Online Forum

Verge در یک نگاه 22:06:04

Property Amounts
Last 0.023997
Rate 7,200
High 0.024318
Low 0.022515
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open 0.023251
Time 22:06:04
Yesterday 0.023235
Change % 3.28%
Change 0.0008
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Verge

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات Verge در روز جاری

Performance Verge

One Week 0.0011 4.2915% 2021-11-25
One Month 0.0001 0.2596% 2021-11-02
Six Month 0.0017 6.5504% 2021-06-02
One Year 0.0171 245.8543% 2020-12-02
Three Year 0.0161 204.8148% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Verge

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 0.02
Moving Average (EMA) 10 Day 0.02
Moving Average (EMA) 20 Day 0.02
Moving Average (EMA) 30 Day 0.02
Moving Average (EMA) 50 Day 0.02
Moving Average (EMA) 100 Day 0.02
Moving Average (EMA) 200 Day 0.02

‌میانگین متحرک (SMA) Verge

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 0.02
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 0.02
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 0.02
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 0.02
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 0.02
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 0.02
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 0.02

سطوح ‌Support & Resistance Verge

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
Support 2 (S2) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
Support 1 (S1) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Pivot Point (PP) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Resistance 1 (R1) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Resistance 2 (R2) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
Resistance 3 (R3) 0.02 0.02 0.02 0.02 -

نمودار کندل‌استیک Verge در روز جاری

نمودار نوسان Verge در همه ادوار

گزارشات Verge

در حال حاضر قیمت ورج چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ورج
0.023997 دلار
می باشد

قیمت ورج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ورج نسبت به روز گذشته
0.0008 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ورج به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.024318 دلار

قیمت ورج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ورج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.023165 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.59 درصدی یا 0.000832 دلار ورج نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ورج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ورج در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.02833 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.29 درصدی یا 0.004333 دلار ورج نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ورج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ورج در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.007434 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 222.78 درصدی یا 0.016563 دلار ورج نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ورج چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ورج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.7403 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ورج چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ورج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 15.29 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ورج چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ورج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 222.78 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ورج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ورج، 3.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ورج نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ورج،  3.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ورج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ورج،  3.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Verge

قیمت ورج روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ورج روز گذشته برابر با
0.023212 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت ورج در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ورج برابر با 0.023251 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ورج به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.022515 دلار

قیمت ورج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ورج   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.024902 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.63  درصدی یا 0.000905 دلار ورج نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ورج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ورج در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.026872 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.69 درصدی یا 0.002875 دلار ورج نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت ورج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ورج برابر است با 0.255441 دلار که در تاریخ دوشنبه 4 دی 1396  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید ورج چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ورج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.63 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ورج چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ورج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  10.69 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ورج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ورج، 3.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ورج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ورج،  3.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ورج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ورج،  3.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ورج نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ورج،  3.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Verge

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 0.0239 0.0231 0.0244 0.0232 2.82% 0.0007
2021-11-30 0.0240 0.0228 0.0242 0.0239 0.34% 0.0001
2021-11-29 0.0228 0.0228 0.0247 0.0239 5.86% 0.0013
2021-11-28 0.0235 0.0220 0.0237 0.0226 5.71% 0.0013
2021-11-27 0.0230 0.0228 0.0249 0.0239 3.23% 0.0007
2021-11-26 0.0252 0.0223 0.0256 0.0232 8.24% 0.0019
2021-11-25 0.0236 0.0236 0.0257 0.0251 6.11% 0.0014
2021-11-24 0.0257 0.0235 0.0258 0.0236 8.66% 0.002
2021-11-23 0.0256 0.0246 0.0261 0.0257 0.35% 0.0001
2021-11-22 0.0274 0.0254 0.0278 0.0258 6.47% 0.0017
2021-11-21 0.0281 0.0274 0.0294 0.0274 3.27% 0.0009
2021-11-20 0.0266 0.0262 0.0285 0.0283 5.46% 0.0015
2021-11-19 0.0257 0.0243 0.0273 0.0269 4.74% 0.0012
2021-11-18 0.0290 0.0244 0.0302 0.0256 11.19% 0.0029
2021-11-17 0.0262 0.0259 0.0292 0.0285 6.24% 0.0017
2021-11-16 0.0292 0.0257 0.0293 0.0268 8.80% 0.0024
2021-11-15 0.0299 0.0292 0.0322 0.0292 10.75% 0.0031
2021-11-14 0.0350 0.0309 0.0351 0.0323 7.80% 0.0025
2021-11-13 0.0300 0.0298 0.0370 0.0349 16.02% 0.0048
2021-11-12 0.0293 0.0277 0.0343 0.0301 3.11% 0.0009
2021-11-11 0.0261 0.0260 0.0327 0.0291 11.69% 0.003
2021-11-10 0.0247 0.0245 0.0264 0.0261 5.84% 0.0014
2021-11-09 0.0242 0.0239 0.0248 0.0247 1.88% 0.0005
2021-11-08 0.0237 0.0233 0.0245 0.0242 1.99% 0.0005
2021-11-07 0.0233 0.0228 0.0240 0.0237 1.99% 0.0005
Full Historical Data

Verge در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
0.023997 22:06:04 - 0.17% 0.0008 3.28%
0.024037 22:01:01 0.0001 0.21% 0.0008 3.45%
0.024087 21:55:46 0.0001 0.25% 0.0009 3.67%
0.024027 21:45:59 0.0001 0.54% 0.0008 3.41%
0.024156 21:41:02 0.0001 0.42% 0.0009 3.96%
0.024054 21:40:39 0.0001 0.44% 0.0008 3.52%
0.024161 21:31:19 - 0.08% 0.0009 3.99%
0.024180 21:25:50 - 0.04% 0.0009 4.07%
0.024171 21:21:07 0.0001 0.22% 0.0009 4.03%
0.024223 21:15:52 0.0001 0.34% 0.001 4.25%
0.024142 21:15:00 0.0001 0.29% 0.0009 3.90%
0.024212 21:10:06 - 0.12% 0.001 4.20%
0.024241 21:01:44 0.0001 0.28% 0.001 4.33%
0.024308 20:55:43 0.0001 0.39% 0.0011 4.62%
0.024214 20:51:05 0.0001 0.49% 0.001 4.21%
0.024097 20:45:55 0.0002 0.79% 0.0009 3.71%
0.023909 20:45:25 0.0001 0.45% 0.0007 2.90%
0.024017 20:36:06 0.0002 0.65% 0.0008 3.37%
0.023861 20:31:00 0.0001 0.43% 0.0006 2.69%
0.023759 20:25:53 0.0001 0.42% 0.0005 2.26%
0.023659 20:25:33 - 0.19% 0.0004 1.82%
0.023615 20:15:54 0.0003 1.27% 0.0004 1.64%
0.023318 20:11:02 - 0.08% 0.0001 0.36%
0.023336 20:06:09 0.0001 0.32% 0.0001 0.43%
0.023411 20:02:00 - 0.04% 0.0002 0.76%
Full list

Comments Verge