6.13% 0.0568
2021-11-28 0.9488 0.8966 0.9503 0.9266 3.30% 0.0306
2021-11-27 0.9585 0.9360 0.9665 0.9572 0.43% 0.0041
2021-11-26 1.06 0.9254 1.06 0.9531 10.17% 0.0969
2021-11-25 1.04 1.02 1.06 1.05 1.94% 0.02
2021-11-24 1.06 1.01 1.07 1.03 1.94% 0.02
2021-11-23 1.03 1.02 1.06 1.05 0.96% 0.01
2021-11-22 1.08 1.03 1.08 1.04 2.88% 0.03
2021-11-21 1.10 1.07 1.10 1.07 1.87% 0.02
2021-11-20 1.08 1.06 1.10 1.09 - -
2021-11-19 1.05 1.02 1.10 1.09 2.83% 0.03
2021-11-18 1.10 1.03 1.16 1.06 2.83% 0.03
2021-11-17 1.07 1.06 1.11 1.09 - -
2021-11-16 1.17 1.05 1.18 1.09 8.26% 0.09
2021-11-15 1.20 1.18 1.22 1.18 1.01% 0.0119
2021-11-14 1.1895 1.1688 1.2041 1.1919 0.22% 0.0026
2021-11-13 1.2162 1.1570 1.2339 1.1894 2.44% 0.029
2021-11-12 1.1928 1.1783 1.2533 1.2184 2.09% 0.025
2021-11-11 1.2572 1.1258 1.3477 1.1934 2.09% 0.025
Full Historical Data

Ripple در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
0.795385 21:08:00 0.0024 0.30% 0.0033 0.41%
0.797775 21:07:45 0.002 0.26% 0.0009 0.11%
0.795732 21:07:14 0.002 0.26% 0.0029 0.37%
0.797775 21:06:56 0.002 0.26% 0.0009 0.11%
0.795732 21:06:41 0.002 0.26% 0.0029 0.37%
0.797775 21:06:29 0.002 0.26% 0.0009 0.11%
0.795732 21:06:14 0.002 0.26% 0.0029 0.37%
0.797775 21:06:07 - - 0.0009 0.11%
0.797775 21:05:17 0.0008 0.10% 0.0009 0.11%
0.796962 21:04:59 0.0008 0.10% 0.0017 0.21%
0.797775 21:04:35 0.0008 0.10% 0.0009 0.11%
0.796962 21:04:23 0.0008 0.10% 0.0017 0.21%
0.797775 21:03:16 0.0008 0.10% 0.0009 0.11%
0.796962 21:02:20 0.0008 0.10% 0.0017 0.21%
0.796200 21:02:01 0.0008 0.10% 0.0025 0.31%
0.796962 21:00:55 0.0008 0.10% 0.0017 0.21%
0.796200 21:00:24 0.0005 0.06% 0.0025 0.31%
0.795725 20:59:53 0.0005 0.06% 0.0029 0.37%
0.796200 20:59:16 0.0005 0.06% 0.0025 0.31%
0.795725 20:58:45 0.0005 0.06% 0.0029 0.37%
0.796200 20:58:12 0.0005 0.06% 0.0025 0.31%
0.795725 20:57:48 0.0005 0.06% 0.0029 0.37%
0.796200 20:57:31 0.0005 0.06% 0.0025 0.31%
0.795725 20:57:12 0.0006 0.08% 0.0029 0.37%
0.796359 20:56:59 0.0006 0.08% 0.0023 0.29%
Full list

Comments Ripple