Online Forum

Fidelity Advisor World International Fund I Inc

Fidelity Advisor World International Fund I Inc
Last: 75.38 0
Bermuda
Last : 75.38 0
Unit :
Last : 75.38 0
Currency : -
Country : Bermuda
Category : Bermuda
Unit :
Market Type : World Market

Moving Average (MA)

Indicator Period Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 75.54
Moving Average (EMA) 10 Day 75.05
Moving Average (EMA) 20 Day 73.93
Moving Average (EMA) 30 Day 73.91
Moving Average (EMA) 50 Day 73.36
Moving Average (EMA) 100 Day 71.28
Moving Average (EMA) 200 Day 70.10

Moving Average (MA)

Indicator Period Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 75.6
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 74.94
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 73.51
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 73.34
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 73.33
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 71.05
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 68.68

‌Support & Resistance

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 75.38 75.38 75.38 - -
Support 2 (S2) 75.38 75.38 75.38 37.69 -
Support 1 (S1) 75.38 75.38 75.38 - 75.38
Pivot Point (PP) 75.38 75.38 75.38 37.69 75.38
Resistance 1 (R1) 75.38 75.38 75.38 - 75.38
Resistance 2 (R2) 75.38 75.38 75.38 37.69 -
Resistance 3 (R3) 75.38 75.38 75.38 - -