Online Forum

S&P 500

S&P 500
Last: 4,579.3 0.56
Major Indices

Last : 4,579.3 0.56

Unit :

Last : 4,579.3 0.56

Currency : -

Country : United States

Category : Major Indices

Unit :

Market Type : World Market

S&P 500 در یک نگاه 22:14:43

Property Amounts
Last 4,579.3
High 4,588.21
Low 4,509
Max Fluctuation 19.22
Max Fluctuation % 0.98%
Open 4,541
Time 22:14:43
Yesterday 4,554
Change % 0.56%
Change 25.3
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در S&P 500

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات S&P 500 در روز جاری

Performance S&P 500

One Week 122.16 2.5983% 2021-11-25
One Month 51.3500 1.1089% 2021-11-02
Six Month 375.30 8.9272% 2021-06-02
One Year 914 24.9366% 2020-12-02
Three Year 1,819.31 65.9173% 2018-12-01
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) S&P 500

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 4,586.62
Moving Average (EMA) 10 Day 4,630.81
Moving Average (EMA) 20 Day 4,652.88
Moving Average (EMA) 30 Day 4,647.45
Moving Average (EMA) 50 Day 4,593.59
Moving Average (EMA) 100 Day 4,543.63
Moving Average (EMA) 200 Day 4,426.68

‌میانگین متحرک (SMA) S&P 500

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 4,597.04
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 4,648.96
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 4,666.19
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 4,660.52
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 4,580.87
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 4,514.44
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 4,386.92

سطوح ‌Support & Resistance S&P 500

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 4,450.25 4,479.62 4,480.28 4,422.18 -
Support 2 (S2) 4,479.62 4,509.88 4,486.89 4,465.59 -
Support 1 (S1) 4,529.46 4,528.57 4,493.49 4,501.39 4,544.15
Pivot Point (PP) 4,558.83 4,558.83 4,558.83 4,544.80 4,566.18
Resistance 1 (R1) 4,608.67 4,589.09 4,665.10 4,580.60 4,623.36
Resistance 2 (R2) 4,638.04 4,607.78 4,671.70 4,624.01 -
Resistance 3 (R3) 4,687.88 4,638.04 4,678.31 4,659.81 -

نمودار کندل‌استیک S&P 500 در روز جاری

نمودار نوسان S&P 500 در همه ادوار

گزارشات S&P 500

در حال حاضر قیمت S&P 500 چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر S&P 500
4,579.3 ریال
می باشد

قیمت S&P 500 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت S&P 500 نسبت به روز گذشته
31.6 ریال افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای S&P 500 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,588.21 ریال

قیمت S&P 500 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 4,603.2 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.51 درصدی یا 23.9 ریال S&P 500 نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت S&P 500 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 4,538.95 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.88 درصدی یا 40.35 ریال S&P 500 نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت S&P 500 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 3,671.97 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 24.7 درصدی یا 907.33 ریال S&P 500 نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در S&P 500 چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.574989 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در S&P 500 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به S&P 500، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.88 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در S&P 500 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به S&P 500، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 24.7 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500، 1.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500،  1.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500،  1.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات S&P 500

قیمت S&P 500 روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت S&P 500 روز گذشته برابر با
4,547.7 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت S&P 500 در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای S&P 500 برابر با 4,541 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای S&P 500 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,509 ریال

قیمت S&P 500 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 4,660.03 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.73  درصدی یا 80.73 ریال S&P 500 نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت S&P 500 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر S&P 500 در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 4,194.49 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.17 درصدی یا 384.81 ریال S&P 500 نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت S&P 500 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای S&P 500 برابر است با 4,723.3 ریال که در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید S&P 500 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.73 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در S&P 500 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  9.17 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500، 1.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500،  1.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500،  1.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در S&P 500 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500،  1.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های S&P 500

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 4,576.50 4,547.70 4,650.70 4,547.70 0.58% 26.3
2021-11-30 4,659.48 4,566.80 4,660.48 4,574 2% 91.7
2021-11-29 4,645.10 4,626.10 4,672.60 4,665.70 1.55% 71.08
2021-11-27 4,594.62 4,594.62 4,594.62 4,594.62 0.19% 8.58
2021-11-26 4,635.68 4,589.78 4,639.68 4,603.20 2.13% 98.26
2021-11-25 4,697.40 4,697.40 4,702.38 4,701.46 0.01% 0.28
2021-11-24 4,689.50 4,662.90 4,701.45 4,701.18 0.44% 20.68
2021-11-23 4,715.02 4,656.19 4,715.02 4,680.50 0.91% 42.8
2021-11-22 4,720 4,701.91 4,742.70 4,723.30 0.54% 25.34
2021-11-20 4,697.80 4,696.10 4,697.96 4,697.96 0.02% 1.09
2021-11-19 4,707.28 4,696.50 4,716.80 4,699.05 0.14% 6.4
2021-11-18 4,693.79 4,676.94 4,707.90 4,705.45 0.25% 11.88
2021-11-17 4,706.68 4,686.19 4,706.68 4,693.57 0.28% 12.92
2021-11-16 4,677.38 4,677.38 4,714.69 4,706.49 0.48% 22.49
2021-11-15 4,694.04 4,674.70 4,695.53 4,684 0.02% 1.15
2021-11-13 4,684.12 4,681.12 4,684.12 4,682.85 0.03% 1.2
2021-11-12 4,652.90 4,649.27 4,682.40 4,681.65 0.64% 29.55
2021-11-11 4,643.91 4,643.91 4,660.78 4,652.10 0.06% 2.78
2021-11-10 4,681.30 4,634.60 4,685.36 4,649.32 0.66% 30.48
2021-11-09 4,705.22 4,671.55 4,706.30 4,679.80 0.55% 25.96
2021-11-08 4,712.40 4,695.65 4,713.40 4,705.76 0.18% 8.23
2021-11-06 4,697.53 4,697.53 4,697.53 4,697.53 0.01% 0.3
2021-11-05 4,680.06 4,680.06 4,716 4,697.23 0.35% 16.34
2021-11-04 4,660.57 4,660.57 4,682.35 4,680.89 0.45% 20.86
2021-11-03 4,625.77 4,621.50 4,662.15 4,660.03 0.45% 20.86
Full Historical Data

S&P 500 در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
4,579.3 22:14:43 2.65 0.06% 25.3 0.56%
4,576.65 22:09:54 2.53 0.06% 22.65 0.50%
4,574.12 22:04:59 - - 20.12 0.44%
4,574.12 22:04:58 0.3 0.01% 20.12 0.44%
4,574.42 21:59:34 1.7 0.04% 20.42 0.45%
4,572.72 21:54:40 - - 18.72 0.41%
4,572.72 21:54:39 10.96 0.24% 18.72 0.41%
4,583.68 21:49:42 5.38 0.12% 29.68 0.65%
4,578.3 21:44:42 - - 24.3 0.53%
4,578.3 21:44:42 0.87 0.02% 24.3 0.53%
4,579.17 21:40:59 - - 25.17 0.55%
4,579.17 21:40:55 3.63 0.08% 25.17 0.55%
4,582.8 21:34:46 - - 28.8 0.63%
4,582.8 21:34:43 1.12 0.02% 28.8 0.63%
4,583.92 21:29:41 1.62 0.04% 29.92 0.66%
4,582.3 21:24:51 - - 28.3 0.62%
4,582.3 21:24:49 4.36 0.10% 28.3 0.62%
4,586.66 21:19:44 3.86 0.08% 32.66 0.72%
4,582.8 21:14:45 1.86 0.04% 28.8 0.63%
4,580.94 21:09:46 4.86 0.11% 26.94 0.59%
4,585.8 21:04:52 - - 31.8 0.70%
4,585.8 21:04:51 2.41 0.05% 31.8 0.70%
4,588.21 20:59:39 1.41 0.03% 34.21 0.75%
4,586.8 20:54:43 - - 32.8 0.72%
4,586.8 20:54:42 5.3 0.12% 32.8 0.72%
Full list

Comments S&P 500