Online Forum

Retail Imami Coin

Retail Imami Coin
Last: 133,160,000 0.11
سکه / بازار خرده فروشی

Last : 133,160,000 0.11

Unit : Number

Last : 133,160,000 0.11

Currency : Rial

Country : Iran

Category : سکه / بازار خرده فروشی

Unit : Number

Market Type : Local Market

Retail Imami Coin در یک نگاه 18:20:01

Property Amounts
Last 133,160,000
High 133,430,000
Low 132,250,000
Max Fluctuation 430,000
Max Fluctuation % 0.14%
Open 132,920,000
Time 18:20:01
Yesterday 133,010,000
Change % 0.11%
Change 150,000
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Retail Imami Coin

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,126,225 Rial
Coin
10,867,748 Rial
USD
9,998,922 Rial
Euro
9,912,222 Rial

نوسانات Retail Imami Coin در روز جاری

Performance Retail Imami Coin

One Week 7,080,000 5.6155% 2021-11-30
One Month 11,840,000 9.7593% 2021-11-07
Six Month 24,460,000 22.5023% 2021-06-07
One Year 8,660,000 6.9558% 2020-12-07
Three Year 94,260,000 242.3136% 2018-12-07
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Retail Imami Coin

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 130,341,604.93
Moving Average (EMA) 10 Day 128,910,355.84
Moving Average (EMA) 20 Day 127,640,232.35
Moving Average (EMA) 30 Day 125,549,072.48
Moving Average (EMA) 50 Day 123,602,015.82
Moving Average (EMA) 100 Day 121,182,618.47
Moving Average (EMA) 200 Day 116,481,767.72

‌میانگین متحرک (SMA) Retail Imami Coin

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 129,620,000
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 128,091,000
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 126,897,000
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 125,105,666.66
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 122,094,400
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 120,962,700
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 113,362,200

سطوح ‌Support & Resistance Retail Imami Coin

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 131,283,333.33 131,766,666.66 131,685,000 131,150,000 -
Support 2 (S2) 131,766,666.66 132,217,426.66 131,783,412 131,700,000 -
Support 1 (S1) 132,463,333.33 132,495,906.66 131,881,706 132,330,000 132,705,000
Pivot Point (PP) 132,946,666.66 132,946,666.66 132,946,666.66 132,880,000 133,067,500
Resistance 1 (R1) 133,643,333.33 133,397,426.66 134,438,294 133,510,000 133,885,000
Resistance 2 (R2) 134,126,666.66 133,675,906.66 134,536,588 134,060,000 -
Resistance 3 (R3) 134,823,333.33 134,126,666.66 134,635,000 134,690,000 -

نمودار کندل‌استیک Retail Imami Coin در روز جاری

نمودار نوسان Retail Imami Coin در همه ادوار

گزارشات Retail Imami Coin

در حال حاضر قیمت سکه امامی تک فروشی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سکه امامی تک فروشی
133,160,000 ریال
می باشد

قیمت سکه امامی تک فروشی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سکه امامی تک فروشی نسبت به روز گذشته
150,000 ریال افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سکه امامی تک فروشی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

133,430,000 ریال

قیمت سکه امامی تک فروشی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه امامی تک فروشی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 126,780,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.03 درصدی یا 6,380,000 ریال سکه امامی تک فروشی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سکه امامی تک فروشی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه امامی تک فروشی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 122,730,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.49 درصدی یا 10,430,000 ریال سکه امامی تک فروشی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سکه امامی تک فروشی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه امامی تک فروشی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399  با رقم 129,000,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.22 درصدی یا 4,160,000 ریال سکه امامی تک فروشی نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سکه امامی تک فروشی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سکه امامی تک فروشی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.596395 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سکه امامی تک فروشی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به سکه امامی تک فروشی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.49 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سکه امامی تک فروشی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به سکه امامی تک فروشی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.22 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی تک فروشی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی تک فروشی، 9.26 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی تک فروشی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 18.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی تک فروشی،  9.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی تک فروشی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی تک فروشی،  9.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Retail Imami Coin

قیمت سکه امامی تک فروشی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سکه امامی تک فروشی روز گذشته برابر با
133,010,000 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت سکه امامی تک فروشی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سکه امامی تک فروشی برابر با 132,920,000 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سکه امامی تک فروشی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

132,250,000 ریال

قیمت سکه امامی تک فروشی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه امامی تک فروشی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 121,870,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.26  درصدی یا 11,290,000 ریال سکه امامی تک فروشی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سکه امامی تک فروشی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه امامی تک فروشی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 107,650,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 23.69 درصدی یا 25,510,000 ریال سکه امامی تک فروشی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت سکه امامی تک فروشی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سکه امامی تک فروشی برابر است با 163,740,000 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید سکه امامی تک فروشی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به سکه امامی تک فروشی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.26 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سکه امامی تک فروشی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به سکه امامی تک فروشی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  23.69 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی تک فروشی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی تک فروشی، 9.26 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی تک فروشی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی تک فروشی،  9.26 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی تک فروشی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 4.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی تک فروشی،  9.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه امامی تک فروشی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه امامی تک فروشی،  9.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Retail Imami Coin

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-06 131,530,000 131,450,000 133,030,000 133,010,000 1.60% 2090000
2021-12-05 131,420,000 130,400,000 131,430,000 130,920,000 0.28% 360000
2021-12-04 130,510,000 130,100,000 130,830,000 130,560,000 2.94% 3730000
2021-12-02 126,530,000 126,400,000 126,880,000 126,830,000 0.04% 50000
2021-12-01 126,640,000 126,500,000 126,930,000 126,780,000 0.56% 700000
2021-11-30 127,500,000 125,700,000 127,580,000 126,080,000 1.18% 1490000
2021-11-29 127,280,000 127,050,000 127,880,000 127,570,000 0.96% 1210000
2021-11-28 125,980,000 125,800,000 126,630,000 126,360,000 0.06% 80000
2021-11-27 127,490,000 126,000,000 127,530,000 126,280,000 0.19% 240000
2021-11-25 126,610,000 126,300,000 126,880,000 126,520,000 0.58% 730000
2021-11-24 126,630,000 126,450,000 127,380,000 127,250,000 1.69% 2120000
2021-11-23 125,320,000 124,950,000 125,730,000 125,130,000 0.66% 820000
2021-11-22 125,400,000 125,250,000 126,330,000 125,950,000 0.49% 620000
2021-11-21 124,520,000 124,360,000 125,330,000 125,330,000 0.72% 900000
2021-11-20 124,710,000 124,350,000 124,930,000 124,430,000 0.54% 670000
2021-11-18 125,770,000 125,100,000 125,780,000 125,100,000 0.83% 1040000
2021-11-17 126,420,000 125,650,000 126,420,000 126,140,000 0.03% 40000
2021-11-16 125,180,000 125,150,000 126,280,000 126,180,000 0.58% 730000
2021-11-15 125,790,000 124,850,000 125,830,000 125,450,000 0.49% 620000
2021-11-14 127,290,000 125,900,000 127,330,000 126,070,000 0.98% 1240000
2021-11-13 126,230,000 126,200,000 128,230,000 127,310,000 1.54% 1930000
2021-11-11 124,460,000 124,410,000 125,880,000 125,380,000 2.18% 2680000
2021-11-10 122,460,000 122,300,000 122,830,000 122,700,000 0.47% 580000
2021-11-09 121,580,000 121,350,000 122,480,000 122,120,000 0.21% 250000
2021-11-08 121,910,000 121,700,000 122,530,000 121,870,000 0.21% 250000
Full Historical Data

Retail Imami Coin در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
133,160,000 18:20:01 10,000 0.01% 150,000 0.11%
133,170,000 18:19:52 10,000 0.01% 160,000 0.12%
133,160,000 18:19:41 10,000 0.01% 150,000 0.11%
133,170,000 18:19:30 30,000 0.02% 160,000 0.12%
133,140,000 18:19:17 20,000 0.02% 130,000 0.10%
133,120,000 18:19:16 40,000 0.03% 110,000 0.08%
133,160,000 18:18:56 20,000 0.02% 150,000 0.11%
133,140,000 18:18:46 40,000 0.03% 130,000 0.10%
133,180,000 18:18:36 50,000 0.04% 170,000 0.13%
133,130,000 18:18:23 50,000 0.04% 120,000 0.09%
133,180,000 18:18:21 60,000 0.05% 170,000 0.13%
133,120,000 18:18:02 40,000 0.03% 110,000 0.08%
133,160,000 18:17:53 20,000 0.02% 150,000 0.11%
133,180,000 18:17:30 10,000 0.01% 170,000 0.13%
133,170,000 18:17:19 70,000 0.05% 160,000 0.12%
133,100,000 18:17:17 10,000 0.01% 90,000 0.07%
133,110,000 18:17:00 60,000 0.05% 100,000 0.08%
133,170,000 18:16:51 50,000 0.04% 160,000 0.12%
133,120,000 18:16:40 60,000 0.05% 110,000 0.08%
133,180,000 18:16:30 20,000 0.02% 170,000 0.13%
133,160,000 18:16:18 40,000 0.03% 150,000 0.11%
133,120,000 18:15:57 60,000 0.05% 110,000 0.08%
133,180,000 18:15:36 80,000 0.06% 170,000 0.13%
133,100,000 18:15:22 60,000 0.05% 90,000 0.07%
133,160,000 18:15:20 30,000 0.02% 150,000 0.11%
Full list

Comments Retail Imami Coin