Online Forum

IBEX 35

IBEX 35
Last: 8,300.8 1.83
Major Indices

Last : 8,300.8 1.83

Unit :

Last : 8,300.8 1.83

Currency : -

Country : Spain

Category : Major Indices

Unit :

Market Type : World Market

IBEX 35 در یک نگاه 20:34:45

Property Amounts
Last 8,300.8
High 8,388.16
Low 8,267.28
Max Fluctuation 31.37
Max Fluctuation % 0.22%
Open 8,354.32
Time 20:34:45
Yesterday 8,452.6
Change % 1.83%
Change 151.8
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در IBEX 35

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات IBEX 35 در روز جاری

Performance IBEX 35

One Week 540.10 6.1091% 2021-11-25
One Month 804.90 8.8395% 2021-11-02
Six Month 879.90 9.5842% 2021-06-02
One Year 80 0.9731% 2020-12-02
Three Year 776.40 8.5533% 2018-11-30
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) IBEX 35

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 8,491.98
Moving Average (EMA) 10 Day 8,601.50
Moving Average (EMA) 20 Day 8,770.62
Moving Average (EMA) 30 Day 8,829.10
Moving Average (EMA) 50 Day 8,858.71
Moving Average (EMA) 100 Day 8,859.07
Moving Average (EMA) 200 Day 8,806.21

‌میانگین متحرک (SMA) IBEX 35

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 8,491.3
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 8,654.13
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 8,865.27
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 8,915.11
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 8,913.69
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 8,878.87
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 8,854.98

سطوح ‌Support & Resistance IBEX 35

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 8,128.45 8,197.86 8,149.7 8,173 -
Support 2 (S2) 8,197.86 8,244.04 8,159.78 8,220.14 -
Support 1 (S1) 8,249.33 8,272.57 8,169.85 8,293.88 8,223.6
Pivot Point (PP) 8,318.74 8,318.74 8,318.74 8,341.02 8,305.88
Resistance 1 (R1) 8,370.21 8,364.92 8,431.74 8,414.76 8,344.48
Resistance 2 (R2) 8,439.62 8,393.45 8,441.81 8,461.9 -
Resistance 3 (R3) 8,491.09 8,439.62 8,451.9 8,535.64 -

نمودار کندل‌استیک IBEX 35 در روز جاری

نمودار نوسان IBEX 35 در همه ادوار

گزارشات IBEX 35

در حال حاضر قیمت IBEX 35 چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر IBEX 35
8,300.8 ریال
می باشد

قیمت IBEX 35 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت IBEX 35 نسبت به روز گذشته
151.8 ریال کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای IBEX 35 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8,388.16 ریال

قیمت IBEX 35 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر IBEX 35 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 8,402.7 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.21 درصدی یا 101.9 ریال IBEX 35 نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت IBEX 35 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر IBEX 35 در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 8,864 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.35 درصدی یا 563.2 ریال IBEX 35 نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت IBEX 35 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر IBEX 35 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 8,200.7 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.22 درصدی یا 100.1 ریال IBEX 35 نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در IBEX 35 چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به IBEX 35 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.776017 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در IBEX 35 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به IBEX 35، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.35 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در IBEX 35 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به IBEX 35، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.22 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در IBEX 35 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت IBEX 35، 8.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در IBEX 35 نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت IBEX 35،  8.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در IBEX 35 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت IBEX 35،  8.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات IBEX 35

قیمت IBEX 35 روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت IBEX 35 روز گذشته برابر با
8,452.6 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت IBEX 35 در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای IBEX 35 برابر با 8,354.32 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای IBEX 35 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8,267.28 ریال

قیمت IBEX 35 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر IBEX 35   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 9,030.8 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.08  درصدی یا 730 ریال IBEX 35 نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت IBEX 35 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر IBEX 35 در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 9,142.4 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.2 درصدی یا 841.6 ریال IBEX 35 نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت IBEX 35 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای IBEX 35 برابر است با 15,945.7 ریال که در تاریخ پنجشنبه 17 آبان 1386  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید IBEX 35 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به IBEX 35 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در IBEX 35 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به IBEX 35 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  9.2 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در IBEX 35 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت IBEX 35، 8.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در IBEX 35 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت IBEX 35،  8.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در IBEX 35 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت IBEX 35،  8.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در IBEX 35 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت IBEX 35،  8.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های IBEX 35

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 8,372.84 8,361.50 8,472.07 8,452.60 1.78% 147.5
2021-11-30 8,339.68 8,265.02 8,405.59 8,305.10 1.81% 150.1
2021-11-29 8,493.47 8,439.08 8,555.50 8,455.20 0.62% 52.5
2021-11-26 8,497.12 8,386.61 8,568.62 8,402.70 5.21% 438.2
2021-11-25 8,814.10 8,796.50 8,849.66 8,840.90 0.56% 48.9
2021-11-24 8,829.34 8,760.06 8,859.57 8,792 0.26% 23.1
2021-11-23 8,778.50 8,706.50 8,869.83 8,815.10 0.07% 6.2
2021-11-22 8,811.50 8,742.65 8,842.47 8,821.30 0.78% 68.1
2021-11-19 8,928.50 8,712.50 8,951.61 8,753.20 1.71% 150
2021-11-18 8,967.10 8,887.83 9,011.39 8,903.20 1.06% 94.5
2021-11-17 9,012.88 8,996.50 9,042.95 8,997.70 0.47% 42.5
2021-11-16 9,097.12 9,040.20 9,113.80 9,040.20 0.61% 55.5
2021-11-15 9,009.45 9,006.39 9,100.50 9,095.70 0.16% 14.9
2021-11-12 9,083.50 9,045.95 9,087.50 9,080.80 0.13% 11.4
2021-11-11 9,120.50 9,081 9,157.50 9,092.20 0.55% 49.6
2021-11-10 9,100.50 9,073.50 9,148.50 9,141.80 0.74% 66.9
2021-11-09 9,053.50 9,053.50 9,127.50 9,074.90 0.05% 4.1
2021-11-08 9,152.50 9,070.50 9,152.50 9,070.80 0.66% 59.8
2021-11-05 9,037.50 9,007.50 9,161.50 9,130.60 1.01% 91.2
2021-11-04 9,036.50 9,014.50 9,093 9,039.40 0.10% 8.6
2021-11-03 9,063.50 8,992.50 9,081.50 9,030.80 0.83% 74.9
2021-11-02 9,141.50 9,105.50 9,158.50 9,105.70 0.84% 76.9
2021-11-01 9,094.50 9,094.50 9,194.50 9,182.60 1.38% 124.9
2021-10-29 8,964.50 8,954.50 9,066.50 9,057.70 0.35% 31.9
2021-10-28 8,952.50 8,921.50 9,028.50 9,025.80 0.35% 31.9
Full Historical Data

IBEX 35 در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
8,300.8 20:34:45 - - 151.8 1.83%
8,300.8 20:34:45 3.78 0.05% 151.8 1.83%
8,304.58 20:09:50 5.08 0.06% 148.02 1.78%
8,299.5 20:04:54 - - 153.1 1.84%
8,299.5 20:04:53 17 0.20% 153.1 1.84%
8,316.5 19:59:37 7 0.08% 136.1 1.64%
8,323.5 19:54:40 - - 129.1 1.55%
8,323.5 19:54:39 4.05 0.05% 129.1 1.55%
8,319.45 19:49:49 - - 133.15 1.60%
8,319.45 19:49:45 4.39 0.05% 133.15 1.60%
8,315.06 19:44:47 9.44 0.11% 137.54 1.65%
8,324.5 19:39:52 - - 128.1 1.54%
8,324.5 19:39:51 3.15 0.04% 128.1 1.54%
8,321.35 19:34:52 - - 131.25 1.58%
8,321.35 19:34:50 2.15 0.03% 131.25 1.58%
8,323.5 19:29:41 - - 129.1 1.55%
8,323.5 19:29:39 17.27 0.21% 129.1 1.55%
8,306.23 19:24:44 0.99 0.01% 146.37 1.76%
8,307.22 19:19:43 7.11 0.09% 145.38 1.75%
8,300.11 19:14:47 - - 152.49 1.84%
8,300.11 19:14:45 6.45 0.08% 152.49 1.84%
8,306.56 19:09:56 - - 146.04 1.76%
8,306.56 19:09:56 9.76 0.12% 146.04 1.76%
8,316.32 19:04:54 9.41 0.11% 136.28 1.64%
8,306.91 18:59:40 28.8 0.35% 145.69 1.75%
Full list

Comments IBEX 35