Online Forum

Palladium

Palladium
Last: 1,839 1.71
بازار فلزات گرانبها / انس های جهانی

Last : 1,839 1.71

Unit : master.ounces

Last : 1,839 1.71

Currency : USD

Country : -

Category : بازار فلزات گرانبها / انس های جهانی

Unit : master.ounces

Market Type : World Market

Palladium در یک نگاه 20:49:45

Property Amounts
Last 1,839
High 1,845
Low 1,750
Max Fluctuation 14
Max Fluctuation % 4.13%
Open 1,811.75
Time 20:49:45
Yesterday 1,808
Change % 1.71%
Change 31
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Palladium

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات Palladium در روز جاری

Performance Palladium

One Week 51.50 2.8811% 2021-11-29
One Month 190 9.3642% 2021-11-06
Six Month 1,006 35.3603% 2021-06-05
One Year 516 21.9108% 2020-12-04
Three Year 692.30 60.3732% 2018-12-06
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Palladium

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 1,776.17
Moving Average (EMA) 10 Day 1,791.03
Moving Average (EMA) 20 Day 1,891.14
Moving Average (EMA) 30 Day 1,917.33
Moving Average (EMA) 50 Day 1,969.47
Moving Average (EMA) 100 Day 2,039.00
Moving Average (EMA) 200 Day 2,271.38

‌میانگین متحرک (SMA) Palladium

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 1,766.5
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 1,787.44
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 1,933.86
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 1,965.45
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 1,994.72
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 2,011.49
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 2,346.19

سطوح ‌Support & Resistance Palladium

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 1,682.66 1,716.33 1,720.25 1,669.25 -
Support 2 (S2) 1,716.33 1,752.62 1,728.17 1,709.62 -
Support 1 (S1) 1,777.66 1,775.04 1,736.08 1,764.25 1,794.5
Pivot Point (PP) 1,811.33 1,811.33 1,811.33 1,804.62 1,819.75
Resistance 1 (R1) 1,872.66 1,847.62 1,941.91 1,859.25 1,889.5
Resistance 2 (R2) 1,906.33 1,870.04 1,949.82 1,899.62 -
Resistance 3 (R3) 1,967.66 1,906.33 1,957.75 1,954.25 -

نمودار کندل‌استیک Palladium در روز جاری

نمودار نوسان Palladium در همه ادوار

گزارشات Palladium

در حال حاضر قیمت انس پالادیوم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر انس پالادیوم
1,839 دلار
می باشد

قیمت انس پالادیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت انس پالادیوم نسبت به روز گذشته
31 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,845 دلار

قیمت انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پالادیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 1,733 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.11 درصدی یا 106 دلار انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت انس پالادیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پالادیوم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 2,362 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.14 درصدی یا 523 دلار انس پالادیوم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت انس پالادیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پالادیوم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 2,341.27 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.45 درصدی یا 502.27 دلار انس پالادیوم نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.005587 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.14 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.45 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پالادیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 9.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پالادیوم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم،  9.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پالادیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم،  9.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Palladium

قیمت انس پالادیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت انس پالادیوم روز گذشته برابر با
1,808 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت انس پالادیوم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای انس پالادیوم برابر با 1,811.75 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,750 دلار

قیمت انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پالادیوم   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1400  با رقم 2,029 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.36  درصدی یا 190 دلار انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت انس پالادیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پالادیوم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 2,838.75 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.21 درصدی یا 999.75 دلار انس پالادیوم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت انس پالادیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای انس پالادیوم برابر است با 2,974.75 دلار که در تاریخ سه شنبه 14 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید انس پالادیوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.36 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  35.21 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پالادیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 9.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پالادیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم،  9.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پالادیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم،  9.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پالادیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 25.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم،  9.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Palladium

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-04 1,789.50 1,789.50 1,813.50 1,808 1.01% 18
2021-12-03 1,772 1,764 1,864 1,790 0.93% 16.5
2021-12-02 1,729.50 1,705 1,775 1,773.50 2.63% 45.5
2021-12-01 1,728 1,722 1,783 1,728 0.29% 5
2021-11-30 1,778.50 1,696.50 1,800 1,733 3.14% 54.5
2021-11-29 1,733.50 1,721.50 1,804.50 1,787.50 0.35% 6.3
2021-11-28 1,781.20 1,781.20 1,781.20 1,781.20 1.58% 27.7
2021-11-26 1,867.50 1,698.50 1,883 1,753.50 6.59% 115.5
2021-11-25 1,849.50 1,845.50 1,911.50 1,869 0.99% 18.25
2021-11-24 1,867.75 1,837 1,909 1,850.75 0.54% 10
2021-11-23 1,961 1,836.50 1,996.50 1,860.75 5.20% 96.75
2021-11-22 2,060 1,945.50 2,080.50 1,957.50 5.03% 98.5
2021-11-20 2,062.50 2,056 2,068 2,056 0.29% 6
2021-11-19 2,136 2,057.75 2,151.50 2,062 3.55% 73.25
2021-11-18 2,188.75 2,128 2,214 2,135.25 2.40% 51.25
2021-11-17 2,158.50 2,150 2,195 2,186.50 1.23% 26.5
2021-11-16 2,158.25 2,134.50 2,178.50 2,160 0.01% 0.25
2021-11-15 2,101.50 2,082.50 2,172.25 2,160.25 2.14% 45.25
2021-11-13 2,109.27 2,107 2,117.02 2,115 0.26% 5.48
2021-11-12 2,062 2,025.50 2,124.52 2,109.52 2.21% 45.52
2021-11-11 2,022.25 2,020.50 2,084 2,064 2.28% 46
2021-11-10 2,025.75 2,002.75 2,072.25 2,018 0.46% 9.25
2021-11-09 2,068 2,006 2,105 2,027.25 2.08% 42.25
2021-11-08 2,039.25 2,027 2,087 2,069.50 2% 40.5
2021-11-07 2,072.25 2,029 2,072.25 2,029 2% 40.5
Full Historical Data

Palladium در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
1,839 20:49:45 4 0.22% 31 1.71%
1,835 20:49:01 - - 27 1.49%
1,835 20:48:49 2.25 0.12% 27 1.49%
1,837.25 20:47:52 - - 29.25 1.62%
1,837.25 20:47:43 0.25 0.01% 29.25 1.62%
1,837.5 20:46:52 - - 29.5 1.63%
1,837.5 20:46:51 2.5 0.14% 29.5 1.63%
1,840 20:44:49 - - 32 1.77%
1,840 20:44:45 1.5 0.08% 32 1.77%
1,841.5 20:43:07 - - 33.5 1.85%
1,841.5 20:43:02 1 0.05% 33.5 1.85%
1,840.5 20:41:54 1 0.05% 32.5 1.80%
1,841.5 20:41:06 3.5 0.19% 33.5 1.85%
1,845 20:39:57 - - 37 2.05%
1,845 20:39:56 8.5 0.46% 37 2.05%
1,836.5 20:37:56 - - 28.5 1.58%
1,836.5 20:37:49 0.75 0.04% 28.5 1.58%
1,835.75 20:36:59 2.25 0.12% 27.75 1.53%
1,833.5 20:35:17 - - 25.5 1.41%
1,833.5 20:35:16 0.25 0.01% 25.5 1.41%
1,833.25 20:33:56 1.25 0.07% 25.25 1.40%
1,832 20:33:17 1 0.05% 24 1.33%
1,831 20:32:26 1.75 0.10% 23 1.27%
1,832.75 20:31:37 - - 24.75 1.37%
1,832.75 20:31:30 0.25 0.01% 24.75 1.37%
Full list

Comments Palladium