Online Forum

USD

USD
Last: 278,110 0.05
ارز آزاد

Last : 278,110 0.05

Unit : Banknotes

Last : 278,110 0.05

Currency : Rial

Country : United States

Category : ارز آزاد

Unit : Banknotes

Market Type : Local Market

USD در یک نگاه 19:43:55

Property Amounts
Last 278,110
High 278,240
Low 278,080
Max Fluctuation 160
Max Fluctuation % 0.05%
Open 278,200
Time 19:43:55
Yesterday 278,240
Change % 0.05%
Change 130
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در USD

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,126,225 Rial
Coin
10,872,665 Rial
USD
9,994,250 Rial
Euro
9,915,391 Rial

نوسانات USD در روز جاری

Performance USD

One Week 10,960 3.7915% 2021-11-30
One Month 1,800 0.6431% 2021-11-07
Six Month 42,160 17.8682% 2021-06-07
One Year 22,160 8.6579% 2020-12-07
Three Year 165,080 146.0497% 2018-12-06
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) USD

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 275,674.56
Moving Average (EMA) 10 Day 279,985.86
Moving Average (EMA) 20 Day 281,139.71
Moving Average (EMA) 30 Day 280,255.78
Moving Average (EMA) 50 Day 279,273.96
Moving Average (EMA) 100 Day 275,275.07
Moving Average (EMA) 200 Day 263,949.31

‌میانگین متحرک (SMA) USD

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 275,208
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 280,019
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 281,568
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 281,220
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 278,432
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 276,211.8
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 257,129.85

سطوح ‌Support & Resistance USD

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 277,886.66 277,983.33 277,910 277,960 -
Support 2 (S2) 277,983.33 278,044.45 277,923.34 278,020 -
Support 1 (S1) 278,046.66 278,082.21 277,936.67 278,120 278,015
Pivot Point (PP) 278,143.33 278,143.33 278,143.33 278,180 278,127.5
Resistance 1 (R1) 278,206.66 278,204.45 278,283.32 278,280 278,175
Resistance 2 (R2) 278,303.33 278,242.21 278,296.65 278,340 -
Resistance 3 (R3) 278,366.66 278,303.33 278,310 278,440 -

نمودار کندل‌استیک USD در روز جاری

نمودار نوسان USD در همه ادوار

گزارشات USD

در حال حاضر قیمت دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار
278,110 ریال
می باشد

قیمت دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار نسبت به روز گذشته
130 ریال کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

278,240 ریال

قیمت دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 266,170 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.48 درصدی یا 11,940 ریال دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 276,810 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.46 درصدی یا 1,300 ریال دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 255,940 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.66 درصدی یا 22,170 ریال دلار نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.143554 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.46 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.66 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 0.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 18.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار،  0.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار،  0.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات USD

قیمت دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار روز گذشته برابر با
278,240 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار برابر با 278,200 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

278,080 ریال

قیمت دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 280,240 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.76  درصدی یا 2,130 ریال دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 235,490 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 18.09 درصدی یا 42,620 ریال دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار برابر است با 318,560 ریال که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 1399  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.76 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  18.09 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 0.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار،  0.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 4.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار،  0.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار،  0.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های USD

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-06 278,720 278,080 278,720 278,240 0.14% 400
2021-12-05 279,730 278,560 279,770 278,640 0.40% 1110
2021-12-04 273,260 273,130 280,230 279,750 2.38% 6510
2021-12-02 266,930 266,860 273,290 273,240 2.66% 7070
2021-12-01 260,370 260,230 266,270 266,170 8.60% 22900
2021-11-30 288,800 286,550 292,840 289,070 0.74% 2130
2021-11-29 293,500 291,200 293,500 291,200 6.39% 17500
2021-11-28 281,700 273,470 281,700 273,700 3.07% 8400
2021-11-27 286,950 278,070 287,090 282,100 2.12% 5980
2021-11-25 289,400 287,650 289,400 288,080 1.02% 2940
2021-11-24 286,720 286,600 292,600 291,020 1.75% 5010
2021-11-23 284,980 283,850 286,100 286,010 0.75% 2140
2021-11-22 282,530 281,850 284,100 283,870 0.32% 910
2021-11-21 280,320 280,130 283,400 282,960 0.78% 2190
2021-11-20 280,350 280,030 281,080 280,770 0.22% 630
2021-11-18 279,440 278,730 279,540 281,400 0.61% 1700
2021-11-17 279,590 278,890 279,740 279,700 0.08% 230
2021-11-16 279,710 278,930 280,370 279,930 0.13% 350
2021-11-15 283,520 269,700 283,550 280,280 1.77% 4950
2021-11-14 286,540 284,900 287,480 285,230 0.41% 1170
2021-11-13 284,130 284,100 287,480 286,400 0.76% 2160
2021-11-11 283,180 283,100 284,480 284,240 0.20% 580
2021-11-10 281,760 281,400 283,880 283,660 0.93% 2600
2021-11-09 280,230 280,200 281,780 281,060 0.29% 820
2021-11-08 279,840 279,700 281,380 280,240 0.29% 820
Full Historical Data

USD در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
278,110 19:43:55 60 0.02% 130 0.05%
278,170 19:43:51 50 0.02% 70 0.03%
278,220 19:43:51 10 - 20 0.01%
278,210 19:43:47 80 0.03% 30 0.01%
278,130 19:43:35 10 - 110 0.04%
278,120 19:43:28 30 0.01% 120 0.04%
278,150 19:43:18 30 0.01% 90 0.03%
278,120 19:43:00 60 0.02% 120 0.04%
278,180 19:42:56 30 0.01% 60 0.02%
278,210 19:42:51 30 0.01% 30 0.01%
278,240 19:42:41 150 0.05% - -
278,090 19:42:32 70 0.03% 150 0.05%
278,160 19:42:18 80 0.03% 80 0.03%
278,240 19:41:46 140 0.05% - -
278,100 19:41:44 70 0.03% 140 0.05%
278,170 19:41:39 70 0.03% 70 0.03%
278,240 19:41:24 130 0.05% - -
278,110 19:41:16 70 0.03% 130 0.05%
278,180 19:41:04 60 0.02% 60 0.02%
278,240 19:41:01 - - - -
278,240 19:40:59 50 0.02% - -
278,190 19:40:39 50 0.02% 50 0.02%
278,240 19:40:22 120 0.04% - -
278,120 19:39:57 120 0.04% 120 0.04%
278,240 19:39:55 30 0.01% - -
Full list

Comments USD