Online Forum

Development Finance Co

Development Finance Co
Last: 595 0
Uganda
Last : 595 0
Unit :
Last : 595 0
Currency : -
Country : Uganda
Category : Uganda
Unit :
Market Type : World Market

Moving Average (MA)

Indicator Period Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 614.53
Moving Average (EMA) 10 Day 621.55
Moving Average (EMA) 20 Day 629.02
Moving Average (EMA) 30 Day 665.73
Moving Average (EMA) 50 Day 703.15
Moving Average (EMA) 100 Day 740.18
Moving Average (EMA) 200 Day 760.29

Moving Average (MA)

Indicator Period Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 618.8
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 624.4
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 631.34
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 654.73
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 748.29
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 374.14
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 187.07

‌Support & Resistance

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 595 595 595 - -
Support 2 (S2) 595 595 595 297.5 -
Support 1 (S1) 595 595 595 - 595
Pivot Point (PP) 595 595 595 297.5 595
Resistance 1 (R1) 595 595 595 - 595
Resistance 2 (R2) 595 595 595 297.5 -
Resistance 3 (R3) 595 595 595 - -