Online Forum

Platinum

Platinum
Last: 952.3 1.82
بازار فلزات گرانبها / انس های جهانی

Last : 952.3 1.82

Unit : master.ounces

Last : 952.3 1.82

Currency : USD

Country : -

Category : بازار فلزات گرانبها / انس های جهانی

Unit : master.ounces

Market Type : World Market

Platinum در یک نگاه 19:41:42

Property Amounts
Last 952.3
High 955.9
Low 931.65
Max Fluctuation 4.25
Max Fluctuation % 0.69%
Open 935.85
Time 19:41:42
Yesterday 935.3
Change % 1.82%
Change 17
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Platinum

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,129,605 Rial
Coin
10,871,845 Rial
USD
9,996,766 Rial
Euro
9,916,659 Rial

نوسانات Platinum در روز جاری

Performance Platinum

One Week 20.05 2.1507% 2021-11-30
One Month 83.15 8.0303% 2021-11-07
Six Month 223.45 19.0049% 2021-06-07
One Year 84.80 8.1766% 2020-12-07
Three Year 158.10 19.9068% 2018-12-07
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Platinum

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 930.11
Moving Average (EMA) 10 Day 943.19
Moving Average (EMA) 20 Day 985.19
Moving Average (EMA) 30 Day 995.98
Moving Average (EMA) 50 Day 1,009.49
Moving Average (EMA) 100 Day 1,010.37
Moving Average (EMA) 200 Day 1,051.40

‌میانگین متحرک (SMA) Platinum

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 929.67
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 946.9
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 999.45
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 1,016.16
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 1,026.41
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 1,002.58
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 1,046.36

سطوح ‌Support & Resistance Platinum

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 913.08 922.36 921.98 899.47 -
Support 2 (S2) 922.36 931.63 924.00 915.56 -
Support 1 (S1) 937.33 937.35 926.02 923.72 941.97
Pivot Point (PP) 946.61 946.61 946.61 939.81 948.93
Resistance 1 (R1) 961.58 955.88 978.57 947.97 966.22
Resistance 2 (R2) 970.86 961.60 980.59 964.06 -
Resistance 3 (R3) 985.83 970.86 982.61 972.22 -

نمودار کندل‌استیک Platinum در روز جاری

نمودار نوسان Platinum در همه ادوار

گزارشات Platinum

در حال حاضر قیمت انس پلاتین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر انس پلاتین
952.3 دلار
می باشد

قیمت انس پلاتین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت انس پلاتین نسبت به روز گذشته
17.8 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پلاتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

955.9 دلار

قیمت انس پلاتین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پلاتین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 926.55 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.77 درصدی یا 25.75 دلار انس پلاتین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت انس پلاتین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پلاتین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 974.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.31 درصدی یا 22.6 دلار انس پلاتین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت انس پلاتین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پلاتین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 1,036.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.15 درصدی یا 84.6 دلار انس پلاتین نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.689581 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.31 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 10.19 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 18.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین،  10.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین،  10.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Platinum

قیمت انس پلاتین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت انس پلاتین روز گذشته برابر با
934.5 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت انس پلاتین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای انس پلاتین برابر با 935.85 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پلاتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

931.65 دلار

قیمت انس پلاتین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پلاتین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 1,060.35 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.19  درصدی یا 108.05 دلار انس پلاتین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت انس پلاتین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پلاتین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 1,163.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.18 درصدی یا 211.6 دلار انس پلاتین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت انس پلاتین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای انس پلاتین برابر است با 1,917.4 دلار که در تاریخ دوشنبه 31 مرداد 1390  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید انس پلاتین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.19 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  18.18 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 10.19 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین،  10.19 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 4.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین،  10.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین،  10.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Platinum

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-06 928.20 917.10 939.40 934.50 0.69% 6.4
2021-12-04 926.70 926.55 929.50 928.10 0.24% 2.2
2021-12-03 934.20 918.05 950.90 925.90 0.80% 7.4
2021-12-02 926 925 945.10 933.30 0.73% 6.75
2021-12-01 931 925.10 952.90 926.55 0.62% 5.7
2021-11-30 960.85 923.15 967 932.25 3.22% 30.05
2021-11-29 950.50 950.50 979.40 962.30 1.08% 10.3
2021-11-26 996.60 945.65 997.50 952 4.70% 44.75
2021-11-25 977.80 975.30 999.30 996.75 1.98% 19.4
2021-11-24 970.15 965.45 984.60 977.35 0.87% 8.45
2021-11-23 1,015.05 957.25 1,024 968.90 5.01% 48.5
2021-11-22 1,035.30 1,014 1,043.75 1,017.40 1.75% 17.8
2021-11-20 1,035.65 1,034.20 1,035.80 1,035.20 0.05% 0.5
2021-11-19 1,054.25 1,033.90 1,065.35 1,034.70 1.91% 19.75
2021-11-18 1,063.40 1,048.70 1,079.60 1,054.45 0.79% 8.35
2021-11-17 1,068.25 1,059.65 1,080.40 1,062.80 0.56% 5.95
2021-11-16 1,096.40 1,068.40 1,112.70 1,068.75 2.70% 28.9
2021-11-15 1,088.30 1,075.80 1,102.90 1,097.65 0.77% 8.35
2021-11-13 1,090.40 1,089.30 1,091.05 1,089.30 0.14% 1.55
2021-11-12 1,091.70 1,073 1,097.20 1,090.85 0.17% 1.9
2021-11-11 1,072.45 956.90 1,099.10 1,092.75 1.96% 21.05
2021-11-10 1,063.10 956.90 1,098.75 1,071.70 0.78% 8.3
2021-11-09 1,060.45 956.90 1,067.55 1,063.40 0.29% 3.05
2021-11-08 1,036.30 956.90 1,066.50 1,060.35 2.40% 24.9
2021-11-07 956.90 956.90 1,035.45 1,035.45 2.40% 24.9
Full Historical Data

Platinum در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
952.3 19:41:42 0.35 0.04% 17 1.82%
952.65 19:41:00 - - 17.35 1.86%
952.65 19:40:59 0.05 0.01% 17.35 1.86%
952.6 19:39:55 0.3 0.03% 17.3 1.85%
952.3 19:39:45 0.2 0.02% 17 1.82%
952.5 19:38:45 - - 17.2 1.84%
952.5 19:38:44 0.2 0.02% 17.2 1.84%
952.3 19:37:59 - - 17 1.82%
952.3 19:37:58 0.25 0.03% 17 1.82%
952.55 19:36:47 0.35 0.04% 17.25 1.84%
952.2 19:36:10 - - 16.9 1.81%
952.2 19:36:08 0.15 0.02% 16.9 1.81%
952.05 19:34:55 - - 16.75 1.79%
952.05 19:34:54 0.05 0.01% 16.75 1.79%
952.1 19:33:47 0.3 0.03% 16.8 1.80%
952.4 19:33:43 0.05 0.01% 17.1 1.83%
952.35 19:32:50 0.05 0.01% 17.05 1.82%
952.3 19:31:50 1.1 0.12% 17 1.82%
951.2 19:31:12 - - 15.9 1.70%
951.2 19:31:12 0.65 0.07% 15.9 1.70%
951.85 19:29:42 0.55 0.06% 16.55 1.77%
951.3 19:29:00 0.2 0.02% 16 1.71%
951.5 19:28:57 0.1 0.01% 16.2 1.73%
951.4 19:27:41 - - 16.1 1.72%
951.4 19:27:35 0.1 0.01% 16.1 1.72%
Full list

Comments Platinum