Online Forum

KWD

KWD
Last: 1,031,800 1.97
ارز آزاد

Last : 1,031,800 1.97

Unit : Banknotes

Last : 1,031,800 1.97

Currency : Rial

Country : Kuwait

Category : ارز آزاد

Unit : Banknotes

Market Type : Local Market

KWD در یک نگاه 19:59:57

Property Amounts
Last 1,031,800
High 1,033,400
Low 1,015,300
Max Fluctuation 3,800
Max Fluctuation % 0.08%
Open 1,016,300
Time 19:59:57
Yesterday 1,011,900
Change % 1.97%
Change 19,900
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در KWD

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,175,673 Rial
Coin
10,880,565 Rial
USD
10,051,660 Rial
Euro
9,968,245 Rial

نوسانات KWD در روز جاری

Performance KWD

One Week 50,400 5.1355% 2021-11-29
One Month 95,500 10.1997% 2021-11-06
Six Month 233,000 29.1688% 2021-06-03
One Year 171,500 19.9349% 2020-12-06
Three Year 658,690 176.5404% 2018-12-06
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) KWD

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 993,366.66
Moving Average (EMA) 10 Day 985,779.56
Moving Average (EMA) 20 Day 973,795.18
Moving Average (EMA) 30 Day 962,315.80
Moving Average (EMA) 50 Day 953,628.39
Moving Average (EMA) 100 Day 932,556.63
Moving Average (EMA) 200 Day 895,567.25

‌میانگین متحرک (SMA) KWD

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 987,840
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 980,900
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 966,110
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 957,650
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 943,496
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 932,182
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 871,915

سطوح ‌Support & Resistance KWD

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 1,002,166.66 1,008,733.33 1,009,175 989,150 -
Support 2 (S2) 1,008,733.33 1,015,647.53 1,010,684.54 1,002,225 -
Support 1 (S1) 1,020,266.66 1,019,919.13 1,012,192.27 1,007,250 1,023,550
Pivot Point (PP) 1,026,833.33 1,026,833.33 1,026,833.33 1,020,325 1,028,475
Resistance 1 (R1) 1,038,366.66 1,033,747.53 1,051,407.73 1,025,350 1,041,650
Resistance 2 (R2) 1,044,933.33 1,038,019.13 1,052,915.46 1,038,425 -
Resistance 3 (R3) 1,056,466.66 1,044,933.33 1,054,425 1,043,450 -

نمودار کندل‌استیک KWD در روز جاری

نمودار نوسان KWD در همه ادوار

گزارشات KWD

در حال حاضر قیمت دینار کویت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دینار کویت
1,031,800 ریال
می باشد

قیمت دینار کویت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دینار کویت نسبت به روز گذشته
19,900 ریال افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار کویت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,033,400 ریال

قیمت دینار کویت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دینار کویت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  با رقم 969,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.48 درصدی یا 62,800 ریال دینار کویت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دینار کویت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دینار کویت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1400  با رقم 922,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.81 درصدی یا 109,000 ریال دینار کویت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دینار کویت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دینار کویت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 858,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 20.22 درصدی یا 173,600 ریال دینار کویت نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.636499 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 16 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.81 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 20.22 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار کویت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 9.52 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار کویت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت،  9.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار کویت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت،  9.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات KWD

قیمت دینار کویت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دینار کویت روز گذشته برابر با
1,011,900 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت دینار کویت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دینار کویت برابر با 1,016,300 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار کویت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,015,300 ریال

قیمت دینار کویت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دینار کویت   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1400  با رقم 942,100 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.52  درصدی یا 89,700 ریال دینار کویت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دینار کویت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دینار کویت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 805,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 28.04 درصدی یا 226,000 ریال دینار کویت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت دینار کویت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دینار کویت برابر است با 1,063,400 ریال که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 1399  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید دینار کویت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.52 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  28.04 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار کویت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 9.52 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار کویت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت،  9.52 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار کویت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت،  9.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دینار کویت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 27.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت،  9.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های KWD

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-05 1,012,900 1,005,700 1,016,900 1,011,900 0.64% 6400
2021-12-04 990,400 978,300 1,009,300 1,005,500 2.71% 26500
2021-12-02 973,700 973,700 980,900 979,000 0.53% 5200
2021-12-01 968,900 964,100 975,700 973,800 0.50% 4800
2021-11-30 981,900 960,100 981,900 969,000 1.28% 12400
2021-11-29 984,000 976,800 984,200 981,400 0.09% 900
2021-11-28 969,900 968,600 982,600 982,300 1.33% 12900
2021-11-27 974,500 966,900 976,000 969,400 0.45% 4300
2021-11-25 968,200 964,000 968,300 965,100 0.67% 6500
2021-11-24 960,900 957,300 976,700 971,600 1.35% 12900
2021-11-23 957,300 953,800 959,200 958,700 0.56% 5300
2021-11-22 949,600 946,200 954,200 953,400 0.35% 3300
2021-11-21 941,600 940,700 951,600 950,100 0.83% 7800
2021-11-20 946,500 940,500 946,700 942,300 0.34% 3200
2021-11-18 950,600 944,900 951,200 945,500 0.67% 6300
2021-11-17 952,500 948,900 953,300 951,800 0.59% 5600
2021-11-16 940,400 938,800 947,300 946,200 0.32% 3000
2021-11-15 958,900 907,600 958,900 943,200 1.65% 15600
2021-11-14 964,900 957,800 965,100 958,800 0.46% 4400
2021-11-13 958,500 958,500 966,400 963,200 0.74% 7100
2021-11-11 954,800 952,200 956,700 956,100 0.08% 800
2021-11-10 948,100 948,100 956,100 955,300 0.97% 9200
2021-11-09 944,600 943,800 949,100 946,100 0.24% 2300
2021-11-08 942,200 941,900 947,500 943,800 0.18% 1700
2021-11-07 934,600 933,000 942,600 942,100 0.18% 1700
Full Historical Data

KWD در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
1,031,800 19:59:57 300 0.03% 19,900 1.97%
1,032,100 19:59:44 200 0.02% 20,200 2%
1,032,300 19:59:37 600 0.06% 20,400 2.02%
1,031,700 19:59:30 100 0.01% 19,800 1.96%
1,031,800 19:59:23 600 0.06% 19,900 1.97%
1,032,400 19:59:12 300 0.03% 20,500 2.03%
1,032,100 19:58:58 300 0.03% 20,200 2%
1,031,800 19:58:49 600 0.06% 19,900 1.97%
1,032,400 19:58:41 700 0.07% 20,500 2.03%
1,031,700 19:58:33 200 0.02% 19,800 1.96%
1,031,900 19:58:24 100 0.01% 20,000 1.98%
1,032,000 19:58:12 400 0.04% 20,100 1.99%
1,032,400 19:57:57 700 0.07% 20,500 2.03%
1,031,700 19:57:52 400 0.04% 19,800 1.96%
1,032,100 19:57:37 100 0.01% 20,200 2%
1,032,000 19:57:29 400 0.04% 20,100 1.99%
1,032,400 19:57:22 200 0.02% 20,500 2.03%
1,032,200 19:57:12 400 0.04% 20,300 2.01%
1,031,800 19:57:00 200 0.02% 19,900 1.97%
1,032,000 19:56:46 200 0.02% 20,100 1.99%
1,031,800 19:56:42 100 0.01% 19,900 1.97%
1,031,700 19:56:38 400 0.04% 19,800 1.96%
1,032,100 19:56:29 200 0.02% 20,200 2%
1,032,300 19:56:20 400 0.04% 20,400 2.02%
1,031,900 19:56:00 200 0.02% 20,000 1.98%
Full list

Comments KWD