Online Forum

Uganda 3Y

Uganda 3Y
Last: 14.093 0
Uganda
Last : 14.093 0
Unit :
Last : 14.093 0
Currency : -
Country : Uganda
Category : Uganda
Unit :
Market Type : World Market

Moving Average (MA)

Indicator Period Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 14.30
Moving Average (EMA) 10 Day 14.43
Moving Average (EMA) 20 Day 14.61
Moving Average (EMA) 30 Day 14.86
Moving Average (EMA) 50 Day 15.23
Moving Average (EMA) 100 Day 15.43
Moving Average (EMA) 200 Day 15.57

Moving Average (MA)

Indicator Period Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 14.35
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 14.48
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 14.64
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 14.94
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 15.44
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 15.63
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 15.67

‌Support & Resistance

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 14.09 14.09 14.09 - -
Support 2 (S2) 14.09 14.09 14.09 7.04 -
Support 1 (S1) 14.09 14.09 14.09 - 14.09
Pivot Point (PP) 14.09 14.09 14.09 7.04 14.09
Resistance 1 (R1) 14.09 14.09 14.09 - 14.09
Resistance 2 (R2) 14.09 14.09 14.09 7.04 -
Resistance 3 (R3) 14.09 14.09 14.09 - -