Online Forum

Dow 30

Dow 30
Last: 34,648.05 1.07
Major Indices

Last : 34,648.05 1.07

Unit :

Last : 34,648.05 1.07

Currency : -

Country : United States

Category : Major Indices

Unit :

Market Type : World Market

Dow 30 در یک نگاه 21:44:42

Property Amounts
Last 34,648.05
High 34,695.5
Low 34,021.61
Max Fluctuation 161.56
Max Fluctuation % 1.36%
Open 34,255.49
Time 21:44:42
Yesterday 34,282.04
Change % 1.07%
Change 366.01
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Dow 30

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات Dow 30 در روز جاری

Performance Dow 30

One Week 1,156.33 3.2296% 2021-11-25
One Month 1,404.58 3.8959% 2021-11-02
Six Month 49.4500 0.1429% 2021-06-02
One Year 4,784.81 16.0224% 2020-12-02
Three Year 9,109.59 35.6701% 2018-12-01
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Dow 30

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 34,821.34
Moving Average (EMA) 10 Day 35,124.73
Moving Average (EMA) 20 Day 35,567.80
Moving Average (EMA) 30 Day 35,612.09
Moving Average (EMA) 50 Day 35,370.27
Moving Average (EMA) 100 Day 35,282.23
Moving Average (EMA) 200 Day 34,835.14

‌میانگین متحرک (SMA) Dow 30

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 34,933.46
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 35,329.20
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 35,720.32
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 35,784.04
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 35,377.68
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 35,208.47
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 34,782.68

سطوح ‌Support & Resistance Dow 30

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 33,540.71 33,781.16 33,805.68 33,244.65 -
Support 2 (S2) 33,781.16 34,038.58 33,861.88 33,633.13 -
Support 1 (S1) 34,214.60 34,197.62 33,918.02 33,918.54 34,334.83
Pivot Point (PP) 34,455.05 34,455.05 34,455.05 34,307.02 34,515.16
Resistance 1 (R1) 34,888.49 34,712.47 35,378.07 34,592.43 35,008.72
Resistance 2 (R2) 35,128.94 34,871.51 35,434.21 34,980.91 -
Resistance 3 (R3) 35,562.38 35,128.94 35,490.41 35,266.32 -

نمودار کندل‌استیک Dow 30 در روز جاری

نمودار نوسان Dow 30 در همه ادوار

گزارشات Dow 30

در حال حاضر قیمت Dow 30 چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Dow 30
34,648.05 ریال
می باشد

قیمت Dow 30 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Dow 30 نسبت به روز گذشته
390.16 ریال افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Dow 30 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

34,695.5 ریال

قیمت Dow 30 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Dow 30 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 34,899.34 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.72 درصدی یا 251.29 ریال Dow 30 نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Dow 30 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Dow 30 در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 35,406.84 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.14 درصدی یا 758.79 ریال Dow 30 نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Dow 30 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Dow 30 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 30,033.44 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.36 درصدی یا 4,614.61 ریال Dow 30 نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Dow 30 چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Dow 30 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.717423 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Dow 30 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Dow 30، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.14 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Dow 30 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به Dow 30، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.36 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Dow 30 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Dow 30، 4.17 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Dow 30 نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Dow 30،  4.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Dow 30 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Dow 30،  4.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Dow 30

قیمت Dow 30 روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Dow 30 روز گذشته برابر با
34,257.89 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت Dow 30 در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Dow 30 برابر با 34,255.49 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Dow 30 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

34,021.61 ریال

قیمت Dow 30 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Dow 30   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 36,157.58 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.17  درصدی یا 1,509.53 ریال Dow 30 نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Dow 30 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Dow 30 در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 34,594.47 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.15 درصدی یا 53.58 ریال Dow 30 نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت Dow 30 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Dow 30 برابر است با 36,434.18 ریال که در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید Dow 30 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Dow 30 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.17 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Dow 30 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به Dow 30 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Dow 30 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Dow 30، 4.17 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Dow 30 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Dow 30،  4.17 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Dow 30 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Dow 30،  4.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Dow 30 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Dow 30،  4.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Dow 30

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 34,519.27 34,257.89 34,978.79 34,257.89 0.72% 247.55
2021-11-30 35,158.61 34,467.40 35,178.19 34,505.44 2.01% 694.82
2021-11-29 35,206.93 34,903.55 35,255.79 35,200.26 0.86% 300.92
2021-11-26 35,000.27 34,759.17 35,100.31 34,899.34 2.59% 905.04
2021-11-25 35,786.40 35,786.40 35,809.78 35,804.38 - 1.22
2021-11-24 35,817.28 35,600.89 35,831.40 35,805.60 0.17% 59.04
2021-11-23 35,834.42 35,566.76 35,834.42 35,746.56 0.36% 128.12
2021-11-22 35,740.89 35,726.74 35,925.07 35,874.68 0.77% 272.7
2021-11-20 35,596.44 35,586.12 35,604.85 35,601.98 0.02% 6.05
2021-11-19 35,885.03 35,570.57 35,885.16 35,595.93 0.83% 294.76
2021-11-18 35,994 35,686.15 36,011.18 35,890.69 0.27% 97.48
2021-11-17 36,190.75 35,916.34 36,190.75 35,988.17 0.60% 215.58
2021-11-16 36,040.12 36,040.12 36,312.66 36,203.75 0.33% 118.34
2021-11-15 36,208.13 36,070.01 36,234.57 36,085.41 0.04% 14.9
2021-11-13 36,125.51 36,098.73 36,125.51 36,100.31 0.02% 8.39
2021-11-12 35,955.87 35,921.23 36,104.57 36,091.92 0.41% 148.02
2021-11-11 36,078.50 35,926.69 36,118.17 35,943.90 0.47% 170.22
2021-11-10 36,280.91 36,030.66 36,320.92 36,114.12 0.41% 147.81
2021-11-09 36,439.08 36,175.36 36,441.08 36,261.93 0.48% 172.25
2021-11-08 36,537.17 36,340.26 36,537.17 36,434.18 0.29% 106.23
2021-11-05 36,300.08 36,208.56 36,464.94 36,327.95 0.56% 203.72
2021-11-04 36,123.44 35,993.59 36,153.65 36,124.23 0.09% 33.35
2021-11-03 35,988.81 35,899.49 36,168.97 36,157.58 0.29% 104.95
2021-11-02 35,948.24 35,905.09 36,088.32 36,052.63 0.39% 138.79
2021-11-01 35,991.63 35,808.63 35,993.69 35,913.84 0.39% 138.79
Full Historical Data

Dow 30 در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
34,648.05 21:44:42 - - 366.01 1.07%
34,648.05 21:44:42 1.23 - 366.01 1.07%
34,646.82 21:40:59 - - 364.78 1.06%
34,646.82 21:40:55 19.37 0.06% 364.78 1.06%
34,666.19 21:34:46 - - 384.15 1.12%
34,666.19 21:34:43 5.79 0.02% 384.15 1.12%
34,671.98 21:29:41 8.18 0.02% 389.94 1.14%
34,663.8 21:24:51 - - 381.76 1.11%
34,663.8 21:24:49 5.9 0.02% 381.76 1.11%
34,669.7 21:19:44 4.52 0.01% 387.66 1.13%
34,674.22 21:14:45 15.97 0.05% 392.18 1.14%
34,658.25 21:09:46 23.24 0.07% 376.21 1.10%
34,681.49 21:04:52 - - 399.45 1.17%
34,681.49 21:04:51 4.98 0.01% 399.45 1.17%
34,686.47 20:59:39 9.03 0.03% 404.43 1.18%
34,695.5 20:54:43 - - 413.46 1.21%
34,695.5 20:54:42 28.65 0.08% 413.46 1.21%
34,666.85 20:49:44 0.59 - 384.81 1.12%
34,666.26 20:44:51 - - 384.22 1.12%
34,666.26 20:44:51 22.88 0.07% 384.22 1.12%
34,643.38 20:39:43 - - 361.34 1.05%
34,643.38 20:39:37 14.77 0.04% 361.34 1.05%
34,628.61 20:34:45 - - 346.57 1.01%
34,628.61 20:34:45 38.22 0.11% 346.57 1.01%
34,590.39 20:29:57 - - 308.35 0.90%
Full list

Comments Dow 30