Online Forum

Zcash در یک نگاه 17:57:00

Property Amounts
Last 178.31
Rate 55,276,100
High 185.75
Low 172.19
Max Fluctuation 5.1
Max Fluctuation % 2.07%
Open 173.96
Time 17:57:00
Yesterday 173.96
Change % 2.5%
Change 4.35
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Zcash

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,133,829 Rial
Coin
10,866,929 Rial
USD
9,998,203 Rial
Euro
9,910,321 Rial

نوسانات Zcash در روز جاری

Performance Zcash

One Week 46.80 20.7898% 2021-11-30
One Month 18.6088 11.6522% 2021-11-07
Six Month 28.6354 19.1317% 2021-06-07
One Year 104.4322 141.3580% 2020-12-07
Three Year 119.4986 203.1893% 2018-12-07
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Zcash

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 187.79
Moving Average (EMA) 10 Day 206.29
Moving Average (EMA) 20 Day 203.20
Moving Average (EMA) 30 Day 201.36
Moving Average (EMA) 50 Day 189.61
Moving Average (EMA) 100 Day 171.06
Moving Average (EMA) 200 Day 159.16

‌میانگین متحرک (SMA) Zcash

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 191.38
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 213.89
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 211.71
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 202.49
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 185.39
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 157.18
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 142.61

سطوح ‌Support & Resistance Zcash

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 158.19 165.19 161.36 153.62 -
Support 2 (S2) 165.19 170.36 162.49 162.90 -
Support 1 (S1) 171.75 173.57 163.62 167.18 175.25
Pivot Point (PP) 178.75 178.75 178.75 176.46 180.5
Resistance 1 (R1) 185.31 183.92 192.99 180.74 188.81
Resistance 2 (R2) 192.31 187.13 194.12 190.02 -
Resistance 3 (R3) 198.87 192.31 195.26 194.3 -

نمودار کندل‌استیک Zcash در روز جاری

نمودار نوسان Zcash در همه ادوار

گزارشات Zcash

در حال حاضر قیمت زد کش چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زد کش
178.31 دلار
می باشد

قیمت زد کش نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زد کش نسبت به روز گذشته
4.77 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زد کش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

185.75 دلار

قیمت زد کش نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زد کش در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 227.63 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.66 درصدی یا 49.32 دلار زد کش نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زد کش نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زد کش در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 135.798175 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 31.3 درصدی یا 42.511825 دلار زد کش نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زد کش نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زد کش در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 74.783152 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 138.43 درصدی یا 103.526848 دلار زد کش نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زد کش چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زد کش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.172572 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زد کش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به زد کش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 31.3 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زد کش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به زد کش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 138.43 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زد کش نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زد کش، 8.57 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زد کش نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زد کش،  8.57 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زد کش نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زد کش،  8.57 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Zcash

قیمت زد کش روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زد کش روز گذشته برابر با
173.54 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت زد کش در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زد کش برابر با 173.96 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زد کش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

172.19 دلار

قیمت زد کش نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زد کش   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 164.232671 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.57  درصدی یا 14.077329 دلار زد کش نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زد کش نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زد کش در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 135.849814 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 31.25 درصدی یا 42.460186 دلار زد کش نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت زد کش تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زد کش برابر است با 2,044.469971 دلار که در تاریخ یکشنبه 9 آبان 1395  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید زد کش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زد کش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.57 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زد کش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به زد کش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  31.25 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زد کش نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.39  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زد کش، 8.57 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زد کش نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زد کش،  8.57 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زد کش نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زد کش،  8.57 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زد کش نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زد کش،  8.57 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Zcash

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-06 176.48 162.00 185.48 173.54 0.17% 0.3
2021-12-05 179.03 171.09 194.48 173.84 2.02% 3.51
2021-12-04 205.42 143.43 208.04 177.35 16.06% 28.48
2021-12-03 225.77 201.96 237.57 205.83 9.97% 20.52
2021-12-02 228.61 214.32 231.58 226.35 0.57% 1.28
2021-12-01 224.78 216.35 246.19 227.63 1.12% 2.52
2021-11-30 250.61 215.36 251.98 225.11 10.42% 23.45
2021-11-29 229.30 228.46 254.75 248.56 8.88% 20.27
2021-11-28 246.89 216.68 247.48 228.29 10.58% 24.15
2021-11-27 256.61 244.49 272.33 252.44 0.12% 0.31
2021-11-26 292.49 242.84 303.95 252.13 15.92% 40.15
2021-11-25 267.07 252.87 295.65 292.28 11.42% 29.96
2021-11-24 217.98 212.60 268.97 262.32 20.47% 44.57
2021-11-23 199.94 196.46 220.52 217.75 9.21% 18.37
2021-11-22 220.36 198.26 236.14 199.38 11.22% 22.38
2021-11-21 178.66 177.29 227.98 221.76 24.35% 43.43
2021-11-20 160.91 158.28 188.74 178.33 10.85% 17.46
2021-11-19 154.90 146.15 161.80 160.87 4.86% 7.46
2021-11-18 158.20 142.19 162.11 153.41 2.44% 3.75
2021-11-17 165.12 153.63 170.22 157.16 6.31% 9.91
2021-11-16 193.01 164.37 197.16 167.07 15.76% 26.33
2021-11-15 197.77 193.40 203.81 193.40 3.20% 6.1864
2021-11-14 201.6454 199.0136 212.4375 199.5864 0.92% 1.8297
2021-11-13 204.7795 190.7928 209.7314 201.4162 1.98% 3.9884
2021-11-12 180.0064 177.2470 217.9897 205.4046 1.98% 3.9884
Full Historical Data

Zcash در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
178.31 17:57:00 0.01 0.01% 4.35 2.50%
178.30 17:56:51 0.09 0.05% 4.34 2.49%
178.21 17:56:17 0.09 0.05% 4.25 2.44%
178.30 17:56:01 0.09 0.05% 4.34 2.49%
178.21 17:55:34 0.09 0.05% 4.25 2.44%
178.30 17:55:20 0.09 0.05% 4.34 2.49%
178.21 17:54:51 0.09 0.05% 4.25 2.44%
178.30 17:53:45 0.02 0.01% 4.34 2.49%
178.32 17:53:34 0.02 0.01% 4.36 2.51%
178.30 17:52:57 0.02 0.01% 4.34 2.49%
178.32 17:52:44 0.06 0.03% 4.36 2.51%
178.26 17:52:32 0.04 0.02% 4.3 2.47%
178.30 17:52:20 0.04 0.02% 4.34 2.49%
178.26 17:50:45 0.75 0.42% 4.3 2.47%
177.51 17:49:00 0.09 0.05% 3.55 2.04%
177.60 17:48:50 0.09 0.05% 3.64 2.09%
177.51 17:48:37 0.09 0.05% 3.55 2.04%
177.60 17:48:24 0.09 0.05% 3.64 2.09%
177.51 17:47:58 0.09 0.05% 3.55 2.04%
177.60 17:47:45 0.09 0.05% 3.64 2.09%
177.51 17:47:35 0.09 0.05% 3.55 2.04%
177.60 17:47:17 0.48 0.27% 3.64 2.09%
177.12 17:46:59 0.48 0.27% 3.16 1.82%
177.60 17:46:30 0.48 0.27% 3.64 2.09%
177.12 17:46:20 0.48 0.27% 3.16 1.82%
Full list

Comments Zcash