Online Forum

Zilliqa در یک نگاه 18:25:59

Property Amounts
Last 0.071060
Rate 22,000
High 0.072157
Low 0.066166
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open 0.066551
Time 18:25:59
Yesterday 0.066875
Change % 6.26%
Change 0.0042
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Zilliqa

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,132,139 Rial
Coin
10,871,026 Rial
USD
9,998,922 Rial
Euro
9,918,243 Rial

نوسانات Zilliqa در روز جاری

Performance Zilliqa

One Week 0.0172 19.5143% 2021-11-30
One Month 0.0364 33.8574% 2021-11-07
Six Month 0.0528 42.6272% 2021-06-07
One Year 0.0357 100.8095% 2020-12-07
Three Year 0.0574 420.8121% 2018-12-07
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Zilliqa

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 0.07
Moving Average (EMA) 10 Day 0.07
Moving Average (EMA) 20 Day 0.08
Moving Average (EMA) 30 Day 0.08
Moving Average (EMA) 50 Day 0.09
Moving Average (EMA) 100 Day 0.09
Moving Average (EMA) 200 Day 0.10

‌میانگین متحرک (SMA) Zilliqa

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 0.07
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 0.08
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 0.08
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 0.09
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 0.09
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 0.09
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 0.09

سطوح ‌Support & Resistance Zilliqa

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 0.06 0.06 0.06 0.05 -
Support 2 (S2) 0.06 0.06 0.06 0.06 -
Support 1 (S1) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Pivot Point (PP) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
Resistance 1 (R1) 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07
Resistance 2 (R2) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
Resistance 3 (R3) 0.07 0.07 0.07 0.07 -

نمودار کندل‌استیک Zilliqa در روز جاری

نمودار نوسان Zilliqa در همه ادوار

گزارشات Zilliqa

در حال حاضر قیمت زیلیکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زیلیکا
0.07106 دلار
می باشد

قیمت زیلیکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زیلیکا نسبت به روز گذشته
0.0044 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زیلیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.072157 دلار

قیمت زیلیکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلیکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 0.087504 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.79 درصدی یا 0.016444 دلار زیلیکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زیلیکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلیکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 0.10153 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 30.01 درصدی یا 0.03047 دلار زیلیکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زیلیکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلیکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 0.035478 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 100.29 درصدی یا 0.035582 دلار زیلیکا نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زیلیکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زیلیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.969653 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زیلیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیلیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 30.01 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زیلیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به زیلیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 100.29 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا، 34.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 18.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا،  34.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا،  34.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Zilliqa

قیمت زیلیکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زیلیکا روز گذشته برابر با
0.066643 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت زیلیکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زیلیکا برابر با 0.066551 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زیلیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.066166 دلار

قیمت زیلیکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلیکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 0.109264 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 34.96  درصدی یا 0.038204 دلار زیلیکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زیلیکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلیکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 0.110087 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.45 درصدی یا 0.039027 دلار زیلیکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت زیلیکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زیلیکا برابر است با 0.237616 دلار که در تاریخ شنبه 28 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید زیلیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیلیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 34.96 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زیلیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیلیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  35.45 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.41  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا، 34.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا،  34.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 4.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا،  34.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا،  34.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Zilliqa

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-06 0.0660 0.0604 0.0676 0.0666 0.97% 0.0006
2021-12-05 0.0704 0.0640 0.0711 0.0660 6.76% 0.0045
2021-12-04 0.0815 0.0565 0.0825 0.0705 14.25% 0.01
2021-12-03 0.0862 0.0805 0.0889 0.0805 7.26% 0.0058
2021-12-02 0.0870 0.0838 0.0874 0.0864 1.33% 0.0012
2021-12-01 0.0884 0.0870 0.0898 0.0875 0.90% 0.0008
2021-11-30 0.0904 0.0868 0.0932 0.0883 1.56% 0.0014
2021-11-29 0.0809 0.0808 0.0952 0.0897 11.84% 0.0095
2021-11-28 0.0836 0.0779 0.0839 0.0802 5.33% 0.0043
2021-11-27 0.0827 0.0811 0.0853 0.0844 2.87% 0.0024
2021-11-26 0.0902 0.0803 0.0904 0.0821 9.63% 0.0079
2021-11-25 0.0869 0.0869 0.0910 0.0900 3.90% 0.0034
2021-11-24 0.0905 0.0857 0.0915 0.0866 4.34% 0.0038
2021-11-23 0.0881 0.0872 0.0907 0.0904 2.30% 0.002
2021-11-22 0.0939 0.0880 0.0950 0.0883 6.30% 0.0056
2021-11-21 0.0924 0.0920 0.0948 0.0939 1.64% 0.0015
2021-11-20 0.0915 0.0891 0.0932 0.0924 0.38% 0.0004
2021-11-19 0.0890 0.0853 0.0926 0.0920 3.70% 0.0033
2021-11-18 0.0954 0.0852 0.0970 0.0888 6.91% 0.0061
2021-11-17 0.0916 0.0906 0.0960 0.0949 1.70% 0.0016
2021-11-16 0.1009 0.0876 0.1021 0.0933 8.30% 0.0077
2021-11-15 0.1017 0.1008 0.1054 0.1011 0.54% 0.0005
2021-11-14 0.1000 0.0999 0.1025 0.1016 1.55% 0.0016
2021-11-13 0.1032 0.0973 0.1040 0.1000 3.22% 0.0032
2021-11-12 0.1024 0.1007 0.1055 0.1033 3.22% 0.0032
Full Historical Data

Zilliqa در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
0.071060 18:25:59 0.0001 0.14% 0.0042 6.26%
0.071157 18:21:12 0.0001 0.08% 0.0043 6.40%
0.071212 18:11:14 - 0.07% 0.0043 6.49%
0.071259 18:06:15 0.0003 0.37% 0.0044 6.56%
0.070995 18:02:09 - 0.02% 0.0041 6.16%
0.070978 17:56:01 0.0002 0.25% 0.0041 6.14%
0.070803 17:52:53 0.0001 0.13% 0.0039 5.87%
0.070892 17:46:00 0.0002 0.23% 0.004 6.01%
0.070727 17:45:37 - 0.02% 0.0039 5.76%
0.070743 17:36:41 0.0001 0.18% 0.0039 5.78%
0.070616 17:36:18 0.0002 0.31% 0.0037 5.59%
0.070838 17:26:01 - 0.02% 0.004 5.93%
0.070849 17:21:01 0.0002 0.25% 0.004 5.94%
0.070675 17:16:14 0.0003 0.44% 0.0038 5.68%
0.070362 17:11:43 0.0004 0.51% 0.0035 5.21%
0.070720 17:11:34 0.0002 0.31% 0.0038 5.75%
0.070501 17:02:01 0.0002 0.34% 0.0036 5.42%
0.070742 16:55:56 0.0001 0.13% 0.0039 5.78%
0.070834 16:51:20 0.0001 0.08% 0.004 5.92%
0.070894 16:45:59 0.0003 0.42% 0.004 6.01%
0.070599 16:41:14 0.0001 0.19% 0.0037 5.57%
0.070465 16:36:16 0.0003 0.41% 0.0036 5.37%
0.070179 16:25:57 0.0002 0.32% 0.0033 4.94%
0.069957 16:21:12 0.0005 0.68% 0.0031 4.61%
0.069486 16:20:38 0.0003 0.38% 0.0026 3.90%
Full list

Comments Zilliqa