Online Forum

Brent Oil

Brent Oil
Last: 88.16 1.26
Energy CFDs

Last : 88.16 1.26

Unit : Barrel

Last : 88.16 1.26

Currency : USD

Country : United Kingdom

Category : Energy CFDs

Unit : Barrel

Market Type : World Market

Brent Oil در یک نگاه 17:57:34

Property Amounts
Last 88.16
High 88.63
Low 86.72
Max Fluctuation 0.18
Max Fluctuation % 1.26%
Open 87.07
Time 17:57:34
Yesterday 87.06
Change % 1.26%
Change 1.1
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Brent Oil

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,630,777 Rial
Coin
10,550,552 Rial
USD
10,102,895 Rial
Euro
9,926,797 Rial

نوسانات Brent Oil در روز جاری

Performance Brent Oil

One Week 0.0500 0.0567% 2022-01-19
One Month 11.64 15.2117% 2021-12-24
Six Month 14.33 19.4095% 2021-07-26
One Year 32.58 58.6182% 2021-01-26
Three Year 26.65 43.3263% 2019-01-26
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Brent Oil

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 86.82
Moving Average (EMA) 10 Day 86.92
Moving Average (EMA) 20 Day 85.20
Moving Average (EMA) 30 Day 83.10
Moving Average (EMA) 50 Day 80.32
Moving Average (EMA) 100 Day 81.02
Moving Average (EMA) 200 Day 78.49

‌میانگین متحرک (SMA) Brent Oil

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 86.94
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 87.13
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 84.85
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 82.39
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 78.58
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 80.71
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 77.33

سطوح ‌Support & Resistance Brent Oil

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 85.13 85.92 85.77 84.20 -
Support 2 (S2) 85.92 86.65 85.93 85.46 -
Support 1 (S1) 87.04 87.10 86.09 86.11 87.44
Pivot Point (PP) 87.83 87.83 87.83 87.37 88.03
Resistance 1 (R1) 88.95 88.56 90.22 88.02 89.35
Resistance 2 (R2) 89.74 89.01 90.38 89.28 -
Resistance 3 (R3) 90.86 89.74 90.54 89.93 -

نمودار کندل‌استیک Brent Oil در روز جاری

نمودار نوسان Brent Oil در همه ادوار

گزارشات Brent Oil

در حال حاضر قیمت نفت برنت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر نفت برنت 88.16 دلار می باشد

قیمت نفت برنت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت نفت برنت نسبت به روز گذشته 1.2 دلار افزایش یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

88.63 دلار

قیمت نفت برنت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت برنت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 87.61 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.62 درصدی یا 0.55 دلار نفت برنت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نفت برنت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت برنت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 83.41 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.69 درصدی یا 4.75 دلار نفت برنت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نفت برنت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت برنت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 55.31 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 59.39 درصدی یا 32.85 دلار نفت برنت نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.517628 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.69 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 59.39 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 12.62 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت،  12.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت،  12.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Brent Oil

قیمت نفت برنت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت نفت برنت روز گذشته برابر با 86.96 دلار بود

نرخ بازگشایی قیمت نفت برنت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نفت برنت برابر با 87.07 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

86.72 دلار

قیمت نفت برنت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت برنت در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 78.28 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.62  درصدی یا 9.88 دلار نفت برنت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نفت برنت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت برنت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 73.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 19.94 درصدی یا 14.66 دلار نفت برنت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت نفت برنت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نفت برنت برابر است با 146.08 دلار که در تاریخ پنجشنبه 13 تیر 1387  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید نفت برنت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.62 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  19.94 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.11  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 12.62 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت،  12.62 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 35.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت،  12.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت برنت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت،  12.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Brent Oil

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2022-01-25 85.86 85.28 87.34 86.96 1.52% 1.3
2022-01-24 86.83 84.28 88.04 85.66 1.66% 1.42
2022-01-23 87.08 87.08 87.08 87.08 0.76% 0.66
2022-01-22 87.60 87.59 87.84 87.74 0.54% 0.47
2022-01-21 87.44 85.72 88.21 87.27 0.39% 0.34
2022-01-20 88.12 87.28 89.48 87.61 0.68% 0.6
2022-01-19 87.96 87.63 89.14 88.21 0.32% 0.28
2022-01-18 86.54 86.48 88.10 87.93 1.65% 1.43
2022-01-17 86.49 85.57 86.68 86.50 0.16% 0.14
2022-01-15 86.40 86.34 86.49 86.36 0.02% 0.02
2022-01-14 83.80 83.80 86.38 86.38 2.88% 2.42
2022-01-13 84.58 83.82 85.06 83.96 0.75% 0.63
2022-01-12 83.71 83.50 85.20 84.59 0.92% 0.77
2022-01-11 80.86 80.86 83.95 83.82 3.78% 3.05
2022-01-10 81.66 80.53 82.27 80.77 1.25% 1.01
2022-01-08 81.92 81.66 81.93 81.78 0.02% 0.02
2022-01-07 81.94 81.48 82.97 81.80 0.44% 0.36
2022-01-06 80.13 79.63 82.78 82.16 2.18% 1.75
2022-01-05 79.94 79.59 81.44 80.41 0.40% 0.32
2022-01-04 78.93 78.62 80.50 80.09 1.53% 1.21
2022-01-03 78.17 77.06 79.23 78.88 1.31% 1.02
2021-12-31 79.12 77.61 79.66 77.86 1.62% 1.26
2021-12-30 79.17 78.43 79.96 79.12 0.01% 0.01
2021-12-29 78.70 78.16 79.99 79.11 0.50% 0.39
2021-12-28 78.30 78.06 79.46 78.72 0.50% 0.39
Full Historical Data

Brent Oil در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
88.16 17:57:34 - - 1.1 1.26%
88.16 17:57:33 0.06 0.07% 1.1 1.26%
88.22 17:55:03 0.07 0.08% 1.16 1.33%
88.29 17:53:33 - - 1.23 1.41%
88.29 17:53:33 0.03 0.03% 1.23 1.41%
88.32 17:51:39 - - 1.26 1.45%
88.32 17:51:39 0.04 0.05% 1.26 1.45%
88.28 17:49:45 - - 1.22 1.40%
88.28 17:49:35 0.06 0.07% 1.22 1.40%
88.22 17:47:35 - - 1.16 1.33%
88.22 17:47:34 0.03 0.03% 1.16 1.33%
88.25 17:46:34 - - 1.19 1.37%
88.25 17:46:20 0.01 0.01% 1.19 1.37%
88.26 17:45:46 - - 1.2 1.38%
88.26 17:45:44 0.02 0.02% 1.2 1.38%
88.28 17:44:16 0.01 0.01% 1.22 1.40%
88.29 17:43:39 - - 1.23 1.41%
88.29 17:43:39 0.02 0.02% 1.23 1.41%
88.27 17:42:40 0.04 0.05% 1.21 1.39%
88.31 17:42:17 0.09 0.10% 1.25 1.44%
88.4 17:40:53 - - 1.34 1.54%
88.4 17:40:52 0.07 0.08% 1.34 1.54%
88.47 17:39:10 0.03 0.03% 1.41 1.62%
88.5 17:37:41 0.02 0.02% 1.44 1.65%
88.48 17:35:50 0.04 0.05% 1.42 1.63%
Full list

Comments Brent Oil